TZUS a certifikace


TZUS a certifikace

(foto dlažby - kámen, reál -dobré a chybné)

 

Technické návody TZUS (certifikace materiálů), nutný podklad pro realizaci a kolaudaci: (aktualizace 2017) dle nařízení vlády ČR č. 163/2002 v aktuálním znění

Seznam TN:

TN TZÚS 12.03.04 - Dlažební kostky a dlažební desky se speciální hmatovou úpravou (výstupky, reliéfní povrch) použitelné pro exteriér pro zrakově postižené
TN TZÚS 12.03.05 - Dlažební kostky a dlažební desky se speciální hmatovou úpravou (výstupky, reliéfní povrch) použitelné pro interiér pro zrakově postižené
TN TZÚS 12.03.06 - Dlažební kostky a dlažební desky se speciální hmatovou úpravou (drážky) použitelné pro umělé vodicí linie a vodicí linie sloučené s funkcí varovného pásu (železnice, nástupištní konzolové desky) určené pro exteriér pro zrakově postižené
TN TZÚS 12.03.07 - Akustické orientační a informační majáky pro zrakově postižené

(viz seznam na www TZÚS )

Kontakt :  TZÚS Plzeň certifikace prvků dle nařizení vlády 163/2002
Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Plzeň Zahradní 15,  326 00  Plzeň
tel: +420 377 243 331; fax: +420 377 730 347; e-mail: kotorova@tzus.cz

 

Certifikace prvků - hmatových dlažeb dle TN TZÚS dle nařízení vlády č. 163/2002

Hmatový kontrast - technické řešení

 

Hmatové prvky z přírodního materiálu - certifikace 2017 - příklad

Výrobce a dodavatele výrobků a zařízení - kontakty

 

 


Metodické centrum odstraňování bariér SONS ČR, z.s.,  2018  (c)

www.sons.cz/bariery