Oblastní odbočka Vsetín

 

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z.s.

pracoviště Vsetín, oblastní odbočka Vsetín

 

Adresa:

Tyršova 1271, 755 01 Vsetín

Telefon: 571 424 370

Sociální pracovnice: 775 438 137

E-mail: vsetin-odbocka@sons.cz

 

Pracoviště Vsetín - úřední hodiny:

Pondělí:     08:00 - 12:00     12:30 - 16:00

Úterý:        08:00 - 12:00     12:30 - 16:00

Středa:      08:00 - 12:00     12:30 - 16:00

Čtvrtek:     08:00 - 12:00     12:30 - 16:00

Pátek:        08:00 - 12:00     12:30 - 14:00

 

Kontaktní den: Pondělí 9:00 - 12:00 a 14:00 - 16:30 hodin

 

Kancelář Valašské Meziříčí:

Kancelář SONS ve Valašském Meziříčí sídlí na ulici Zašovská č. 784, 6. patro, dveře č. 608.

 

Úřední hodiny:

Pondělí:     08:00 - 14:00

Středa:      08:00 - 14:00

Aktuální nepřítomnost pracovnice je vyznačena na dveřích kanceláře.

Dle potřeby po telefonické dohodě na mob: 777 498 708

 

Kancelář Rožnov pod Radhoštěm:

Provoz služeb pro osoby se zrakovým postižením z oblasti Rožnova pod Radhoštěm je zajištěn 1x měsíčně nebo dle potřeby v prostorách Domova pro seniory, ulice Julia Fučíka 1605, v zasedací místnosti. Standartním poradním dnem je první čtvrtek v měsíci v době od 09.00 - 10.00 hodin, případně dle potřeby.

Zájemci o službu se mohou předem domluvit na návštěvě u pracovnice na telefonu: 777 498 706.

 

Zaměstnanci pracoviště:

Ing. Dagmar Filgasová - vedoucí pracoviště, sociálně aktivizační služby, speciální výpočetní technika

tel: 777 498 706

email: filgasova@sons.cz

 

Ludmila Pavelková - pracovník v sociálních službách, sociálně aktivizační služby, volnočasové aktivity, spolková a klubová činnost, koordinátorka dobrovolníků

tel: 777 498 708

email: pavelkova2006@seznam.cz

 

Lenka Václavíková, DiS. - sociální pracovnice, odborné sociální poradenství, sociálně aktivizační služby

tel: 775 438 137

email: vaclavikova@sons.cz

 

Bc. Martina Fojtíková - pracovník v sociálních službách

tel: 777 479 491

email: fojtikova@sons.cz

 

Rada oblastní odbočky:

Ludmila Pavelková - předsedkyně, tel: 777 498 708

Ing. Dagmar Filgasová - místopředsedkyně, pokladní, tel. 777 498 706

Jana Červenková

Dana Pohořelská

Lenka Václavíková, DiS.


Počítadlo zobrazení: 2003

Příspěvky

Publikováno 05.09.2019 15:52, Odbočka Vsetín

Ve Lhotce nad Bečvou proběhlo tradiční Ukončení léta

Obrázek

Dne 16. srpna 2019 proběhla ve sportovním areálu FC Lhotka nad Bečvou již tradiční akce pod názvem „Ukončení léta“. V rámci této celodenní akce si osoby se zrakovým postižením vyzkoušely své sportovní dovednosti při 10 disciplínách – dovednosti s bílou holí, střelba na bránu tenisovým míčkem, odhad váhy a míry, směr v přímé chůzi, kop na bránu, skok do dálky, běh s trasérem, jízda na tandemu (duplex), hod na ozvučený cíl.

Nejlepší soutěžící byli odměněni drobnými cenami a absolutní vítězové valašskou klobásou XXL, valašským frgálem a valašskou slivovicí.

Dále probíhala prezentace speciálních kompenzačních pomůcek, které předvedly dodavatelské firmy. V odpoledních hodinách akci zpříjemnil zpěvák a hudebník Miroslav Orság, koncertem, který proběhl v rámci festivalu DUN na Moravě.

Po celý den k poslechu všem přítomným hrál a zpíval Milan Hradil, který je zároveň dobrým sportovcem, neboť se umístil na 3. místě absolutních vítězů.

