03/2022 – informace o činnosti prezidenta a viceprezidenta

Publikováno 11.04.2022 16:54 Zajíc Luboš


Obrázek

Vítejte u článku o činnosti vedení SONS v březnu 2022. Opatření související s covidovou pandemií nás již takřka opustila, nicméně stále se ještě v SONS musíme potýkat s následky této zákeřné nemoci; ve chvíli, kdy píši tento článek, jsem nucen setrvávat v domácí izolaci a podobně jsou na tom i jiní kolegové. Naštěstí však aktuální průběh nemoci bývá výrazně mírnější, což je nakonec to nejdůležitější, kéž alespoň toto vydrží.

V březnu jsme se samozřejmě zapojili do snahy pomoci lidem z Ukrajiny, kteří jsou ze svých domovů vyháněni neospravedlnitelnou a odsouzeníhodnou invazí ruské armády nařízenou prezidentem Putinem; na tomto místě chci poděkovat všem, kteří nabídli svou pomoc. V Rekvalifikačním a rehabilitačním středisku na Dědině již bylo a je ubytováváno několik zrakově postižených utečenců – konkrétní číslo nepíši úmyslně, neboť se neustále mění s tím, jak lidé přicházejí a odcházejí. Víme o našich členech, kteří pomáhají uprchlíkům s výukou češtiny, o dalších, kteří nabízejí ubytování ve svých soukromých nemovitostech, o lidech, kteří pomáhají se získáním počítače s hlasovým výstupem; upřímně děkuji každému, kdo se do pomoci jakkoliv zapojil a ujišťuji, že je SONS i nadále připravena v pomáhání i v koordinaci pomoci ukrajinským zrakově postiženým uprchlíkům pokračovat.

Klubovna olomoucké odbočky

Ve čtvrtek 3. 3. 2022 jsem se zúčastnil slavnostního znovuzprovoznění klubovny olomoucké odbočky SONS. Budova, v níž sídlí společně s oblastní odbočkou i olomoucké TyfloCentrum a krajské středisko Tyfloservisu, prošla v poslední době celkem významnou rekonstrukcí. Odbočka v čele se zkušeným Janem Příborským byla v září minulého roku poněkud zaskočena, když se dozvěděla, že instalaci nové vzduchotechniky, bez níž není provoz v tamní klubovně možný, vlastník budovy neprovede a nezafinancuje, přestože stará vzduchotechnika byla v důsledku zmíněné rekonstrukce vyřazena z provozu. Co s tím? Pochopitelně jsme odbočku z ústředí podpořili ujištěním, že ji ve štychu nenecháme, ale sehnat prostředky na investici v řádu několika set tisíc korun rozhodně není snadné ani pro velkou neziskovku, jakou SONS je. Ovšem způsob, jakým si s touto nesnází poradili olomoučtí je zcela obdivu i následování hodný. Možná jste také zaznamenali, že se rozhodli svoji výzvu ke sbírce zveřejnit přes crowdfundingovou platformu Donio, což se ukázalo jako šťastný krok. Nejen že jim tato sbírka přinesla téměř 50 tisíc korun, zejména se přes projekt s názvem „Pomozte nám dýchat v klubovně bez oken“ o problémech olomoucké SONS dozvěděli další sponzoři, kteří, ač byli třeba i z Olomoucka, by o tom neměli potuchy. Ale to hlavní teprve přijde; nejvyšší částkou přispěl bez váhání a ihned, co se o naléhavé potřebě odbočky dozvěděl, jeden z jejích dlouholetých členů. A pokud si říkáte, že šlo třeba o nějakého úspěšného podnikatele, který si velkorysým darem alespoň snížil daňový základ, jste úplně vedle. Lze nějak výmluvněji ukázat či vysvětlit, jak velký význam existence a činnost olomoucké odbočky SONS má?

Stejně jako získání financí i pořízení vzduchotechniky a dalšího potřebného vybavení, na které olomouckým díky výborně zvládnutému fundraisingu zbylo, i slavnostní znovuzprovoznění klubovny proběhlo hladce, ve velmi milé atmosféře, za přítomnosti všech hlavních aktérů, pod laskavým vedením Honzy Příborského. Nechyběla pochopitelně ani místní média, zejména Český rozhlas Olomouc, s nímž odbočka dlouhodobě spolupracuje.

Podpis dohody o vstupu SONS do Národní rady osob se zdravotním postižením

O tom, že SONS znovu vstoupila do NRZP, jsme informovali skrze konferenci Vis-Imp i na webových stránkách, tudíž se domnívám, že jde již o věc známou. Přesto je to natolik důležitý krok, že jej nelze v březnových informacích pominout. Dohodu o podmínkách vstupu schválila v pátek 4. března téměř jednomyslně Republiková rada a 14. března byla její platnost stvrzena podpisem statutárních představitelů obou organizací.

Nyní probíhají další kroky v souladu s podepsanou dohodou, tedy SONS podala přihlášku a členskou organizací Národní rady se stala s účinností od 1. dubna.

Na krajské úrovni pak předsedové našich koordinačních rad, popř. jimi pověřené osoby vstupují a kandidují na funkce v krajských NRZP. Republikové shromáždění NRZP, které bude vybírat z kandidátů členy do předsednictva a Republikového výboru NRZP, proběhne 26. května, na tomto shromáždění tedy já i viceprezident budeme do těchto orgánů kandidovat.

