Koncert SONS v Kostele U Salvátora 18. 6. 2022 spojený s předáním Cen SONS 2022

Publikováno 27.06.2022 09:54 Šváb Radek


Obrázek

V sobotu 18. 6. 2022 v kostele U Salvátora na Praze 1 po delší odmlce, z důvodů všem dobře známých, proběhl druhý ročník předání cen SONS ČR. První ročník udělování cen proběhl již v roce 2019. Ceny byly uděleny osobnostem s velkým významem pro komunitu zrakově postižených. Smyslem těchto ocenění je vyjádření vděčnosti a úcty lidem, kteří během svého života učinili něco významného a dobrého pro zrakově postižené. S iniciativou přišla paní Dagmar Filgasová, a již od počátku měla jasno: ceny by měly být předávány během koncertu, na němž vystoupí zrakově postižení hudebníci. Oceňovalo se ve 4 kategoriích.

Slavnost začala ve tři hodiny odpoledne příchodem moderátorů koncertu Zdeňka Rybáka a Šarloty Hambergerové, kteří svými vtipnými komentáři dokázali sejmout trému a napětí i ze samotných účinkujících. Na pódiu představili prezidenta SONS Mgr. Luboše Zajíce, ten poděkoval oddělení zdrojů za organizaci a pomoc při uspořádání koncertu. Další poděkování patřilo partnerům a sponzorům akce, a sice: Magistrátu hl. města Prahy, Ministerstvu kultury ČR, Městské části Praha 1, společnosti Květiny za oponou, síti restaurací Potrefená husa a společnosti GLOBUS ČR, v.o.s. Nastínil, že koncertem nás budou hudebně provázet učitelé z Klubu učitelů hudby se zrakovým postižením a jejich hosté, a že mezi jednotlivými vystoupeními proběhne slavnostní předání cen.

Jako první zazněla Sonatina c-moll od George Philippa Telemanna v podání Martiny Říhovské (zobcová flétna) a Moniky Fukasové (klavír). Následovaly Bludičky od Anny Mikolajkové a Sonatina od Reinholda Kruga. Následovalo vyhlášení vítězů v kategorii Cena veřejnosti. Nominováni byli 3 kandidáti, které nám moderátoři krátce představili. Jiří Mojžíšek, alias „Mojža“, nevidomý programátor, kytarista, vynálezce, výrobce hraček, her, map i knížek, hudebních nástrojů, průkopník při hledání nových cest v nejrůznějších směrech života nevidomých. Dalším nominovaným byl Zdeněk Bajtl, zvaný „Bicajc“, který je dlouholetým vedoucím Knihovny digitálních dokumentů SONS a byl otcem myšlenky a reálného zprovoznění Navigačního centra SONS, které poskytuje praktické informace a rady pro orientaci v exteriéru nevidomým i slabozrakým uživatelům. Poslední nominovanou v této kategorii, a zároveň pak vítězkou, byla paní PhDr. Linda Albrechtová, PhD. - „Blindička“, která v současné době pomáhá studentům Západočeské univerzity s různými hendikepy a její blog Blindička, jehož prostřednictvím oslovuje nejen zrakově postižené, ale i širokou veřejnost, a velmi účinně tak šíří osvětu o nevidomých a slabozrakých, je mezi lidmi velmi oblíbený. Vítěze přišel vyhlásit viceprezident SONS Jan Šnyrych. Nejdříve poděkoval vítězce za nekonečnou trpělivost a ochotu pomáhat druhým a zmínil, že právě její blog je motivací a podporou pro spoustu lidí.

