Oblastní odbočka Prostějov

 
Na pracovišti poskytujeme tyto služby:
 • doprovod a podporu při jednání s úřady
 • provozujeme půjčovnu speciálních kompenzačních pomůcek
 • umožňujeme setkávání členů za účelem navazování kontaktů a vzájemné motivace
 • zájmové kluby, přednášky, besedy
 • návštěvy kulturních akcí
 • jednodenní poznávací zájezdy
 • pomoc proškolených dobrovolníků
 • vydáváme informační zpravodaj - ve zvětšeném černotisku, zvukové formě a digitálním textu
 • uveřejňujeme informace na webových stránkách odbočky
 • Zprostředkováváme návazné služby u partnerských organizací
 
Adresa:

Svatoplukova 15, 796 01 ProstějovProvozní hodiny:
Pondělí 9:00 - 12:00 a 14:00 - 16:30
Čtvrtek 9:00 - 12:00
Ostatní dny dle dohody

 


Kontakt na jednotlivé pracovníky:

vedoucí a sociální pracovnice: Lenka Kyseláková
tel.: 770 101 434, mail: kyselakova@sons.cz

předsedkyně a koordinátorka dobrovolníků: Pavlína Bartošková
tel.: 775 438 110, mail: bartoskova.pavlina@seznam.cz

redaktorka Informátoru OO SONS: Jaroslava Krystková
tel.: 775 438 110, mail: prostejov-odbocka@sons.cz


Oblastní rada
Předseda: Pavlína Bartošková
Místopředsedkyně: Věra Škvařilová
Pokladník: Bc. Lenka Kyseláková
Další členové: Alena Spurná, Ladislav Zahradník, Zuzana Znojilová

 

Líbí se Vám naše činnost? Chcete podpořit naše aktivity?

Můžete přispět libovolnou částkou na odbočkový účet 193922721/0300 nebo se můžete zapojit jako dobrovolník.
Děkujeme za vaši přízeň.

 

Hledáme dobrovolníky:

Program dobrovolná dopomoc lidem se zrakovým postižením vychází z poslání a cílů naší organizace, která klade důraz na pomoc slabozrakým a nevidomým občanům vést plnohodnotný, smysluplný a spokojený život a připravovat společnost na to, aby přijímala nevidomé občany zcela přirozeně jako svou integrální součást. Dobrovolníkem může být každý člověk starší 15 let bez ohledu na jeho vzdělání, záliby, zaměstnání nebo náboženství. 

Pokud Vás program zaujal a rádi byste se stali naším dobrovolníkem nebo se jen dozvěděli více, neváhejte kontaktovat koordinátorku doborovolníků!

 

 

Spolupracujeme:

TyfloCentrum Olomouc, o.p.s., Regionální středisko Prostějov, Tyfloservis, o. p. s., Olomouc, Tyflopomůcky Olomouc

 
 

Činnost SONS Prostějov je realizována za podpory:
prostejov-logo   Rejnet.cz            
Statutární město Prostějov                

 

 


Počítadlo zobrazení: 3128

Příspěvky

Publikováno 08.12.2021 13:07, Odbočka Prostějov

Přejeme vám krásné vánoční svátky a šťastný nový rok 2022

Obrázek

Na obrázku je noční zasněžená lesní krajina, v levé části stojí sněhulák s rozsvícenou lampou v levé ruce, nad kopci svítí měsíc v úplňku. V pravé části je zobrazeno stylizované oko se sněhovou vločkou v zorničce (oblíbený prvek autorky blahopřání, Markéty Evjákové). 

Publikováno 08.12.2021 12:54, Odbočka Prostějov

Zrušení plánovaných akcí

Jelikož se zhoršila situace s covidem, tak jsme museli zrušit předvánoční posezení, U Tří bříz a Adventní koncert, který měl proběhnout v kostele sv. Jana Nepomuckého. Pletení z pedigu se uskutečnilo v listopadu dvakrát a na základě impulsu členek, které se pravidelně zúčastňují tvořivé dílny, se pletení do konce roku zrušilo. Snad se covidová situace utlumí a příští rok vás budeme moci pozvat na výše plánované aktivity. Kolektiv SONS Prostějov 

Publikováno 08.12.2021 12:43, Odbočka Prostějov

Semtamník prosinec 2021

Vážení přátelé našeho SONSu, přejeme vám příjemné čtení našeho Semtamníku. 

Publikováno 09.11.2021 12:20, Odbočka Prostějov

Vánoční koncert 2021

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých SONS ČR, z.s, OO Prostějov

oznamuje všem členům a přátelům našeho SONSu, že Aventní koncert se ruší z důvodu pandemie covidu. Omlouváme se, že jste přišli o krásný zážitek.