Zatím jsem byl panem předsedou Krásou pozván jako host na jednání Republikového výboru, které se uskuteční 28. dubna. Bude teď tedy záležet hlavně na nás, jak se zvládneme zapojit do práce NRZP a zda dokážeme této příležitosti využít k hájení zájmů komunity zrakově postižených.

Spolupráce s nadačním fondem Mathilda

Jedním z podstatných bodů programu, s nímž jsme kandidovali na funkce statutárních představitelů SONS, bylo narovnání vztahů a navázání spolupráce s dalšími subjekty, které působí ve prospěch zrakově postižených lidí. Jedním z takových je Nadační fond Mathilda. Večer 7. března jsem byl pozván na tradiční koncert, který Mathilda pořádá ve Stavovském divadle, na němž vystoupila známá zpěvačka a kytaristka Lenka Filipová a nevidomý zpěvák a akordeonista Mário Bihári. Právě tyto akce pomáhají nadačnímu fondu Mathilda získávat finanční prostředky, jimiž dlouhodobě podporuje např. SONS založenou obecně prospěšnou společnost Tyfloservis; je pro mě opravdu velkým potěšením, že jsme se s předsedou správní rady Mathildy Lubošem Krapkou a Tyfloservisem dohodli na „vzkříšení“ kdysi započatého, avšak nedokončeného projektu „temné“ či chcete-li „černé“ komory. Tento prostor, který je v klubovně SONS, skýtá mnohé možnosti využití a je velká škoda, že pěknou řádku let sloužila komora jako skladiště a využívána jinak byla jen velmi sporadicky. U vzniku původní myšlenky stál Josef Cerha a musím říct, že jsem byl při osobní prohlídce velmi překvapen, o jak smělý a vizionářský projekt, který byl z velké části již v minulosti realizován, vlastně jde. Děkuji tedy Luboši Krapkovi, že se stal iniciátorem a donátorem prostředků na dokončení realizace původních záměrů. Věřím, že se nám časem podaří temnou komoru oživit.

SONS online

Projekt, o němž jsem v této rubrice již také informoval, se v březnu skutečně rozběhl. Informace o něm proudí skrze e-mailovou konferenci Vis-Imp, web a Facebook. Odebírat můžete kanál na YouTube, na platformě Clubhouse můžete poslouchat Téčko plus. Zveřejněno bylo video, v němž se představily osobnosti, které pro nás budou obsah SONS online připravovat, kromě Vojty Železníka dámy Hana Petrová a Petra Trunečková, zejména obsah zaměřený na technologie bude připravovat Jiří Sedláček. Uskutečnil se také online trénink paměti, na další počiny se můžeme těšit.

Konference o budoucnosti a příkladech dobré praxe inkluzivního vzdělávání

Z Maďarské federace nevidomých a slabozrakých (MVGYOSZ) přišlo pozvání k účasti na konferenci zaměřené na evropskou budoucnost a příklady dobré praxe při inkluzivním vzdělávání nevidomých a slabozrakých dětí, žáků a studentů. Konference se uskutečnila 24. března 2022 v Budapešti. Jediným nemaďarským aktivním účastníkem konference byl Petr Peňáz z centra Teiresiás při brněnské Masarykově univerzitě. Jeho příspěvek ve stručnosti popisoval základní principy, z nichž práce střediska Teiresiás vychází a byl zakončen velmi realistickým konstatováním toho, že i přes obrovský kus práce, kterou brněnské středisko pro možnost rovnoprávného přístupu ke studiu pro studenty se zdravotním postižením učinilo, rozhodně stále neplatí, že by zrakově postižení měli srovnatelné možnosti v přístupu k vysokoškolskému vzdělávání se studenty bez postižení.

Shrnu-li můj závěr, který jsem si udělal z příspěvků maďarských prezentujících, jejichž tlumočení do angličtiny trpělo technickými i obsahovými problémy, tak i v Maďarsku se při inkluzi nevidomých a slabozrakých potýkají s prakticky stejnými problémy, na které narážíme u nás. I v Maďarsku je z hlediska legislativy každá škola povinna přijmout jakkoliv zrakově postiženého zájemce, ovšem školy se neumějí vyrovnat se vzděláváním zejména mladších žáků ve specifických dovednostech, jakými jsou Braillovo písmo, prostorová orientace, sebeobsluha, užívání IT a problémy mají se zajištěním učebnic a pomůcek, které by byli nevidomí schopni při výuce používat srovnatelně s ostatními žáky.

Za užitečné bych označil setkání s prezidentem „Maďarské federace nevidomých a slabozrakých Sándorem Nagym, a zejména navázání osobního kontaktu s Attilou Olém, koordinátorem mezinárodních vztahů maďarské federace.

Nejpodstatnější z dění v březnu vybral Luboš Zajíc,

s kolegou Janem Šnyrychem se těšíme na možnost nastolená i další témata s Vámi probrat online, tentokrát v úterý 19. dubna od 16:00 na schůzce po Skype


Obrázky

Prezident SONS Luboš Zajíc a předseda NRZP Václav Krása podepisují dohodu o vstupu SONS do NRZP. Prezident SONS Luboš Zajíc a předseda NRZP Václav Krása podepisují dohodu o vstupu SONS do NRZP.
Luboš Zajíc na konferenci v Budapešti Luboš Zajíc na konferenci v Budapešti