Dalším hudebním číslem bylo vystoupení Romana Schenka. Na klavír zahrál Notturno č. 3 „Sen lásky“ od Ference Liszta. Další cenu pak v kategorii Významná osobnost z řad komunity lidí s těžkým zrakovým postižením přišel předat místopředseda Klubu učitelů hudby se zrakovým postižením Mgr. Milan Arner. Výherci poděkoval za jeho činnost a zmínil, že oceněný se zasloužil o kompletní rekonstrukci a ukotvení školy Jaroslava Ježka ve vzdělávacím systému. Vítězem nemohl být nikdo jiný než ředitel této školy, pan Mgr. Jan Hájek. Ten poděkoval za ocenění a řekl, že si nesmírně váží toho, že cena je právě od SONS ČR. Poté zazněla hudba spíše duchovní. Eva Blažková za klavírního doprovodu nám zazpívala árii „Höre, Israel“ z oratoria Eliáš od Felixe Mendelssohna-Bartholdyho. Hlas se kostelem krásně nesl a jistě okouzlil všechny přítomné. Po tomto opravdu nádherném zážitku přišel výběr 3 preludií op. 28 od Frédérica Chopina v klavírním podání ukrajinského umělce Bohdana Prudkiyho. Po bouřlivém potlesku moderátoři uvedli emeritního viceprezidenta SONS pana PhDr. Rudolfa Volejníka, který přišel předat cenu v kategorii Významná osobnost pro komunitu lidí se zrakovým postižením, sama bez zrakového postižení. Představil ji jako osobu, která se umí vcítit do druhých osob, umí věcně argumentovat a nezdar pro ni není to, s čím se nedá nic dělat. Oceněnou se stala paní Mgr. Marie Schifferová, která od roku 1970 pracovala se zrakově postiženými, 13 let jako učitelka hudby na škole pro žáky se zbytky zraku, 12 let jako ředitelka Školy pro slabozraké v Praze. Od roku 1995 do 2014 působila jako ředitelka Pobytového rehabilitačního a rekvalifikačního střediska pro nevidomé Dědina o.p.s. Marie Schifferová poděkovala všem a vyjádřila vděčnost, že mohla být mezi námi.

„Vinarium“ od Pavla Smutného v podání Milana Arnera (klarinet) a Petry Arnerové (kytara) pak všechny přeneslo do oblasti Moravy. Duchem se člověk ocitl v zámeckých zahradách Lednicko-valtického areálu. Prezident SONS pak vyhlásil poslední kategorii, a sice Cenu prezidenta SONS. Tato cena byla udělena in memoriam panu PhDr. Josefu Cerhovi, který býval všem dobře znám pod familiárním oslovením „Pepa“. Prezident zmínil, že cenu za jeho celoživotní zásluhy chtěl „Pepovi“ udělit už v roce 2019, což se bohužel kvůli Covidu nemohlo naplnit. Cenu přišla převzít dcera Josefa Cerhy, Markéta Cerhová. Za celou rodinu za ocenění poděkovala a zmínila, že by její tatínek byl za cenu moc rád.

Závěrem pak zazněly skladby „In a Sentimental Mood“ od Duka Elingtona a „All of me“ od Geralda Markse, v podání hudebního uskupení „SOUL OŽIL“ – Kateřina Vlastová (saxofon) a Martin Jozífek (klavír).

Po skončení posledního hudebního vystoupení následoval dlouhý potlesk a moderátoři pozvali oceněné, předávající a významné hosty do sakristie na malé občerstvení.

Celé odpoledne se neslo ve slavnostním a pohodovém duchu a prostředí kostela poskytlo všem, kromě úžasného zážitku, také blahodárný chládek v sobotních tropických teplotách.

 

Zdroj: Kateřina Rovenská – časopis ZORA

Upravila: Lucie Marková - Zdroje

 


Obrázky

Prezident SONS při úvodním projevu Prezident SONS při úvodním projevu
Linda Albrechtová přebírá Cenu veřejnosti SONS 2022 Linda Albrechtová přebírá Cenu veřejnosti SONS 2022
Pan Jan Hájek děkuje za udělení Ceny SONS 2022 Pan Jan Hájek děkuje za udělení Ceny SONS 2022
Paní Markéta Cerhová přebrala cenu za Josefa Cerhu in memoriam Paní Markéta Cerhová přebrala cenu za Josefa Cerhu in memoriam
Paní Marie Schifferová děkuje za udělení Ceny SONS 2022 Paní Marie Schifferová děkuje za udělení Ceny SONS 2022