Oblastní odbočka Prostějov

 
 
Na pracovišti poskytujeme tyto služby:
 • doprovod a podporu při jednání s úřady
 • provozujeme půjčovnu speciálních kompenzačních pomůcek
 • umožňujeme setkávání členů za účelem navazování kontaktů a vzájemné motivace
 • zájmové kluby, přednášky, besedy
 • návštěvy kulturních akcí
 • jednodenní poznávací zájezdy
 • pomoc proškolených dobrovolníků
 • vydáváme informační zpravodaj - ve zvětšeném černotisku 
 • uveřejňujeme informace na webových stránkách odbočky
 • Zprostředkováváme návazné služby u partnerských organizací
 
Adresa:

Svatoplukova 15, 796 01 Prostějov

 

Provozní hodiny

Ambulantní služba - sociálně aktivizační služby, základní poradenství

Pondělí  9:00 – 12:00 a 12:30 ­­- 16:15

Čtvrtek   8:30 – 12:00

V ostatní dny dle telefonického objednání

 

Terénní služba - sociálně aktivizační služby, základní poradenství

 Úterý    8:30 – 15:00 (dle dohody)

 Středa  8:30 – 15:00 (dle dohody)

 Pátek    8:30 – 11:00 (dle dohody)

 

Email odbočky: prostejov-odbocka@sons.cz

Kontakt na jednotlivé pracovníky:

vedoucí pracoviště a sociální pracovnice: Bc. Lenka Kyseláková
tel.: 770 101 434, email: kyselakova@sons.cz

pracovnice v sociálních službách: Monika Hampejsová

tel.778 412 709, email: hampejsova@sons.cz

 

redaktorka Informátoru OO SONS: Mgr. Jaroslava Krystková, Dis.
 email: prostejov-odbocka@sons.cz


Oblastní rada
Předseda: Vladislav Zahradník

Místopředsedkyně: Monika Hampejsová
Pokladník: Bc. Lenka Kyseláková
Další členové rady: Alena Spurná,  Lenka Kyseláková, Věra Škvařilová,  Jaroslava Krystková

Revizní komise majetku a pokladny: Božena Bartošková, Marie Fojtů, Bc. Zuzana Znojilová

 

Líbí se Vám naše činnost? Chcete podpořit naše aktivity?

Můžete přispět libovolnou částkou na odbočkový účet 193922721/0300 nebo se můžete zapojit jako dobrovolník.
Děkujeme za vaši přízeň.

 

Hledáme dobrovolníky:

Program dobrovolná dopomoc lidem se zrakovým postižením vychází z poslání a cílů naší organizace, která klade důraz na pomoc slabozrakým a nevidomým občanům vést plnohodnotný, smysluplný a spokojený život a připravovat společnost na to, aby přijímala nevidomé občany zcela přirozeně jako svou integrální součást. Dobrovolníkem může být každý člověk starší 15 let bez ohledu na jeho vzdělání, záliby, zaměstnání nebo náboženství. 

Pokud Vás program zaujal a rádi byste se stali naším dobrovolníkem nebo se jen dozvěděli více, neváhejte kontaktovat koordinátorku doborovolníků!

 

 

Spolupracujeme:

TyfloCentrum Olomouc, o.p.s., Regionální středisko Prostějov, Tyfloservis, o. p. s., Olomouc, Tyflopomůcky Olomouc

 
 

Činnost SONS Prostějov a festival Dny umění nevidomých jsou realizovány za finanční podpory statutárního města Prostějova. Děkujeme.

Festival Dny umění nevidomých jsou realizovány za finanční podpory Olomouckého kraje. Děkujeme.

 

Internetové spojení se světem nám zajišťuje Rejnet.cz


Počítadlo zobrazení: 6264

Příspěvky

Publikováno 05.09.2023 12:04, Prostějov Odbočka

Semtamník září 2023

Informace na období od 1. 9. do 30. 9. 2023

 1. 9. čtvrtek – 9:00 až 12:00 Pletení z pedigu v klubovně SONS v rámci „Tvořivé dílny pro nevidomé“. Materiál podobný proutí – pleteme misky, ošatky, zvonečky a další různé dekorační předměty. Každý první čtvrtek v měsíci tvoříme výrobky pro odbočku na prezentace a další čtvrtky si mohou členové uplést něco pěkného pro sebe nebo pro své blízké.
 2. 9. čtvrtek – 9:00 až 12:00 Pletení z pedigu

18.9. pondělí 14 – 16h. se bude konat Oblastní shromáždění

Kde: Restaurace U tří bříz, nachází se u Petrského kostela na Dolní ulici. Prosím, přijďte asi čtvrt hodiny předem. Na občerstvení budou výborné koláčky, které nám dává jako sponzorský dar pekařství MaM paní Makovcové. Tím velice děkujeme za dar.