Akce se vydařila, neboť přálo i počasí. Můžete se sami přesvědčit,  shlédnutím reportáže Regionální televize: https://www.youtube.com/watch?v=TmXhucLk8KM

Již dnes se těšíme na další ročník!
LP


Počet obrázků: 4

 

Publikováno 07.08.2019 15:34, Odbočka Vsetín

Pozvánka na Valašskou olympiádu - ukončení léta ve Lhotce nad Bečvou

Zveme vás srdečně na již pátý ročník Valašské olympiády, která se uskuteční v pátek dne 16. 8. 2018 ve sportovním areálu FC Lhotka nad Bečvou. Akce se koná v rámci oslav 50. výročí založení organizace zrakově postižených osob ve Vsetíně.

Sportovní disciplíny jsou připraveny pro všechny věkové kategorie, sportovce i nesportovce.

Odpoledne nám zpestří koncert zpěváka a hudebníka Miroslava Orsága doplněný vyprávěním lidového vypravěče Václava Valáška v rámci festivalu Dny umění nevidomých na Moravě 2019 od 15:00 hod. a odpolední taneční zábava s Milanem Hradilem.

 

Kontakt pro zájemce:  777 498 708, Ludmila Pavelková

Podrobné informace naleznete v přiložené pozvánce.

  

Publikováno 07.08.2019 15:32, Odbočka Vsetín

Zpravodaj OO Vsetín - Sonsáček červenec - září 2019

Vážení přátelé,

přichází k vám čtvrtletní zpravodaj odbočky Vsetín - Sonsáček pro třetí čtvrtletí roku 2019.

  

Publikováno 07.06.2019 10:24, Odbočka Vsetín

Koncerty na Valašsku v rámci festivalu DUN

Obrázek

V rámci festivalu DUN oblastní odbočka Vsetín uspořádala zatím dva koncerty.

30. května se uskutečnil koncert ve Freskovém sále zámku Žerotínů ve Valašském Meziříčí, kde účinkoval nevidomý zpěvák Radek Žalud. Spolu s koncertem, zaměstnanci a dobrovolníci oblastní odbočky propagovali i celostátní sbírku Bílá pastelka, kde v bílých tričkách předváděli 90ti žákům základních škol a veřejnosti ve Valašském Meziříčí společenské hry, chůzi s bílou holí, Pichtův psací stroj a drobné kompenzační pomůcky. Nejvíce žáky zaujalo povídání o životě nevidomého zpěváka R.Žaluda, ale také předvedení funkcí ozvučeného mobilního telefonu, které naprosto bravurně ovládá bez zrakové kontroly.

4.června prezentoval festival DUN ve společenské místnosti poblíž pracoviště SONS Vsetín učitel hudby a skladatel Petr Bazala, který zahrál na svůj oblíbený hudební nástroj akordeon. Zazněly melodie různých žánrů, které posluchači poznali a doprovázeli jej zpěvem. V rámci tohoto koncertu tento sympatický mladý muž velmi rád prezentuje exotické čaje, o kterých nejen popovídá, ale zároveň i předvádí jejich ochutnávku.

Obě tyto akce byly velmi úspěšné a setkaly se s velkým ohlasem.

LP


Počet obrázků: 1

 

Obrázek

V pátek 24.5.2019 proběhl na našem pracovišti Den otevřených dveří, který byl spojený také s výročím 5ti let založení střediska masérny Vsetín. Připravena byla nabídka aktivit a pomůcek pro domácnost. Studenti, osoby se ZP a veřejnosti si mohla vyzkoušet simulovanou střelbu, seznámit se s psaním Brailla písma na Pichtově psacím stroji i na tabulce, dovednosti s bílou holí, přítomny byly dvě dodavatelské firmy speciálních kompenzačních pomůcek s nabídkou kamerových a digitálních lup, ozvučených mobilních telefonů a další techniky. Byla možnost zahrát si hry pro nevidomé. Studenty zaujala návštěva  masérského  pracoviště a povídání s našimi maséry.

Na další setkání se těší Rada a zaměstanci oblastní odbočky Vsetín


Počet obrázků: 4

 

Publikováno 07.06.2019 09:07, Odbočka Vsetín

Jarní aktivity odbočky Vsetín

Obrázek

Jarní aktivity odbočky Vsetín: 

V březnu proběhlo  volební oblastní shromáždění,  které bylo obohaceno besedou s nevidomou cestovatelkou Zuzanou Habáňovou.

Po tomto shromáždění následovala pestrá škála následujících aktivit.