Kolektiv SONS Prostějov


Datum: 12.12.2021 00:00:18

 

Publikováno 09.11.2021 12:12, Odbočka Prostějov

Výsledky sbírky Bílá pastelka

Výsledky sbírky Bílá pastelka, kterou pořádala Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých SONS ČR

Sbírka Bílá pastelka probíhala od 11.- 13.10. V úterý 12.10. jste mohli potkat v ulicích studenty ze střední školy Trivis a Cyrilometodějského gymnázia, kteří nabízeli široké veřejnosti bílou pastelku za 30 Kč. Trivis měl zastoupení devíti dvojic a z Cyrilometodějského gymnázia prodávaly pastelky dvě dvojice. Jsme rádi, že letos mohli vyrazit do ulic studenti středních škol, protože minulý rok to z důvodu pandemie nebylo možné.

I když nebyl úřední den, tak tajemník města Mgr. Libor Vojtek umožnil našim studentům přístup na radnici a do budovy Městského úřadu.

Do sbírky se zapojily opět čtyři základní školy. Na Melantrichové získaly opět tři dvojice nejvyšší částku a na základních školách Dr. Horáka, E. Valenty a Jana Železného, kde nabízely pastelky dvě dvojice se podařila vybrat také pěkná částka. Do ulic a různých institucí se vypravila opět i naše vedoucí Bc. Lenka Kyseláková. Letošní ročník sbírky se zase po dvou letech vydařil a celkový výnos činil v Oblastní odbočce SONS Prostějov 53 555 Kč. Děkujeme školám za výbornou spolupráci a všem dárcům za jejich příspěvek.

Moc děkujeme také pekařství MaM za koláčky, které jsme dostali pro studenty opět jako sponzorský dar.

Celkový výtěžek v rámci sbírky Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých SONS činil 3 637 000 Kč korun a byl vyšší než v roce 2019.

Finanční prostředky budou použity na speciální služby pro nevidomé a slabozraké a na podporu speciálních výukových programů.

Předsedkyně Oblastní odbočky Pavlína Bartošková 

Publikováno 02.11.2021 13:32, Odbočka Prostějov

Semtamník listopad 2021

Vážení přátelé SONSu, přejeme vám příjemní čtení našeho Semtamníku. Kolektiv SONS Prostějov 

Publikováno 06.10.2021 13:24, Odbočka Prostějov

Semtamník říjen 2021

Vážení přátelé SONSu, přejeme vám příjemné čtení našeho říjnového Semtamníku. Kolektiv SONS Prostějov 

Publikováno 02.09.2021 11:06, Odbočka Prostějov

Semtamník září 2021

Vážení členové, zveme vás na oblastní shromáždění, které se bude konat od 14 hodin v restauraci U Tří bříz. V rámci schůze proběhne i volba předsedy, oblastní rady a revizní komise. S kandidáty se seznámíte na schůzi. I vy se můžete na schůzi přihlásit a být zvoleni. 

Publikováno 16.08.2021 13:08, Odbočka Prostějov

Dobrovolnictví

Příspěvek k 15. výročí realizace dopomoci osobám se zrakovým postižením

V naší odbočce funguje dobrovolnická služba od srpna 2006, kdy se rozběhlo organizované dobrovolnictví v SONS. V rámci neorganizovaného dobrovolnictví se hodně angažovala jedna dobrovolnice už před 18 lety a je stále dobrovolnicí. V posledních 15 letech se u nás vystřídalo několik dobrovolníků a bylo mezi nimi i několik studentů. Dva roky jsme zaznamenali nárůst dobrovolníků, protože u nás pomáhali v rámci veřejně prospěšné služby. Ministerstvo to však označilo za degradaci dobrovolnictví. V současné době máme 13 organizovaných dobrovolníků a za 7 let se jejich složení prakticky nezměnilo. Jsme rádi, že máme i dva muže. Jedna dobrovolnice u nás vede pletení z pedigu a před covidem měla v režii i keramiku. Naši činnost obohatila i o výrobu z korálků, která u nás také probíhala, a nyní se k ní budeme vracet. Další kreativní dobrovolnicí je naše bývalá kolegyně, která vyrábí pro jubilanty originální hmatová přáníčka. A do třetice máme hudebně nadaného dobrovolníka, který nám zajišťuje vystoupení s kytarou. Naši dobrovolníci se kromě dopomoci klientům zapojují také do činností v rámci SONS. Někteří dobrovolníci k nám přišli na doporučení někoho z nás nebo na základě propagace v tisku nebo na webových stránkách. Před sedmi lety jsme získali hned pět dobrovolníků a tři naše dobrovolnice jsou také členkami odbočky. Každý z nich přinesl nový impuls a my jsme rádi, že nepřerušili spolupráci ani v této těžké době. Děkujeme moc všem dobrovolníkům za jejich příkladný a obětavý přístup.

