ČT a nevidomí koncesionáři

Publikováno 30.05.2016 09:28 Volejník Rudolf


Česká televize odpírá informace nevidomým koncesionářům

Prohlášení IX. celostátního shromáždění Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých České republiky

Ano, Česká televize odpírá v hlavních zpravodajských pořadech informace nevidomým lidem i dalším osobám s poruchami čtení. Cizojazyčné mluvené zpravodajské vstupy nepřekládá slovem, jak je to obvyklé u všech televizních stanic hodných svého dobrého jména, nýbrž obrazem: nevidomý koncesionář vnímá sluchem rozčilený tón řeckého ministra financí, ale nedoví se, zda Řecko bude či nebude splácet svoje dluhy; nevidomý koncesionář soucítí s plačící dívkou, která hledá pomoc u policie před únosci, ale nedoví se, co přesně policistům říká; nevidomý koncesionář souhlasně pokyvuje nad rozhodností v hlasu amerického prezidenta, ale nedoví se, zda pošle či nepošle do Sýrie vojáky. A České televizi je to lhostejné.

S ČT si SONS píše od září 2012. Náš požadavek na navrácení mluveného překladu cizojazyčných zpravodajských vstupů přijatých slovem jsme podpořili anketou mezi členstvem: z 511 dotázaných pouze 4 osoby odpověděly, že jim nepřekládání nevadí.

A jak na náš požadavek reagovala sama ČT? S blahosklonnou povýšeností otcovského dobrodince jsme byli ujištěni, jak si ČT názoru svých nevidomých diváků váží, praxe nepřekládat slovem cizojazyčné zpravodajské vstupy se však vzdát nehodlá. Své počínání zdůvodňuje právem diváka na bezprostřední vnímání emocí mluvčího a především osvětově-výchovným, zákonem uloženým posláním veřejnoprávního sdělovacího prostředku motivovat diváctvo ke studiu cizích jazyků. Vzali jsme tento poslední, vskutku chvály a následováníhodný argument vážně a namátkou vybrali jeden týden hlavního zpravodajství v 19:00 hodin a zjistili jsme, že pokud by divák chtěl porozumět všem cizojazyčným zpravodajským vstupům odvysílaným ve sledovaném týdnu, musel by umět arabsky, anglicky, bengálsky, čínsky, filipínsky, francouzsky, indonésky, italsky, japonsky, korejsky, německy, polsky, rusky a turecky – celkem 14 jazyků.

Naše neaktivistické korektní chování nepřineslo pražádný výsledek: jediným subjektem, který nám dal za pravdu, byla Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, která však – podle svého vyjádření – nemá právo České televizi cokoli nařizovat.

Toto Prohlášení je prvním, nikoli posledním aktivistickým krokem z naší strany. Jménem téměř sto tisícové skupiny občanů nevidomých a špatně vidících vyzývá SONS Českou televizi, aby do hlavních zpravodajských pořadů (Události a Události a komentáře) vrátila mluvené překládání slovem přijatých cizojazyčných zpravodajských vstupů.

V Havlíčkově Brodě dne 27. května 2016

Rudolf Volejník,

viceprezident a tiskový mluvčí Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaného spolku

KDO JSME

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek (SONS ČR, z. s.) je dobrovolným sdružením nevidomých a slabozrakých lidí, jejich rodinných příslušníků, přátel a příznivců s téměř desíti tisíci členy. Působí na celém území ČR prostřednictvím svých oblastních odboček, celostátních klubů a dceřiných obecně prospěšných společností. Je řádným členem Evropské a Světové unie nevidomých. Naše výroční zprávy jsou k dispozici na www.sons.cz.