20.9. výlet s poznávací procházkou Mostkovicemi

Putování krásnou vesnicí kousek od Prostějova a v blízkosti Plumlovské přehrady. Procházka bude doprovázena výkladem (nejen) Moniky Hampejsové. Prohlédneme si kostel Nanebevzetí Panny Marie. Historii kostela nám poutavě přiblíží pan Benýšek z Mostkovice. Prohlédneme si také faru, která je hned naproti kostela. Dozvíme se i něco z historie rodáka z Mostkovic, kterým byl divizní generál pan František Kravák (další informace o rodáku z Mostkovic a kostele se dozvíte ve článku Pozvánka na procházku do Mostkovic viz níže). Čeká nás zkrátka mnoho zajímavého a během našeho putování po Mostkovicích, které bychom chtěly dovést až k letnímu kinu, kdy náš výlet ukončíme u Plumlovské přehrady, si dáme i občerstvení. Na výběr bude vícero míst, kde si můžeme sednout, odpočinout si a dát si něco dobrého.

Odjezd z Prostějova je v 8:15 hodin, aut. st. číslo 11, v Mostkovicích budeme v 8:29 hodin, zastávka Mostkovice, pomník.

Odjezd z Mostkovic v 14:36 hodin, ze zastávky Mostkovice, kino, do Prostějova přijedeme ve 14:50 hodin, aut. st. F.

 1. 9. čtvrtek – 9:00 až 12:00 Pletení z pedigu

27.9. středa od 14 do 15h. Hrajeme bowling v Kolibě U Tří králů na Plumlovské ulici. Je to u kruhového objezdu u nemocnice v Prostějově. Přijďte si zahrát, rádi vás uvidíme. Příspěvek na bowling hradíte ve výši pouhých 40 Kč. Zbytek hradí SONS. 

Vážení přátelé našeho SONSu,


přináším nejsmutnější zprávu. Dne 20. 8. 2023 ve 3:30 ráno ve věku 54
let nás navždy opustila naše milovaná předsedkyně naší odbočky SONS paní
Pavlínka Bartošková.


Milí přátelé,


co říct, když odejde milovaná osoba? Těžko se hledají slova útěchy.
Bolest je všeobjímající a slzy se hrnou po našich tvářích.
Smutek se nám usadí v duši a v hlavě běží vzpomínky.
Zapalme svíčku a vzpomeňme na všechno dobré a hezké, co pro nás Pavlínka
všechny udělala. Byla to velká osobnost.
Chodila se srdcem na dlani a s láskou v duši, kterou nám předávala.
Vždy pro nás měla pochopení, vlídné utěšující slovo, naslouchala nám, byla
naším průvodcem v dobrém i zlém.
Uměla podpořit a laskavým dotekem teplé dlaně nám projevovala
své přátelství, kterého si cením jako nejdražšího drahokamu.

Pavlínka měla ráda hudbu a ráda zpívala s našimi kytaristy
ze SONSu, a to Liduškou Veselou a Pavlíkem Žvátorou.
Tito dva umělci ji doprovodí též v obřadní síni na její poslední cestě.
Jen její zpěv a smích už neuslyšíme. Ale můžeme v duchu zpívat my pro
Pavlínku, jistě nás uslyší.

Naše myšlenky plné lásky posílejme Pavlínce. Pavlínka byla vždy
statečná, i přes nevidomost se s životem prala statečně, bojovala za sebe,
za rodinu i za nás.
Její odhodlání a silná vůle k životu nás motivovaly, abychom i my bojovali,
když nás postihla nepřízeň osudu. Její vytrvalost i paličatost
nás také podporovaly jako pevná skála. Zemřela dcera, družka, sestra, teta,
sestřenice, kamarádka, přítelkyně a kolegyně. Vzpomínáme na její pevnou ruku, kterou
nás vždy vítala nebo se loučila.
My teď podáváme ruku jí a loučíme se s ní. Jen nevím, jestli říci: "Sbohem"
nebo "Na shledanou".

