Aktuality

 

Aktuality v oblastních odbočkách

Archiv aktualit přes celorepublikovou mailovou konferenci VIS-IMP
nebo pražskou mailovou konferenci PHAINFO.

 

Zobrazit pouze články, novinkyakce a nebo zobrazit stručný program akcí či archiv akcí.

Příspěvky

Publikováno 24.10.2017 15:15, Málková Marie

Silniční konference 2017 v Brně

Obrázek

V Brně se ve dnech 18. a 19. 10. konal již 25. ročník Silniční konference, pořádané pod záštitou České silniční společnosti, generálním partnerem byla společnost Silnice Group, a. s. Na konferenci vystoupili mimo jiné zástupci Jihomoravského kraje a města Brna, zástupce Ministerstva dopravy ČR, Státního fondu dopravní infrastruktury a další.  Součástí konference byla doprovodná výstava, na které se prezentovala více než stovka firem a pracovišť, za Sjednocenou organizaci nevidomých a slabozrakých se zúčastnili akce Ing. František Brašna a Petr Lněnička.

 


Počet obrázků: 11
Začátek: 18.10.2017
Konec: 19.10.2017
Kde: Brno

 

Publikováno 20.10.2017 08:59, Šváb Radek

Den otevřených dveří v Domě služeb pro nevidomé v Praze

Obrázek

Přijďte se ve čtvrtek 9. listopadu 2017 mezi 9. a 17. hodinou podívat do našeho Domu služeb pro nevidomé v Praze, v Krakovské ulici 21. Uvidíte speciální učebny, odborná pracoviště i klubové prostory, ve kterých se nevidomí učí dovednostem nezbytným pro jejich plnohodnotný život.
Více o tom, na co se můžete těšit a podívat se, naleznete na přiložené pozvánce.

Na setkání s Vámi se těší:
Mgr. Václav Polášek, prezident SONS ČR, z. s.
PhDr. Josef Cerha, ředitel Tyfloservisu, o. p. s.
Ing. Jiřina Polášková, ředitelka TyfloCentra Praha, o. p. s.


Počet obrázků: 1
Začátek: 09.11.2017 09:00
Konec: 09.11.2017 17:00
Kde: Krakovská 21, Praha 1

 

Publikováno 19.10.2017 12:45, Volejník Rudolf

EET na pokračování

Ve věci osvobození nevidomých od EET jsme se užuž dobrali k vydání vládního nařízení - a náhle se cosi zadrhlo. Otázka zní: Chýlí se k nekonečnému seriálu nebo jde o pouhé drobné škobrtnutí a ono slibované osvobození je za dveřmi? Čtěte dál a sami hádejte! 

Obrázek

V sobotu 7. října 2017 mezi 10 – 15 hodinou probíhají ve Středisku výcviku vodicích psů v Praze – Jinonicích oslavy 20. výročí činnosti tohoto střediska. Záštitu nad touto akcí převzal také pan Daniel Hodek, radní hlavního města Prahy.

Přijďte se podívat.


Počet obrázků: 1

 

Publikováno 03.10.2017 10:51, Málková Marie

Překonejme bariéry 2017

Obrázek

Letos se uskuteční již 15. ročník akce Překonejme bariéry, kterou pořádá ČVUT FA ve spolupráci s Pražskou organizací vozíčkářů, z. s. a Sjednocenou organizací nevidomých ČR, z. s.

Cílem akce je seznámit v modelovém prostředí budoucí architekty, techniky a odborníky s vyhláškou MMR č. 398/2009 Sb.


Počet obrázků: 3
Začátek: 14.11.2017
Konec: 15.11.2017
Kde: FA ČVUT

 

Publikováno 27.09.2017 09:16, Šváb Radek

Rozhlasová kampaň pro letošní ročník Bílé pastelky

Obrázek

Již zítra startuje na Rádiu Frekvence 1 kampaň na podporu veřejné sbírky Bílá pastelka, která vyvrcholí ve středu 11. října, kdy probíhá po celé republice sbírkový den. Spot pro letošní ročník namluvil herec Jan Vondráček, kterému bychom rádi poděkovali.
Pokud byste spot kampaně nestihli v rádiu, můžete si jej poslechnout v příloženém souboru.

