Republiková rada svolává odložené celostátní shromáždění

Publikováno 13.06.2021 18:24 Volejník Rudolf


V pátek 4. června 2021 se setkáváme od května 2016 již po dvacáté a potřetí on-line. Za tento nezáviděníhodný rekord nechť nás ctěné čtenářstvo nepeskuje – už dvakrát jsme svolali desáté celostátní shromáždění (poprvé na květen 2020 a pak v říjnu téhož roku), jenomže virus nás pokaždé dostal. Tak snad na potřetí  - a držte nám všichni palce, ať se to povede.

 

Takže jak z veskrze optimistického úvodu vyplývá, Republiková rada SONS svolává naše celostátní shromáždění nikoli na tři dny a nikoli do Tábora. Nechme promluvit její téměř jednomyslně přijaté usnesení: „V souladu s čl. XV. odst. 4) Stanov svolává Republiková rada odložené X. celostátní shromáždění Sjednocené organizace nevidomých a Slabozrakých České republiky, zapsaného spolku na pondělí 30. a úterý 31. srpna 2021 do Pardubic.

 

Rada podrobila pečlivému přezkoumání celou původní koncepci třídenního shromáždění a ve shodě s literou stanov prodloužila do 31. července lhůtu, ve které se mohou hlásit další uchazeči na funkce statutárních představitelů SONS, členů Republikové rady a členů Republikové kontrolní komise.

 

Nedílnou součástí přípravy shromáždění je i přísné dodržení všech vládních protiepidemických opatření v zájmu všech, kdo do Pardubic na srpnové sněmování pojedou.

 

Toto monotématické zasedání RR prezident uzavřel pozváním na setkání k 25. výročí vzniku SONS na nádvoří Sovových mlýnů na Kampě v neděli 6. června odpoledne. O této zdařilé akci bohaté na kulturní vystoupení nevidomých umělců a umělkyň Zora jhistě přinese podrobnou zprávu. A mně nezbývá než vyslovit přání, abychom naše vítězství nad pandemií oslavili důstojným celostátním shromážděním hodným pětadvacátých narozenin našeho spolku.

 

Rudolf Volejník