Jednou se spolu všichni setkáme, až se naplní náš čas,
který hoří jako svíce... Když se narodíme, tato svíce hoří silným vysokým
plamenem, je to světlo, které nás vede životem.
Všichni držíme tuto svíci, a jak stárneme, naše svíce prohořívá a zkracuje
se, plamen slábne a schovává se do této svíce. Avšak my ji neseme a držíme
až do konce našich dnů. Až se čas naplní, osud svým mocným dechem svíci
sfoukne.
Pak zavřeme oči, řekneme:
"Děkuji, živote, ať jsi byl, jaký jsi byl, byl jsi jen můj. Přijali jsme
všechno, co jsi nám dal...".

Pavlínka žila svůj život naplno, byla zde pro nás všechny a my jí za
všechno děkujeme.
Děkujeme za léta s rodinou, s partnerem a s naším SONSem.

POSLEDNÍ ROZLOUČENÍ s paní Pavlínkou Bartoškovou se bude konat dne 30.srpna 2023 v 10:00 hodin ve smuteční obřadní síni Makového na Brněnské
ulici, naproti hřbitovu v Prostějově.

S láskou a vzpomínkou na Pavlínku napsala Lenka Kyseláková 

Publikováno 16.08.2023 15:06, Prostějov Odbočka

Zveme vás na Oblastní shromáždění naší odbočky

Dne 18.9. pondělí 14 – 16h. se bude konat Oblastní shromáždění naší odbočky.

Kde: Restaurace U Tří bříz,  nachází se u Petrského kostela na Dolní ulici.

Přijďte asi čtvrt hodiny předem.

Projednáme záležitosti týkající se naší odbočky. Na kytaru nám zahraje naše vážená členka paní Liduška Veselá. Proběhne i přednáška, kterou pro vás připravujeme. Všichni jste zváni.

Na občerstvení budou výborné koláčky, které nám dává jako sponzorský dar pekařství MaM paní Makovcové. Tím velice děkujeme za dar. 

Obrázek Počet obrázků: 6

 

Obrázek Počet obrázků: 5

 

Obrázek Počet obrázků: 6

 

Obrázek Počet obrázků: 3

 

Publikováno 16.08.2023 14:49, Prostějov Odbočka

Výlet do Čech pod Kosířem

Obrázek

V červnu jsme byli na úžasném výletě v muzeu kočárů Čechy pod Kosířem Vyprávěl a provázel nás sám pan Obr. Viděli jsme i hasičské muzeum v Čechách pod kosířem. Přidejte se k nám a jezděte s námi. Rádi vás přivítáme v naší odbočce SONS Prostějov


Počet obrázků: 8

 

Publikováno 16.08.2023 14:46, Prostějov Odbočka

Ohlédnutí za našimi Dny umění nevidomých v červnu 2023

Obrázek

V pátek 23. 6. 2023 jsme pořádali Dny umění nevidomých Na Splávku v Domamyslicích. Proběhla prezentace pomůcek firmy Sagitta. Pan Šimon Kupči nám ukázal novinky, které jsme si prohlédli. Zaujal nás kulturní program amatérských interpretů, hudební vystoupení s kytarou bylo v režii naší členky Lidušky Veselé. Hudební vystoupení pana Jakuba Vevery nás též pohladilo na duši. Na flétnu nám zahrála žákyně Helenka Hampejsová, bylo to krásné.

Následovalo hudební vystoupení profesionálního nevidomého umělce, pana Radka Žaluda, který má hlas jako zvon. Tak moc se vám líbil, že jste si ho vyžádali i na příští rok. Za výborné občerstvení děkujeme panu Navrátilovi a jeho týmu.

Mediálním partnerem Dnů umění nevidomých je Prostějovský Večerník.

Dny umění nevidomých finančně podpořil Olomoucký kraj. Děkujeme.

logo Olomouckého kraje 


Počet obrázků: 6

 

Publikováno 16.08.2023 14:34, Prostějov Odbočka

Semtamník srpen 2023

Informace na období od 1. 8. do 31. 8. 2023

 1. 8. čtvrtek – 9:00 až 12:00 Pletení z pedigu v klubovně SONS v rámci „Tvořivé dílny pro nevidomé“. Materiál podobný proutí – pleteme misky, ošatky, zvonečky a další různé dekorační předměty. Každý první čtvrtek v měsíci tvoříme výrobky pro odbočku na prezentace a další čtvrtky si mohou členové uplést něco pěkného pro sebe nebo pro své blízké.

