Aktuality

 

Příspěvky

Publikováno 26.02.2018 11:12, Volejník Rudolf

Memorandum o spolupráci

16. února 2018 podepsala SONS s ministerstvem vnitra Memorandum o spolupráci v oblasti zpřístupňování elektronických informačních systémů státní správy. Naši odborníci budou odnynějška systematicky posuzovat internetové prostředí státní správy a doporučovat řešení, díky kterým budou nevidomí a těžce slabozrací s to komunikovat nezávisle s úřady na všech úrovních tak, jak se to již dnes ve značné míře nabízí dobře vidícím lidem.

  

  • Daňové přiznání, kdo a dokdy,
  • pokus o výčet benefitů spojených s průkazem OZP – první část


 

Publikováno 30.01.2018 15:23, Málková Marie

Tichá vozidla - aktuální předpisy

Problematice tichých vozidel, včetně sledování vývoje související legislativy, věnuje Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z. s., pozornost již delší dobu i v zastoupení v EBU (Evropská unie nevidomých). Jaký je současný stav a pokrok v právních předpisech, a to s celosvětovým dopadem, je zde dále představen ve výňatku z úvodníku presidenta Světové unie nevidomých WBU uveřejněného v anglické mutaci říjnového zpravodaje WBU pro rok 2017.

 

 

  

Publikováno 30.01.2018 14:00, Málková Marie

Tichá vozidla - výzkum v Drážďanech

Obrázek

Sjednocená organizace nevidomých ČR, z. s. na potřebu zajištění bezpečnosti provozu tichých vozidel již delší dobu upozorňuje, problematiku řeší i v rámci EBU (Evropská unie nevidomých). 

V této souvislosti Metodické centrum odstraňování bariér v zastoupení vedoucího Ing. Františka Brašny a Ing. Jana Urbánka přijalo v září 2017 pozvání TU (Technická univerzita v Drážďanech) do prováděného výzkumu, zda je stacionární zvuk elektrických a elektrických hybridních vozidel potřebný k tomu, aby chodci mohli rozpoznat přítomnost těchto vozidel i mód jejich provozu. Zkoušek se zúčastnilo několik členů DBSV (sesterská německá organizace nevidomých) a několik členů organizace evropské (EBU).

 

 

 

 

 


Počet obrázků: 3

 

Obrázek

Společnost DHL Express (Czech Republic), s. r. o., se stala partnerem letošního ročníku veřejné sbírky Bílá pastelka. Děkujeme. 

Publikováno 24.01.2018 10:00, Málková Marie

K bankovním službám ČSOB

Obrázek

Na základě vašich dotazů jsme se obrátili na servis ČSOB a předáváme vám následující odpovědi a informace k bankovním službám ČSOB:

K používání bezkontaktní karty 

Jakmile klient aktivuje aplikaci pro nevidomé vložením konektoru sluchátka do zdířky bankomatu, je vyzván k vložení karty. Pokud je bankomat bezkontaktní, stačí kartu přiložit. Bankomat ale sám neupozorní, že má bezkontaktní čtečku. Čtečky jsou na bankomatech ČSOB různé a i různě umístěné (příklad vyznačen na foto) i navigace ohledně přiložení karty by musela být řešena u každého bankomatu individuálně. Průběh transakce je stejný. Pozor, pro bezkontaktní použití karty má bankomat v závěru transakce totožnou frázi jako u transakce vkládáním karty:"odeberte kartu".

Funkci bezkontaktního čtení karty u bankomatu není třeba aktivovat. Buď máte bezkontaktní kartu, či ne, ale v současné době je kontaktních karet, které nejdou načíst bezkontaktně už velice málo. Záleží na konkrétním bankomatu, jestli tuto funkci má nebo ne. Bezkontaktní čtení karty se vymaže v okamžiku ukončení výběru/vkladu u bankomatu, takže je velice málo pravděpodobné, aby tam byla načtena cizí karta. Ledaže by to udělal někdo přímo před vámi. Po 30 sekundách se načtená karta smaže.

Nevidomý klient bohužel nedostane žádnou informaci o přítomnosti bezkontaktní čtečky, hlasová navigace ji nijak nezmiňuje.

V každém případě doporučujeme používat raději slot pro kartu. 