 Mimo pravidelných měsíčních klubových a sportovních akcí uspořádala odbočka  následující  aktivity:

V půli dubna proběhla prohlídka Ostravského muzea v rámci unikátní výstavy Rezonance světla a tmy, kterou téměř rok pro nevidomé a těžce zrakově postižené připravovala vynikající architektka paní Raková. Těžce zrakově postižení návštěvníci se mohli hapticky seznámit s různými modely staveb – i zevnitř, výstavu provázely zvuky zvonů a vnímání světla a tmy bylo umocněno zajímavým povídáním. Návštěva muzea byla doplněna prohlídkou věže Nové radnice a historického náměstí Ostravy rovněž s průvodcem.

Na přelomu měsíců dubna a května, jsme nasávali lázeňský luhačovický  vzduch, kde jsme také ochutnávali léčivé prameny a nenechali si ujít, ani chuť vynikajících teplých  oplatků. Abychom  umocnili tyto chutě, navštívili jsme tamní malou pražírnu kávy. V rámci plánovaných vzdělávacích programů, nás obohatila novinkami z prodejny Tyflopomůcek  v Olomouc i paní Jindřiška Dvorská. Mnozí účastníci si předem objednané zboží i rovnou zakoupili. Sponzoři byli velmi vstřícní, proto jsme mohli ocenit pěknými cenami soutěžící, kteří byli úspěšní v rozeznávání bylinek, v různých hodech na cíl, dovednostech s bílou holí, poznávání zvuků, rozeznávání mincí, v simulované střelbě na cíl,  ale i vědomostních kvízech. Sluníčko nás sice úplně nezahřívalo, o to více nás hřály pocity z nabitého úspěšného týdne, kde si účastníci, nejen předali spoustu poznatků, načerpali nové síly, ale si  i aktivně odpočinuli a již se těší na další setkání.

LP


Počet obrázků: 4

 

Publikováno 31.05.2019 09:17, Odbočka Vsetín

Zpravodaj OO Vsetín - Sonsáček duben -červen 2019

Náš lidový vypravěč Venca Valášek nás svými verš naladil na aktivity ve 2. čtvrtletí 2019 

Publikováno 08.03.2019 11:58, Odbočka Vsetín

Vsetínští navštívili Kroměříž

Obrázek

Letošní výstava pod názvem Kamélie mezi živly nás, díky úžasným průvodkyním při komentovaných prohlídkách, obohatila o nové poznatky.


Počet obrázků: 10

 

Publikováno 21.02.2019 10:50, Odbočka Vsetín

Tradiční akce ve Vsetíně

Obrázek

V úterý dne 19.2.2019 proběhly na naší odbočce hned 3 akce. Osoby se zrakovým postižením si měly možnost vyzkoušet a zároveň porovnat své výsledky v simulované střelbě, která u nás probíhá vždy před Klubovým posezením. Jako každý rok v únoru dochází k nám do prostor jídelny vyučené kadeřnice, které jsou studentkami SOU Sousedíka ve Vsetíně stříhat a provádět úpravu účesů našim členům se zrakovým postižením. Zatím všichni, kterým tato služba byla provedena, byli vždy spokojeni a nadšeni pečlivostí a odborností mladých kadeřnic.

Po těchto zmíněných aktivitách následovalo Klubové posezení se členy se zrakovým postižením a jejich přáteli, kteří se scházejí pravidelně jednou měsíčně při zpěvu za doprovodu harmoniky paní Evy Daňkové.  Členové, kteří pravidelně navštěvují tuto aktivitu se vždy těší na setkání, neboť si zazpívají, zatancují, popovídají, vzpomenou životní jubilea při malém občerstvení a odcházejí vždy velmi natěšeni na další setkání. Toto Klubové posezení vede již dlouhou dobu naše velmi obětavá dobrovolnice paní Jarmila Drahoňovská, která v loňském roce převzala i cenu Rady Města Vsetín - „Cena v oblasti neziskového sektoru r. 2017 za sociální oblast„.

Tento den byl pro všechny velmi příjemný a splnil naše očekávání a společně se těšíme na další takovéto aktivity.

Za radu oblastní odbočky

Ludmila Pavelková


Počet obrázků: 4

 

Obrázek

Dětský křik a smích se v úterý 15.1.2019 rozléhal dětským zábavním centrem Galaxie ve Zlíně při tradiční Novoroční rolničce. Zaměstnanci SONS oblastních odboček Vsetín a Zlín vyhradili za pomoci sponzorů prostor Galaxie pro děti s vadami zraku ze speciálních mateřských školek ve Zlínském kraji a předali jim rovněž dárky od sponzorů a firem ze Zlínska. Jednotlivé školky předvedly svá kulturní pásma a poté se nedočkavé děti rozběhly na spoustu atrakcí, které pro ně byly připraveny. Při této akci se rovněž setkal personál ze speciálních školek a děti přišla pozdravit i radní Zlínského kraje pro sociální oblast paní Michaela Blahová.