 

 1. 8. čtvrtek – 9:00 až 12:00 Pletení z pedigu

 

15.8. úterý - Výlet na zámek Plumlov. Odjezd v 8:15h. z autobusové stanice Prostějov, nástupiště číslo 11. V 10:00 máme prohlídku zámku. Asi hodinu a půl budeme čekat, můžeme si zatím prohlédnout okolí zámku, koupíme lístky, posvačíme. Bude-li otevřená kavárna, můžeme si dát kávu. Na návratu do Prostějova se domluvíme po prohlídce zámku. Záleží, jestli budete chtít jít ještě na procházku nebo někde posedět.

Vstupné senioři, ZTP, ZTP/P i průvodce, všichni platí 70Kč. Plné vstupné je 100Kč. 

Publikováno 10.07.2023 11:28, Prostějov Odbočka

Semtamník červenec 2023

Vážení přátelé přejeme vám příjemné čtení našeho informátoru Semtamník 

Publikováno 10.07.2023 11:11, Prostějov Odbočka

Akce na červenec 2023

 1. 7. čtvrtek – 9:00 až 12:00 Pletení z pedigu v klubovně SONS v rámci „Tvořivé dílny pro nevidomé“. Materiál podobný proutí – pleteme misky, ošatky, zvonečky a další různé dekorační předměty. Každý první čtvrtek v měsíci tvoříme výrobky pro odbočku na prezentace a další čtvrtky si mohou členové uplést něco pěkného pro sebe nebo pro své blízké.

 

 1. 7. pondělí – výlet s poznávací procházkou Mostkovicemi

Putování krásnou vesnicí kousek od Prostějova a v blízkosti Plumlovské přehrady. Procházka bude doprovázena výkladem (nejen) Moniky Hampejsové. Prohlédneme si kostel Nanebevzetí Panny Marie. Historii kostela nám poutavě přiblíží pan Benýšek z Mostkovice. Prohlédneme si také faru, která je hned naproti kostela. Dozvíme se i něco z historie rodáka z Mostkovic, kterým byl divizní generál pan František Kravák (další informace o rodáku z Mostkovic a kostele se dozvíte ve článku Pozvánka na procházku do Mostkovic viz níže). Čeká nás zkrátka mnoho zajímavého a během našeho putování po Mostkovicích, které bychom chtěly dovést až k letnímu kinu, kdy náš výlet ukončíme u Plumlovské přehrady, si dáme i občerstvení. Na výběr bude vícero míst, kde si můžeme sednout, odpočinout si a dát si něco dobrého. Je také možnost domluvit obědové menu v kavárně Coffein v Mostkovicích. Zájem o výlet i o menu budu zjišťovat po telefonu.

 

Odjezd z Prostějova je v 8:15 hodin, aut. st. číslo 11, v Mostkovicích budeme v 8:29 hodin, zastávka Mostkovice, pomník.

Odjezd z Mostkovic v 14:36 hodin, ze zastávky Mostkovice, kino, do Prostějova přijedeme ve 14:50 hodin, aut. st. F.

 

 1. 7. středa- 14:00 až 15:00 Hrajeme BOWLING v restauraci U Tří králů KOLIBA. Restaurace se nachází u kruhového objezdu na Plumlovské ulici.
 2. 7. čtvrtek – 9:00 až 12:00 Pletení z pedigu

24.7. pondělí 14:00 – 16:30 Posezení Na Splávku pro členy a uživatele a doprovod – proběhne vzdělávací přednáška o kompenzačních pomůckách. Přijede pan Kavan z Adaptechu a seznámí nás s novinkami ve světě kompenzačních pomůcek. Poslechneme si hru na kytaru a zpěv od naší členky Lidušky Veselé. Dáme si občerstvení – pití a pochutiny z grilu od pana Navrátila, který provozuje Občerstvení Na splávku. Popovídáme si a zazpíváme si. Autobus číslo 61 z nástupiště A jede na Splávek ve 13:25h. V Domamyslicích má příjezd 13:45h.

 

25. 7. úterý – jedeme na výlet do Boskovic

V plánu máme navštívit Synagogu v Boskovicích, zámek Boskovice a hrad Boskovice (bližší informace o těchto objektech najdete ve článku níže, Pozvánka do Boskovic). Kdo se bude chtít zúčastnit jen části programu, tak samozřejmě může. Počkat na zbytek skupiny je možné například u dobré kávy a zákusku v Cukrárně Sladké Mámení. 