Seznam bezkontaktních bankomatů pro úplnou informaci zde:

https://www.csob.cz/portal/documents/10710/950355/seznam-bankomatu-csob-s-

bezkontaktni-cteckou.pdf

K zadávání PIN:
Pokud je PIN opravdu zadáno správně, nikdy bankomat nemůže udávat, že je zadáno chybně. Častou chybou bývá překlep – tedy uvedení pět znaků místo čtyř, nebo jiných čísel.
Systém Vás sice pustí dále, ale před vlastní operaci, např. potvrzení výběru bankovek nebo transakcí se Vás na PIN zeptá znovu. Tento údaj musí již být správný, jinak Vás systém nepustí dále a operace skončí.

Opakované vkládání/vysouvání karty:
Co se týče opakovaného zasouvání a vysouvání karty, znamená to chybné čtení čipu karty. V případě, že se to tak děje, servis ČSOB nejdříve doporučuje přegumovat čip školní gumou. V případě, že to bude dělat bankomat i poté, můžete kontaktovat Helpdesk platebních karet na telefonu: +420 495 800 111, kde si můžete zažádat o vydání nového plastu karty zdarma, a ta již bude funkční.

V případě potřeby se neváhejte obrátit na Metodické centrum odstraňování bariér nebo kdykoliv na ČSOB bezplatnou infolinku 800 300 300, ze zahraničí +420 495 800 137.

 

 

 

  

Publikováno 22.01.2018 16:09, Šváb Radek

Letošní ročník sbírky Bílá pastelka

Obrázek

Sbírkový den veřejné sbírky Bílá pastelka se uskuteční ve středu 17. října 2018 po celé republice. 

Publikováno 20.12.2017 14:34, Polášek Václav

Tradiční vánoční koncert v Mariánských Lázních

Obrázek

Koncert v Mariánských Lázních 

Publikováno 12.12.2017 10:53, Málková Marie

Předvedení nových typů autobusů SOR pro Prahu

Obrázek

Dne 23. 11. 2017 představil Dopravní podnik hlavního města Prahy, a. s. dva autobusy: kloubový městský SOR NB 18 City (vůz ev. č. 6950) a dvoudveřový meziměstský SOR BN 12 (vůz 4511). Měly by být dodávány do DP a. s. v nejbližších letech ze SOR Libchavy v počtu 150 ks, prvních 10 kusů je již vyrobeno.  

Na prezentaci byli přizváni zástupci uživatelů, mimo jiné i SONS. Předmětem bylo ověřování uživatelské přístupnosti a uspořádání přepravního prostoru vozidla, dostupnost vyhrazených míst pro osoby s omezenou schopností orientace (nevidomí a slabozrací), a to včetně prostoru pro vodící pejsky, dostatečnost nebo nedostatečnost manipulačního prostoru i prostoru při sezení, řešení sedaček, ale i ověřování funkčnosti detailů jako je umístění a kontrastní provedení tlačítek, madel, horních úchopových tyčí, čitelnost informačních cedulí, umístění a řešení piktogramů, popis tlačítek atp. Vozidla jsou samozřejmě nízkopodlažní. Novinkou a vylepšením je mimo jiné klimatizace.

Za Metodické centrum odstraňování bariér byl přítomen a vznesl připomínky Ing. František Brašna, člen Komise pro Prahu bezbariérovou a otevřenou MHMP. Děkujeme DPP za možnost zúčastnit se.

 

 


Počet obrázků: 17

 

Publikováno 11.11.2017 21:29, Málková Marie

Den otevřených dveří SONS v Praze - reportáž TV Seznam Zprávy

Obrázek

(Zdroj: Seznam Zprávy, čtvrtek 9. listopadu 2017, reportérka Barbora Kalátová)

Život ve tmě. Podívejte se, co zažívá na ulici člověk, který nevidí.

https://www.seznam.cz/zpravy/clanek/zivot-ve-tme-podivejte-se-co-zaziva-na-ulici-clovek-ktery-nevidi-39656?seq-no=25&dop-ab-variant=&source=clanky-home

V centru Prahy s nevidomým Viktorem Dudrem.

Nástrahy každodenního života, které musí nevidomí překonávat, si většina lidí neuvědomuje.

Podívejte se, jaké překážky čekají v ulicích Prahy.

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých se rozhodla ukázat veřejnosti, jak obtížný je život lidí, kteří nevidí nebo špatně vidí, a jak jim mohou ostatní pomoci.
 