Vyhrazený prostor pouze pro děti s vadami zraku skvěle splnil svůj účel, neboť tyto děti se nemusely o své místo na atrakcích pasovat se zdravými dětmi a prostor byl přizpůsoben jejich možnostem. Děti odcházely unavené, ale spokojené a všichni se již těšíme na další ročník Novoroční rolničky.

Dagmar Filgasová


Počet obrázků: 7

 

Publikováno 31.01.2019 09:13, Odbočka Vsetín

Velké Losiny – relax, uvolnění těla pro všechny věkové kategorie

Obrázek

Členové vsetínské odbočky dne 23.1.2019 navštívili  Termální park ve Velkých Losinách. V rámci sociálně aktivizačních služeb si osoby se zrakovým postižením  mohly zaplavat, zacvičit a relaxovat ve vodním světě několika vnitřních  termálních bazénů. Přínosem těchto lázní je i propojení s venkovním bazénem. Návštěvníci tohoto areálu se zde mohou i občerstvit jak nápoji, tak jídlem. Není nutno nosit obnos peněz, neboť při výstupu se tato útrata odečítá z čipových hodinek.

I cestování bylo v kolektivu 20-ti osob velmi příjemné, hromadná doprava je do Velkých Losin dostupná. Takže tento 3 hodinový pobyt v prohřátých léčebných vodách všem doporučujeme.

Ludmila Pavelková 

Publikováno 08.01.2019 10:31, Odbočka Vsetín

Vánoční koncert v Bílém sále zámku Kinských v Lešné

Obrázek

Pěkným koncertem se naladili někteří členové ze vsetínské odbočky spolu s příznivci z veřejnosti, zástupcem obce a sponzory.

Dne 21. prosince 2018, již v úplný vánoční předvečer, se sešlo 60 příznivců hudby mladší i starší věkové kategorie, aby důstojně zakončili rok a naladili se na přicházející vánoční svátky.

Na tuto slavnostní atmosféru nás přijel z Prahy pobavit a zároveň dojmout nevidomý zpěvák Radek Žalud. Pečlivě připraveným repertoárem písní různého žánru, ale hlavně koledami se Radkovi podařilo posluchače nejen zaujmout, ale i dojmout, rozptýlit     a přinést slavnostní náladu na přicházející vánoce.

V této dobré pohodě se přítomní přemístili do dalších zámeckých prostor, kde při malém občerstvení a opět za hudebního doprovodu při přípitku a proneseného zpěvu písně „Ta naše písnička česká“, byl ukončen nejen koncert, ale i plodný rok 2018.

Odbočka Vsetín spolu s FC Lhotka n. B. děkuje vedení zámku za umožnění uspořádání koncertu v nádherném prostředí Bílého sálu, kde se mimo jiné pořádají i svatby a další slavnostní akty, dále odboru kultury městu Valašské Meziříčí za finanční podporu, obci Lešná a všem příznivcům za náklonnost, ze které se rádi budeme těšit i v nadcházejícím období.

 

Ludmila Pavelková 


Počet obrázků: 6

 

Publikováno 18.12.2018 13:22, Odbočka Vsetín

Vánoční koledování s Malou Jasénkou

Obrázek

Každá oblastní odbočka má zájem o spokojenost svých členů a ráda by těmto členům poděkovala, obdarovala, zpříjemnila vánoční atmosféru. Ne jinak tomu bylo i v oblastní odbočce Vsetín, kde se téměř 60 členů příjemně naladilo při vystoupení valašského souboru Malé Jasénky, kdy děti všem přiblížily vánoční atmosféru v podobě valašských písní, veršů a koled.

Romantická atmosféra pokračovala křtem knihy našeho tvořivého a neúnavného člena Václava Valáška, kterému se podařila jeho pilná mravenčí práce vložit do knihy, která popisuje slangovým nářečím jeho dětství a život vůbec. Kniha nese název Gizdi a koltuni aneb historky dětské.  Jejími kmotry se staly předsedkyně oblastní odbočky Ludmila Pavelková a dlouholetá instruktorka pro zrakově postižené Mgr. Sylvie Hegrová.  