 

VSTUPNÉ

Zámek v Boskovicích

 • Plné vstupné: 180 Kč
 • Snížené (děti do 15 let, osoby nad 65 let, studenti do 26 let):120 Kč
 • Děti do 6 let a tělesně postižení mají vstup zdarma: 0,-
 • ZTP/P zdarma
 • ZTP: 120 Kč
 • Senioři a invalidní důchodci: 120 Kč

Synagoga Boskovice

 • Plné vstupné: 80 Kč
 • Snížené vstupné (důchodci, studenti do 26let, držitelé platné IDS jízdenky či vstupenky z Bosk. hradu/zámku): 60 Kč
 • Skupiny návštěvníků 10 a více osob: 40 Kč
 • Volné vstupné 0,- Kč(děti do 6 let, držitelé průkazů ZTP/P)0 Kč

Hrad Boskovice

 1. ZÁKLADNÍ VSTUPNÉ:
 • Plné vstupné, dospělí 25 - 64 let(volná prohlídka bez průvodce):120 Kč
 • Snížené vstupné pro dospělé, mládež 18 - 24 let, senioři nad 65 let,
 • držitelé průkazů ZTP, ZTP/P (volná prohlídka bez průvodce): 90 Kč
 1. VSTUPNÉ ZDARMA
 • Vstupné zdarma je poskytováno dětem do 6 let (mimo speciální programy), průvodce držitele ZTP/P.

 

ODJEZD NA VÝLET: z Prostějova, autobusové stanice v 8:15 hodin ze stanice číslo 11PŘÍJEZD do Boskovic, na autobusovou stanici je v 9:48 hodin, poté pojedeme MHD k zámku.

NÁVRAT Z VÝLETU: z Boskovic 14:30 hodin, autobusová stanice číslo 4, příjezd do Prostějova je v16:05 hodin, autobusová stanice F

 

 1. 7. čtvrtek – 9:00 až 12:00 Pletení z pedigu

Pozvánka na výlet do Boskovic

Synagoga v Boskovicích - Tzv. synagoga maior je původní synagoga ve městě Boskovice, kde leží na severním okraji židovského ghetta. Prostorná synagoga v novogotickém slohu byla postavena v roce 1639 (před ní ve městě stávala starší renesanční). Roku 1698 byla synagoga rozšířena o vedlejší loď. V interiéru synagogy se dochovaly cenné hebrejské nápisy. Za druhé světové války byla synagoga uzavřena a sloužila jako skladiště majetku, který byl zabaven boskovickým Židům. V roce 1994 byla synagoga navrácena Židovské obci v Boskovicích. Celkovou stavební rekonstrukcí synagoga prošla v letech 1989 až 2001. Od té doby je v prostorách synagogy umístěna stálá expozice pojednávající o regionální historii a památkách židovské komunity.

 

Zámek Boskovice – Empírová perla Moravy – Zámek vystavěný v empírovém stylu během let 1819-1826 na místě bývalého dominikánského kláštera patří k nejkrásnějším empírovým stavbám v celé České republice. Nechte se unést čistotou slohové architektury již při vstupu do vestibulu s mohutnými toskánskými sloupy a unikátním trojramenným empírovým schodištěm, objevte rozmanitost zámeckých pokojů a sálů. V přiléhajícím zámeckém parku lze nalézt mnoho vzácných a pozoruhodných dřevin. Zámek Boskovice i hrad Boskovice jsou součástmi historického dědictví rodiny Mensdorff-Pouilly.

 

Hrad Boskovice Nachází se na západním okraji Drahanské vrchoviny v nadmořské výšce 448 metrů. Hradský kopec se zříceninou je dominantou Boskovic a poskytuje výhled do okolní krajiny. Rozloha boskovického hradu zaujímá plochu 64 arů, patří tak mezi největší hradní zříceniny na Moravě. Od roku 1964 je zřícenina hradu chráněna jako kulturní památka

Pozvánka na procházku do Mostkovic

Prohlédneme si kostel Nanebevzetí Panny Marie. Historii kostela nám poutavě přiblíží pan Benýšek z Mostkovice.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostkovicích patří k nejstarším v regionu. Nad portálem kostela je letopočet 1393. Výstavbu zřejmě financovaly olomoucké augustiniánky, ale mohla ji iniciovat olomoucká kapitula již koncem 12. století. Do roku 1853 stával u kostela hřbitov, jehož pozůstatkem je kříž v blízkosti kostela. V obci se dřív nacházela farní škola, na které působil rektor se třemi pomocníky.

Jedná se o dvojlodní stavbu ze 14. století s románským jádrem a apsidou. V letech 1847-48 byl kostel radikálně přestavěn. Při opravě v roce 1894 byly objeveny starobylé gotické fresky z konce 14. století. Na své odkrytí však čekaly přes 110 let.