Jak vypadá každodenní život nevidomého člověka a jaké nástrahy na něj čekají na ulici, to ukazuje reportérka Seznam Zprávy přímo v terénu (ve videu nahoře).
 
Podle statistických údajů žije v České republice 100 tisíc osob se zrakovým postižením, z toho 10 tisíc tvoří lidé těžce zrakově postižení. Ti nevidí vůbec nebo jen velmi málo (rozlišují světlo a tmu).
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých v současnosti sdružuje zhruba 10 tisíc členů po celé České republice. 

 
 


Publikováno 06.11.2017 22:26, Málková Marie

Překonejme bariéry 2017 pozvánka - plakát akce

Obrázek

 

Překonejme bariéry, 15. ročník

Fakulta architektury ČVUT, Thákurova 9, Praha 6

14. až 15. listopadu 2017

Ve dvoraně Fakulty architektury 14. až 15. 11. 9:00 až 16:00  

Workshopy místnost č. 152 "akvárium" 9:00 až 11:00

Výstava základních principů bezbariérového navrhování, překážková dráha

Jak to vidí děti? Workshopy pro děti prvního a druhého stupně základních škol

 


Počet obrázků: 13
Začátek: 14.11.2017
Konec: 15.11.2017
Kde: FA ČVUT

 

V roce 2017 se nám opět podařilo překonat výsledek předchozí ročníku sbírky Bílá pastelka. Konečná částka v roce 2017 tak činí 2 760 152 Kč. Všem dobrovolníkům, kteří se na tomto skvělém výsledku podíleli, velmi děkujeme. 

Publikováno 28.10.2017 18:28, Málková Marie

Dostavba eskalátorů - stanice metra Nádraží Veleslavín

Dopravní podnik Praha připravuje realizaci akce "Dostavba eskalátorů z podchodu stanice metra Nádraží Veleslavín k odjezdovému stání busů na BUS terminálu." 

Z důvodu výstavby eskalátorů bude od 1. listopadu 2017 přibližně na dobu pěti měsíců (předpoklad duben 2018) od zahájení denního provozu uzavřen vstup a výstup ze stanice metra A - Nádraží Veleslavín směrem k nástupním zastávkám autobusů v obratišti.

Příjezdová stání všech autobusů na terminálu zůstavají ve stávající podobě.

Podrobnosti: Nástupní zastávka pro linky číslo 119 a 225 bude přemístěna z dnešního terminálu přes Evropskou na smyčku ve Vokovické ulici, do bývalého autobusového obratiště v ulici Vokovická. (Tady odjížděly autobusy v době výstavby stanice metra). Nástupní zastávka meziměstských linek (Slaný, Louny) bude přemístěna do zadní části obratiště k odjezdovým stáním směr Kladno. K nástupním cestám k autobusům PID (směr Kladno, Slaný apod.) pro osoby nevidomé a slabozraké DPP doporučuje využít zastávku Divoká Šárka, kam je možnost popojet autobusem MHD 119 ze smyčky ve Vokovické ulici.

Zhotovitel stavby Metrostav zajišťuje výrobu a osazení informačních tabulí pro cestující v podchodu i na povrchu, upravují se jízdní řády odjezdů autobusů MHD ve smyčce ve Vokovické, v době zahájení stavby budou osazeny, rovněž dojde k přesměrování informací z majáčků pro nevidomé v podchodu stanice. Stávající pevné schodiště k odjezdu autobusů bude uzavřeno a na jeho místě proběhnou bourací práce.

Informace DPP: 

http://www.dpp.cz/dpp-zahaji-dostavbu-eskalatoru-v-podchodu-stanice-metra-nadrazi-veleslavin/

http://www.dpp.cz/omezeni-dopravy/nadrazi-veleslavin-docasne-omezeni-vstupu-a-vystupu-ze-stanice-metra/
 


Publikováno 24.10.2017 19:15, Málková Marie

Dopravní konference a Silniční veletrh Pardubice 2017

Obrázek

V Pardubicí­ch se 7. 9. 2017 uskutečnil 6. ročník Dopravní konference a 8. 9. 2017 16. Silniční veletrh. 

Stěžejními tématy konference byl rozvoj a financování dopravní infrastruktury na Pardubicku, silniční hospodářství a dopravní obslužnost ve východočeském regionu, budoucnost regionální železniční a vodní dopravy a modernizace letiště v Pardubicích. Konference byla určena představitelům státní správy a samosprávy, zástupcům veřejnosti z oboru dopravy a dalším zájemcům. Silniční veletrh představil venkovní výstavu pouze pro zvané odborníky. 

