X. celostátní shromáždění SONS ČR, z. s.

Publikováno 01.09.2021 09:46 Salaba Marek


X. celostátní shromáždění SONS ČR, z. s. proběhlo 30. a 31. srpna 2021 v Pardubicích. Mezi důležité body tohoto shromáždění patřily volby statutárních představitelů SONS. Delegáti shromáždění zvolili do funkce prezidenta SONS Luboše Zajíce a viceprezidenta SONS Jana Šnyrycha. Přímo volenými členy republikové rady se na čtyřleté funkční období stali: Pavla Andrýsková, Viktor Dudr, Dagmar Filgasová, Renata Jandrtová, Václav Polášek, Rudolf Volejník a Radek Žalud. Členy republikové kontrolní komise byly zvoleny: Soňa Bezděková, Ivana Karašová a Jaroslava Střešinková.

Text všech závěrečných usnesení přijatých X. celostátním shromážděním SONS ČR, z. s. najdete v dokumentu Závěrečná usnesení 31.8.2021 (docx; 37 KB).


Obrázky