Je čas na změnu

Publikováno 30.05.2016 09:34 Volejník Rudolf


Prohlášení Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaného spolku k zastupování českých nevidomých na úrovni Vládního výboru pro zdravotně postižené občany

Sobota, 28. května 2016, Havlíčkův Brod

Deváté celostátní shromáždění Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaného spolku (dále „SONS ČR, z. s.“) přijalo níže uvedené prohlášení k neuspokojivému stavu zastupování českých nevidomých a slabozrakých na úrovni Vládního výboru pro zdravotně postižené občany.

Zdravotně postižené zastupuje v tomto výboru výhradně Národní rada zdravotně postižených, která si osobuje právo mluvit za všechny zdravotně postižené, ačkoli reprezentativní, celostátně působící organizace představující jednu významnou skupinu těchto lidí – nevidomé a slabozraké – není její součástí. Ačkoli byla SONS jedním ze zakládajících subjektů Národní rady zdravotně postižených (NRZP), už téměř devět let jejím členem není, a jediné, celostátně působící a nesporně nejvýznamnější organizaci nevidomých je tudíž odepřen přístup k rozpravám a rozhodování o věcech, které se týkají i nevidomých. Navzdory našemu upozorňování a korektně formulovaným podáním se touto v civilizovaném světě nevídanou skutečností žádný odpovědný ministr dosud nezabýval.

Na první pohled se nabízí jednoduché řešení: vraťme se do NRZP a rázem budeme opět ve Vládním výboru pro zdravotně postižené občany zastoupeni. My jsme však z NRZP neodešli bezhlavě a bez rozmyslu, problém léta zrál a naše důvody jsou pádné a dosud platné.

Hlavním důvodem je způsob hlasování a následného rozhodování: stejná hlasovací práva mají malé spolky o několika členech i velké spolky o několika tisících členů; stačí pouze tvrdit, že spolek působí ve třech krajích republiky, což lze zvládnout i se třemi šikovnými členy. Důsledkem je hegemonie malých spolků, zastupujících zpravidla jednu skupinu zdravotně postižených. SONS navrhuje model, ve kterém by se hlasovalo nikoli systémem „jeden spolek = jeden hlas“, nýbrž na základě rovnosti (parity) jednotlivých zdravotních postižení: jeden hlas by měly všechny členské organizace nevidomých, jeden hlas všechny členské organizace tělesně postižených atd. Tím by byla hegemonie většinové skupiny přinejmenším ztížena.

Současné vedení NRZP námi navrhovaný model paritního hlasování a zastoupení podle skupin zdravotního postižení neakceptuje, takže SONS i nadále zůstává mimo tuto střechovou organizaci, ačkoli má reálnou snahu se do ní vrátit ve shodě s usnesením svého celostátního shromáždění.

Na základě shora uvedeného SONS vyzývá NRZP, aby zavedla paritní hlasování podle skupin zdravotně postižených. Pokud tak NRZP neučiní a ponechá v platnosti systém „jeden spolek působící ve třech krajích = jeden hlas“, vyzývá SONS vládu k přijetí novely Statutu Vládního výboru pro zdravotně postižené občany tak, aby i reprezentativní organizace nevidomých byla v tomto orgánu zastoupena.

Toto prohlášení přijalo IX. celostátní shromáždění SONS V Havlíčkově Brodě dne 28. května 2016

KDO JSME

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek (SONS ČR, z. s.) je dobrovolným sdružením nevidomých a slabozrakých lidí, jejich rodinných příslušníků, přátel a příznivců s téměř desíti tisíci členy. Působí na celém území ČR prostřednictvím svých oblastních odboček, celostátních klubů a dceřiných obecně prospěšných společností. Je řádným členem Evropské a Světové unie nevidomých. Naše výroční zprávy jsou k dispozici na www.sons.cz.