Novela Stanov

Publikováno 11.07.2019 10:00 Volejník Rudolf


Vážené členky, vážení členové,

 

obracím se na Vás v souvislosti s konáním X. celostátního shromáždění našeho spolku v květnu příštího roku. Každé celostátní shromáždění jakožto náš nejvyšší orgán může spoustu věcí změnit a upravit. Ne všichni se však můžeme shromáždění osobně jako delegáti účastnit, takže své návrhy projednáváme na oblastních či klubových shromážděních nebo je prostě sdělíme voleným funkcionářům a snažíme se je nejrůznějšími způsoby prosadit.

 

Jedním z témat, do kterých máme všichni co mluvit, jsou Stanovy, tj. náš hlavní zákon. Velkou novelu jsme schválili na IX. celostátním shromáždění v roce 2016, kdy jsme transformovali SONS z občanského sdružení ve spolek, a zdá se, že tentokrát toho měnit moc nemusíme. Rozumné nápady se však určitě najdou, a proto Vás vyzývám k předkládání návrhů, o nichž se domníváte, že stojí nejen za zvážení, ale i za schválení. Návrhy formulujte tak, aby se o nich dalo hlasovat. Předkládejte je prostřednictvím svých oblastních či klubových rad nebo je posílejte výhradně elektronickou poštou na adresu volejnik@sons.cz; termín uzávěrky návrhů je 29. únor 2020.

 

Děkuji za iniciativní přístup a dobré návrhy.

 

Zdravím a s mnohými z Vás se těším na osobní setkání na oblastních a klubových shromážděních.

 

Rudolf Volejník, viceprezident a tajemník Komise RR pro přípravu novely Stanov SONS