 


Počet obrázků: 3
Začátek: 07.09.2017
Konec: 08.09.2017
Kde: Pardubice

 

Publikováno 24.10.2017 15:15, Málková Marie

Silniční konference 2017 v Brně

Obrázek

V Brně se ve dnech 18. a 19. 10. konal již 25. ročník Silniční konference, pořádané pod záštitou České silniční společnosti, generálním partnerem byla společnost Silnice Group, a. s. Na konferenci vystoupili mimo jiné zástupci Jihomoravského kraje a města Brna, zástupce Ministerstva dopravy ČR, Státního fondu dopravní infrastruktury a další.  Součástí konference byla doprovodná výstava, na které se prezentovala více než stovka firem a pracovišť, za Sjednocenou organizaci nevidomých a slabozrakých se zúčastnili akce Ing. František Brašna a Petr Lněnička.

 


Počet obrázků: 11
Začátek: 18.10.2017
Konec: 19.10.2017
Kde: Brno

 

Publikováno 20.10.2017 08:59, Šváb Radek

Den otevřených dveří v Domě služeb pro nevidomé v Praze

Obrázek

Přijďte se ve čtvrtek 9. listopadu 2017 mezi 9. a 17. hodinou podívat do našeho Domu služeb pro nevidomé v Praze, v Krakovské ulici 21. Uvidíte speciální učebny, odborná pracoviště i klubové prostory, ve kterých se nevidomí učí dovednostem nezbytným pro jejich plnohodnotný život.
Více o tom, na co se můžete těšit a podívat se, naleznete na přiložené pozvánce.

Na setkání s Vámi se těší:
Mgr. Václav Polášek, prezident SONS ČR, z. s.
PhDr. Josef Cerha, ředitel Tyfloservisu, o. p. s.
Ing. Jiřina Polášková, ředitelka TyfloCentra Praha, o. p. s.


Počet obrázků: 1
Začátek: 09.11.2017 09:00
Konec: 09.11.2017 17:00
Kde: Krakovská 21, Praha 1

 

Publikováno 19.10.2017 12:45, Volejník Rudolf

EET na pokračování

Ve věci osvobození nevidomých od EET jsme se užuž dobrali k vydání vládního nařízení - a náhle se cosi zadrhlo. Otázka zní: Chýlí se k nekonečnému seriálu nebo jde o pouhé drobné škobrtnutí a ono slibované osvobození je za dveřmi? Čtěte dál a sami hádejte! 

Obrázek

V sobotu 7. října 2017 mezi 10 – 15 hodinou probíhají ve Středisku výcviku vodicích psů v Praze – Jinonicích oslavy 20. výročí činnosti tohoto střediska. Záštitu nad touto akcí převzal také pan Daniel Hodek, radní hlavního města Prahy.

Přijďte se podívat.


Počet obrázků: 1

 

Publikováno 03.10.2017 10:51, Málková Marie

Překonejme bariéry 2017

Obrázek

Letos se uskuteční již 15. ročník akce Překonejme bariéry, kterou pořádá ČVUT FA ve spolupráci s Pražskou organizací vozíčkářů, z. s. a Sjednocenou organizací nevidomých ČR, z. s.

Cílem akce je seznámit v modelovém prostředí budoucí architekty, techniky a odborníky s vyhláškou MMR č. 398/2009 Sb.


Počet obrázků: 3
Začátek: 14.11.2017
Konec: 15.11.2017
Kde: FA ČVUT

 

Publikováno 27.09.2017 09:16, Šváb Radek

Rozhlasová kampaň pro letošní ročník Bílé pastelky

Obrázek

Již zítra startuje na Rádiu Frekvence 1 kampaň na podporu veřejné sbírky Bílá pastelka, která vyvrcholí ve středu 11. října, kdy probíhá po celé republice sbírkový den. Spot pro letošní ročník namluvil herec Jan Vondráček, kterému bychom rádi poděkovali.
Pokud byste spot kampaně nestihli v rádiu, můžete si jej poslechnout v příloženém souboru.

 


Počet mp3: 1

 Zobrazena stránka 6 z 12 (celkem 236 záznamů)
Jít na stránku: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12