 


Počet mp3: 1

 

Publikováno 22.09.2017 01:00, Málková Marie

Den bez aut se SONS

Obrázek

Den bez aut se SONS

V pátek 22. září 2017 za účasti Sjednocené oganizace nevidomých a slabozrakých ČR proběhla v Praze akce Den bez aut.

Svět nevidomých přitáhl pozornost široké veřejnosti. Zájem byl o nácvik chůze s bílou holí po vytvořené dráze, cíl cesty chodcům se záklopkami na očích ohlašoval akustický orientační majáček, který v běžné praxi slouží nevidomým jako akustická navigační pomůcka, zde k velké radosti dětí naváděl ke sladké odměně.

 

 


Začátek: 22.09.2017 08:00
Konec: 22.09.2017 20:00
Kde: Štefánikova ulice, Praha 5

 

Obrázek

Přepravní společnost PPL rozváží materiál pro sbírku Bílá pastelka.

V těchto dnech přepravní společnost PPL rozváží po celé republice materiál (trička, kasičky atd.) pro naše dobrovolníky, kteří se zapojují do sbírky Bílá pastelka, jejíž sbírkový den proběhne ve středu 11. října 2017. Děkujeme za jejich podporu.


Počet obrázků: 6

 

Publikováno 18.09.2017 11:06, Málková Marie

Den pro Prahu

 

DEN PRO PRAHU / DEN BEZ AUT

V pátek 22. září vyvrcholí v Praze akce Evropský týden mobility. Od 8.00 do 20.00 se Štefánikova ulice promění v pěší zónu, zachován bude pouze provoz tramvají. Budou zde probíhat nejrůznější aktivity ve prospěch udržitelné dopravy a kvalitního veřejného prostoru. Prezentovat se bude i SONS ČR, z. s., a to ve stánku č. 36 umístěném naproti kavárně Švandova divadla.

 


Počet obrázků: 3
Začátek: 22.09.2017 08:00
Konec: 22.09.2017 20:00
Kde: Štefánikova ulice v Praze 5

 

Obrázek

Starosta Městské části Praha 5 pan Ing. Pavel Richter přebral záštitu nad oslavami 20. výročí činnosti Střediska výcviku vodicích psů v Praze - Jinonicích, které se konají v sobotu 7. října 2017 v době od 10 do 17 hodin. Oslavy probíhají v sídle střediska Klikatá 613/2a, 158 00 Praha - Jinonice.

 


Počet obrázků: 1

 

Publikováno 31.08.2017 16:09, Šváb Radek

Oslava 20. výročí činnosti Střediska výcviku vodicích psů

Obrázek

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek, Středisko výcviku vodicích psů a Klub držitelů vodicích psů SONS ČR  Vás srdečně zvou na  oslavu 20. výročí činnosti Střediska výcviku vodicích psů, která se bude konat v sobotu 7. 10. 2017 od 10:00 do 15:00. Záštitu nad akcí přebírá Ing. Pavel Richter, starosta MČ Praha 5.


Začátek: 07.10.2017 10:00
Konec: 07.10.2017 15:00
Kde: Středisko výcviku vodicích psů, Klikatá 2a, 158 00 Praha 5 - Jinonice

 

Obrázek

Letošní ročník veřejné sbírky Bílá pastelka, jehož sbírkový den se koná ve středu 11. 10. 2017 po celé rebublice, se blíží. Do našeho ústředí v Krakovské ulici v Praze dorazily pastelky, jejichž výrobu a dodání zajistil Lions Club International District 122 Česká a Slovenská republika a který nám je věnoval jako svůj dar. Za tento dar všem jeho členům velmi děkujeme.


Počet obrázků: 6

 

Publikováno 21.08.2017 14:34, Šváb Radek

DOTEKY II – VÝSTAVA HAPTICKÝCH PRACÍ ŽÁKŮ ZUŠ

Obrázek

ZUŠ v Uherském Hradišti připravila projekt, který nese název "Doteky II". Na projektu se opět podíleli žáci ze třídy Radmily Doskočilové, ale i žáci ze třídy Jany Tvrdoňové a Jany Bouzkové. Výstavu obohatily práce nevidomých výtvarnic ze Zlínského kraje. Svoji keramiku představily nevidomé výtvarnice Kateřina Rathúská z Uherského Hradiště a Zdeňka Hrtúsová z Otrokovic.
Projekt vychází z výtvarného projektu Doteky I. Opět to bude haptická výstava nejen pro lidi, kteří jsou nevidomí nebo mají jiné zrakové postižení, ale i pro ty, co si chtějí vystavené exponáty osahat tzv. na vlastní kůži.

Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 19.10.2017 od 17:00 hodin. Na vernisáži zahraje Cimbálová muzika ZUŠ Uherské Hradiště pod vedením Pavla Štulíra.


Začátek: 16.10.2017
Konec: 16.11.2017
Kde: Komunitní centrum Matky Terezy U Modré školy 2337/1, Praha 11

 

Publikováno 20.06.2017 20:45, Volejník Rudolf

EET novinky červen

Nestává se často, že je SONS přizvána na zasedání Vládního výboru pro zdravotně postižené. Výjimku tvoří případy, kdy se tento úctyhodný orgán nemůže bez nás dost dobře obejít; jedním takovým příkladem je Elektronická evidence tržeb, kterou by bylo možné bez zraku provádět pouze za předpokladu stoprocentní přístupnosti programového i přístrojového vybavení. Dnešní zpráva hovoří o pokroku při hledání možností řešení. Cíle ještě nebylo dosaženo, ale jsme všichni na dobré cestě. 

Obrázek

Přijďe podpořit veřejnou sbírku Bílá pastelka. Přijďte si vyzkoušet zábavnou formou život ve tmě. Vyzkoušíte si také chůzi s bílou holí a uvidíte ukázky z výcviku vodicích psů a další.
Akce se koná za podpory města Příbram.


Začátek: 18.06.2017 09:00
Konec: 18.06.2017 19:00
Kde: Divadlo A. Dvořáka Příbram

 

Obrázek

V neděli 21.5.2017 se v Poděbradech v rámci doprovodného programu Evropského poháru v chůzi Poděbrady 2017 konalo další pokračování  naší akce "S bílou holí pro Bílou pastelku". Vyznačenou trasu si prošla také paní Anežka Drahotová, naše reprezentantka ve sportovní chůzi a mimo jiné také juniorská mistryně Evropy a světa na 10 km.


Počet obrázků: 10

 

Publikováno 25.05.2017 12:20, Šváb Radek

Oranžová kola Nadace ČEZ v Poděbradech jela pro SONS

Obrázek

V Poděbradech se šlapalo na oranžových kolech Nadace ČEZ pro SONS a její navigační centrum a Knihovnu digitálních dokumentů.


Počet obrázků: 7

 

Publikováno 20.05.2017 22:29, Málková Marie

S bílou holí pro Bílou pastelku

Obrázek

Ve středu 17. května 2017 od cca 10 do 18 hodin se konala v dolní části Václavského náměstí  (Na Můstku) akce Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých, z. s. , pořádaná na podporu veřejné sbírky Bílá pastelka.

 


Počet obrázků: 9

 

Obrázek

Přijďte nás podpořit do Poděbrad. Věnujte nám 1 minutu svého času. V rámci doprovodného programu Evropského poháru v chůzi Poděbrady 2017 bude mít Nadace ČEZ umístěna dvě oranžová kola. Přijďte šlapat 1 minutu a získat tak co nejvyšší částku pro naši organizaci. Získané prostředky budou použity na nákup počítače a vybavení pro pracovníky Navigačního centra pro nevidomé.


Začátek: 21.05.2017 10:00
Konec: 21.05.2017 17:00
Kde: Lázeňská kolonáda v Poděbradech

 

Publikováno 18.05.2017 22:47, Šváb Radek

S bílou holí pro Bílou pastelku v Poděbradech

Obrázek

Charitativní akce na podporu veřejné sbírky „S bílou holí pro Bílou pastelku“ pokračuje již tuto neděli v Poděbradech jako součást doprovodného programu při Evropském poháru v chůzi Poděbrady 2017.


Počet obrázků: 1
Začátek: 21.05.2017 10:00
Konec: 21.05.2017 17:00
Kde: Lázeňská kolonáda v Poděbradech

 Zobrazena stránka 8 z 14 (celkem 261 záznamů)
Jít na stránku: 1 .. 6 7 8 9 10 .. 14