Koordinátorka dobrovolníků Pavlína Bartošková 

Publikováno 16.08.2021 13:05, Odbočka Prostějov

Semtamník srpen 2021


 

Publikováno 08.07.2021 12:11, Odbočka Prostějov

Semtamník červenec 2021

Přejeme příjemné čtení našeho Semtamníku 

Publikováno 08.07.2021 12:00, Odbočka Prostějov

Dny umění nevidomých SONS Prostějov

Obrázek

Dny umění nevidomých již po třetí Na Splávku v Domamyslicích

Oblastní odbočka Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých SONS Prostějov pořádala opět po roce v pátek 2.7. festival zrakově postižených umělců. Letos jsme navíc slavili 25. výročí založení SONS a 15. výročí realizace dopomoci v rámci dobrovolnické služby. Součástí DUN byla prezentace kompenzačních pomůcek firmy Ergones a kulturní vystoupení amatérských interpretů. V rámci hudební produkce s kytarou prezentovali pěkné písničky naše členka Liduška veselá a dobrovolník Pavel Žvátora. Trio doplnil rovněž náš člen Jakub Vevera, který zpíval za doprovodu hudby z cd a svým výběrem písně Dajána připomněl účastníkům dobu, kdy se prosadil nejen s touto písní známý zpěvák Vítězslav Vávra. Aspoň jsme věnovali oblíbenému hudebníkovi malou vzpomínku. Po hodinovém kulturním bloku následovalo profesionální vystoupení Dua VojoDeyl z Uherského Hradiště, které probíhalo tři hodiny. Dva sympatičtí interpreti zazpívali známé písničky, které nás pohladily na duši. V publiku bylo 40 našich členů, dobrovolníků a dalších příznivců. Naše řady doplnila široká veřejnost a všichni zúčastnění byli rádi, že si mohli na živo poslechnout známé lidové a rokové písně. Moderování bylo v režii Bc. Lenky Kyselákové a Pavlíny Bartoškové. Děkujeme dobrovolníkům za pomoc a účinkujícím za jejich výkony.

Pavlína Bartošková 

Publikováno 02.06.2021 09:48, Odbočka Prostějov

Semtamník červen 2021

Nahlédněte do našeho Semtamníku červen 2021, najdete v něm informace o obnovení našich aktivit a pěkné čtení o vzniku SONSu. Letos slavíme 25 let našeho vzniku.

Naše akce

 1. 6. čtvrtek – 09:00 až 12:00 Pletení z pedigu v klubovně SONS v rámci „Tvořivé dílny pro nevidomé“. Materiál podobný proutí – pleteme misky, ošatky, zvonečky a další různé dekorační předměty. Každý první čtvrtek v měsíci tvoříme výrobky pro odbočku na prezentace a další čtvrtky si mohou členové uplést něco pěkného pro sebe nebo pro své blízké. Vyrábění probíhá pod vedením naší dobrovolnice paní Věry Šenkové za finanční podpory města Prostějov.
 1. 6. čtvrtek – 9:00 až 12:00 Pletení z pedigu v klubovně SONS. Vyrábění probíhá pod vedením naší dobrovolnice Věrky Šenkové.
 1. 6. úterý od 10:00 návštěva Botanické zahrady v Prostějově. Sraz účastníků před zahradou na Lidické ulici.
 1. 6. čtvrtek – 9:00 až 12:00 Pletení z pedigu v klubovně SONS. Vyrábění probíhá pod vedením naší dobrovolnice Věrky Šenkové.
 1. 6. čtvrtek – 9:00 až 12:00 Pletení z pedigu v klubovně SONS. Vyrábění probíhá pod vedením naší dobrovolnice Věrky Šenkové.


 

Publikováno 12.05.2021 12:52, Odbočka Prostějov

Vladislav Zahradník soutěžil v AZ kvízu


 

Publikováno 12.05.2021 12:23, Odbočka Prostějov

Semtamník květen 2021


 

Publikováno 12.05.2021 12:21, Odbočka Prostějov

Semtamník duben 2021


 

Publikováno 01.03.2021 13:16, Odbočka Prostějov

Rekapitulace dobrovolnického programu v Oblastní odbočce SONS Prostějov


 

Publikováno 01.03.2021 13:00, Odbočka Prostějov

Semtamník březen 2021


 

Publikováno 01.03.2021 12:56, Odbočka Prostějov

Semtamník únor 2021


 

Publikováno 18.01.2021 14:00, Odbočka Prostějov

Semtamník leden 2021

Semtamník leden 2021 Zobrazena stránka 1 z 4 (celkem 77 záznamů)
Jít na stránku: 1 2 3 4