Jak navrhovat kandidáty

Publikováno 23.10.2019 12:14 Volejník Rudolf


Vážené členky a členové, vážené oblastní a klubové rady,

 

rád bych nám všem připomněl, že s blížícím se celostátním shromážděním se nám otevírá možnost vlastním přičiněním ovlivnit, kdo budou zástupci nevidomých vůči veřejnosti i státu na příští čtyři roky; hledáme mezi sebou kandidáty na prezidenta, viceprezidenta, sedm přímo volených členů Republikové rady a 3 členy Republikové kontrolní komise. Řekneme si stručně, jak na to.

 

Jména svých favoritů může každý z nás sdělit veřejně na oblastním shromáždění či klubovém shromáždění nebo můžeme jména vyjevit své mateřské oblastní nebo klubové radě. Mějme ale na paměti, že se osoba, kterou jsme si vybrali za svého favorita, stane kandidátem teprve tehdy, když ji schválí oblastní nebo klubové shromáždění, případně oblastní nebo klubová rada; další podmínkou je, že tato osoba kandidaturu přijme prostřednictvím řádně vyplněného a podepsaného formuláře, který oblastní, resp. klubová rada doručí oddělení pro oblastní odbočky a celostátní kluby. Seznam kandidátů se uzavírá 30 dnů přede dnem voleb, které proběhnou na celostátním shromáždění. Volby jsou zpravidla tajné.

 

Na stejnou funkci můžeme navrhnout více kandidátů, takže např. na prezidenta bude nakonec 5 kandidátů a na sedm míst v Republikové radě bude 20 kandidátů. Vždycky na začátku záleží na tom, zda námi navrhovaného kandidáta schválí či odmítne naše oblastní či klubové shromáždění, resp. naše oblastní či klubová rada. Kandidáti navržení jednotlivci, jakož i kandidáti, kteří navrhnou sami sebe bez podpory shromáždění či rad, k volbě připuštěni nejsou.

 

Dotazy a podněty jsou vítány a směřujte je buď na oddělení pro oblastní odbočky a celostátní kluby nebo na viceprezidenta.

 

Přeju nám všem, abychom měli dostatek schopných a důvěryhodných kandidátů, z nichž si zvolíme čelné představitele na příští léta. Za jejich stěžejní úkol považuji to, co jsem se po celý život snažil dělat, tedy říkat a ukazovat prostřednictvím svých činů světu, že jsme občany první kategorie, s nimiž se musí nakládat jako s rovnocennými partnery.

 

Rudolf Volejník, viceprezident