TZUS a certifikace


          TZÚS a certifikace

Technické návody TN TZÚS (certifikace materiálů), nutný podklad pro realizaci a kolaudaci: (aktualizace 2017) dle nařízení vlády ČR č. 163/2002 v aktuálním znění

Aby byl prvek funkční, bezpečný a použitelný musí být zachován jeho hmatový a barevný kontrast (viz vyhl. 398/2009 Sb.)

Hmatový kontrast je definován v TN, kde je formulováno, jak má vypadat okolí certifikovaného prvku, aby byl prvek použitelný a bezpečný!

Seznam TN:

TN TZÚS 12.03.04 - Dlažební kostky a dlažební desky se speciální hmatovou úpravou (výstupky, reliéfní povrch) použitelné pro exteriér pro zrakově postižené

TN TZÚS 12.03.05 - Dlažební kostky a dlažební desky se speciální hmatovou úpravou (výstupky, reliéfní povrch) použitelné pro interiér pro zrakově postižené
TN TZÚS 12.03.06 - Dlažební kostky a dlažební desky se speciální hmatovou úpravou (drážky) použitelné pro umělé vodicí linie a vodicí linie sloučené s funkcí varovného pásu (železnice, nástupištní konzolové desky) určené pro exteriér pro zrakově postižené
TN TZÚS 12.03.07 - Akustické orientační a informační majáky pro zrakově postižené

(viz seznam na TZÚS)

Kontakt :  TZÚS Plzeň certifikace prvků dle nařizení vlády 163/2002
Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Plzeň Zahradní 15, 326 00  Plzeň

Mgr. Pavla Babková, pobočka Plzeň, Zahradní 15, 326 00 Plzeň, tel.: 382 337 315; 377 243 331, mob: 734 432 127, e-mail: babkova(at)tzus.cz; 

Ing. Monika Košlerová, Úsek certifikace a osvědčování výrobků, Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9, tel. 286 019, 413, mob: 734 432 109, email: koslerova(at)tzus.cz

Certifikace prvků - nutný podklad pro návrh, schválení, realizaci a kolaudaci stavby

Certifikaci zajišťuje TZÚS na základě požadavku výrobce nebo dodavatele. Prvky nebo předměty musí splňovat požadavky konkrétních technických návodů (TN). Potřebné vstupy pro uživatelské posouzení:
- vzorky prvků / dlažeb (o přenositelné velikosti) - s finálním povrchem
- technická dokumentace - elektronicky (pdf,dwg, dxf) - kótované výkresy, půdorys, nárys, bokorys
- fotodokumentace prvku - elektronicky 

Uživatelský výstup - příklad 1

Hmatové prvky z přírodního materiálu - certifikace 2017 - příklad 2

Výrobce a dodavatele výrobků a zařízení - kontakty

Hmatový kontrast - technické řešení

V případě potřeby porady, konzultace a upřesnění lze využít profesionální poradenství ČKAIT – Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě viz Poradenství pro bezbariérové řešení staveb pro zrakově postižené


Metodické centrum odstraňování bariér SONS ČR, z. s.

aktualizace 2021/02