Po tomto slavnostním aktu následoval přípitek s malým občerstvením, soutěž v ochutnávce nejlepšího vzorku cukroví, které přinesli a napekli sami členové.  Tato soutěž je tradiční, ovšem v letošním roce se nejlepší cukroví vybíralo až z 20-ti vzorků a polovina byla odměněna pěknými cenami ze sponzorských darů. Dále následovala soutěž o ceny, které si rovněž přinesli sami členové.

Jako každoročně si přítomní měli možnost zakoupit i krásně nazdobené vánoční perníčky od naší slabozraké členky Jiřinky Žáčkové. Vánoční posezení bylo umocněno hrou na kytaru a zpěvem koled našeho příznivce Josefa Jakubkoviče.

Akce se velmi vydařila, téměř každý odcházel s nějakým dárečkem, příjemně naladěn, s přáním opakovat tuto akci i příští rok.

Ludmila Pavelková


Počet obrázků: 12

 

Publikováno 18.12.2018 12:35, Odbočka Vsetín

SONSÁČEK oblastní odbočky Vsetín

Vážení přátelé,

přichází k vám čtvrtletní zpravodaj odbočky Vsetín - Sonsáček pro první čtvrtletí roku 2019.

  

Publikováno 06.12.2018 12:14, Odbočka Vsetín

Vánoční Praha členů odbočky Vsetín

Obrázek

Ve dnech 2. - 4. 12. 2018 navštívili členové vsetínské odbočky vánoční Prahu.

O průběhu a náplni našeho pobytu se dočtete v přiloženém článku s fotografiemi.


Počet obrázků: 10

 

Publikováno 20.11.2018 09:55, Odbočka Vsetín

Ve Vsetíně se snoubí skleněná krása a historie Valašska

Obrázek

Členové vsetínské odbočky navštívili v pátek 16. 11. 2018 výrobní družstvo Irisa a vsetínský zámek.

Reportáž o zmíněných akcích naleznete v příloze.


Počet obrázků: 10

 

Početnou účast osob se zrakovým postižením i jejich obětavých průvodců hostila zlínská odbočka v neděli  dne 11.11.2018 na VI. ročníku společenské hry pro nevidomé QARDO. Stejně jako v předchozích ročnících zahájil a ukončil celodenní akci spolu s krajskou koordinátorkou Martou Zemanovou i sám autor této hry MgA. Václav Fanta.

Nejpočetnější a nejvzdálenější zastoupení v tomto turnaji bylo ze Slovenské republiky z Únie nevidiacich a slabozrakých z Nitry. Mezi 24. soutěžícími byly osoby se zrakovým postižením ze všech sousedních odboček, ale i jednotlivci. Této společenské hry ve Zlíně se zúčastňuje téměř pravidelně i pan Martin Maňas z firmy Trelleborg Wheel Systems, který se nejen podílí na sponzorství, ale i velmi poctivě s klapkami na očích vyhmatává obrázky s tvary. Přestože při celodenním turnaji stoupal adrenalin a soutěžící bojovali, výsledkem každého setkání je vždy důležité rozptýlit se, vyměnit si své poznatky z handicapovaného života, ochutnat místní speciality a celkově se rozveselit. To vše bylo splněno na sto procent a při velmi bohatém občerstvení jsme měli možnost i pobavit se s tak významnou osobou jako je pan Fanta. Rovněž všichni zúčastnění obdrželi drobné balíčky a vítězové hodnotné ceny. Tímto bychom chtěli velmi poděkovat organizátorům a všem průvodcům za krásný nedělní zážitek.  Již teď se těšíme na další ročník setkání ve Zlíně.

Ludmila Pavelková 

Obrázek

Dne 20. října 2018 se konalo Oblastní shromáždění naší odbočky Vsetín v relaxačním centru U Mamulky ve Valašském Meziříčí. V příloze najdete článek o tomto setkání.


Počet obrázků: 6

 

Publikováno 10.10.2018 09:33, Odbočka Vsetín

SONSÁČEK říjen - prosinec 2018

Milí přátelé, v příloze naleznete náš zpravodaj.

Přejeme všem krásné podzimní dny.

Zaměstnanci SONS Vsetín 

Publikováno 13.09.2018 08:18, Odbočka Vsetín

Ukončení léta ve Lhotce nad Bečvou

Obrázek

Valašská olympiáda je důkazem, že zájemců o netradiční sporty přibývá.

O jejím průběhu se dočtete v přiloženém článku.


Počet obrázků: 14

 Zobrazena stránka 1 z 3 (celkem 49 záznamů)
Jít na stránku: 1 2 3