Cena Nadace Vodafone RAFAEL 2019 pro Knihovnu digitálních dokumentů