Bezbariérový veřejný prostor pro OSSO


Bezbariérový veřejný prostor pro osoby se sníženou schopností orientace (s omezenou schopností orientace)

pro nevidomé a slabozraké z pohledu praxe a vyhlášky 398/2009 Sb. stavebního zákona


Metodické centrum odstraňování bariér SONS ČR, z. s.