Chrám má tři oltáře. Autorem obrazu na hlavním oltáři je František Bsirský. Boční oltáře sv. Michaela archanděla a sv. Jana Nepomuckého jsou z roku 1720. Stříbrnou monstranci daroval Antonín Zeitler z Čelechovic a stříbrný kalich stichovský mlynář Antonín Ticháček.

Z boční lodi byly ukradeny sošky sv. Anny s děvčátkem Marií a Pražského Jezulátka, které koupil František Cinek. Křížová cesta je z roku 1923. V roce 1940 byly v kostele instalovány nové varhany pořízené z pozůstalosti faráře Karla Kuči. Na věži se koncem 19. století nacházely tři zvony.

Všechny byly během I. světové války zrekvírovány. Pozdější náhradní zvony z roku 1928 byly odcizeny za II. světové války. Kostel je památkově chráněn.

Gotické malby: Nanebevzetí Panny Marie, Korunování Panny Marie, Panna Maria Ochranitelka, Svatý Jiří, Ukřižování, Klanění Tří králů

František Kravák (10. září 1889Mostkovice - 24. května 1943Berlín - Plötzensee) byl důstojníkem československých legiíčeskoslovenské armády a významnou osobností protifašistického odboje řadách Obrany národa.

 

 

 

  

Publikováno 31.05.2023 11:30, Prostějov Odbočka

Semtamník červen 2023

Vážení přátelé našeho SONSu, 

přejeme vám příjemné čtení našeho Semtamníku. 

 

Informace na období od 1. 6. do 30. 6. 2023

1.6. čtvrtek – 9:00 až 12:00 Pletení z pedigu v klubovně SONS v rámci „Tvořivé dílny pro nevidomé“. Materiál podobný proutí – pleteme misky, ošatky, zvonečky a další různé dekorační předměty. Každý první čtvrtek v měsíci tvoříme výrobky pro odbočku na prezentace a další čtvrtky si mohou členové uplést něco pěkného pro sebe nebo pro své blízké.

8.6. čtvrtek – 9:00 až 12:00 Pletení z pedigu

14.6. středa- 14:00 až 15:00 Hrajeme BOWLING v restauraci U Tří králů KOLIBA. Restaurace se nachází u kruhového objezdu na Plumlovské ulici.

15.6. čtvrtek – 9:00 až 12:00 Pletení z pedigu

21.6. středa pojedeme na výlet do Čech pod Kosířem, do muzea kočárů, které je zvětšené a po rekonstrukci, je zde k prohlédnutí více kočárů. Odjezd je v 8:45 hodin z Prostějova, z autobusové stanice, zastávka číslo 1. Sejdeme se na této zastávce před odjezdem autobusu. Vstupné do muzea je: senioři a děti 110Kč, ZTP 80Kč, ZTP/P 40Kč a průvodce také platí 40Kč. Průvodce, který nám popovídá o kočárech a historii v hodnotě 300Kč platí SONS. Vezměte si hotovost. V muzeu nelze platit kartou. Bude-li mít zájem, můžeme se zastavit na oběd nebo kávu či jiné občerstvení v místní restauraci nebo si můžeme posedět v parku. Návrat je plánovaný v 11:55 hodin z Čech ze zastávky u pošty. Ve 12:20 hodin máme příjezd do Prostějova. Na akci jedou jen přihlášení členové. Vstupné a jízdenky si hradí každý člen samostatně.

22.6. čtvrtek - 9:00 až 12:00 Pletení z pedigu v klubovně SONS.

 

23.6. pátek festival Dny umění nevidomých

V pátek 23. 6. pořádáme Dny umění nevidomých Na Splávku v Domamyslicích, kam vás opět po roce srdečně zveme.

 • Od 14:00 proběhne prezentace pomůcek firmy Sagitta
 • Od 14:30 se rozběhne kulturní program amatérských interpretů, hudební vystoupení s kytarou v režii naší členky Lidušky Veselé a dobrovolníka Pavlíka Žvátory a hudební pásmo Jakuba Vevery proložené interpretací vtipů v podání Jany Brožkové.
 • Od 15:30 bude následovat hudební vystoupení profesionálního umělce, pana Radka Žaluda, který má hlas jako zvon.
 • Odjezd z nádraží autobusem č. 61 stanice A ve 13:30 a autobus č. 4 stanice A ve 13:35 do Domamyslic, kde je konečná stanice. Z nádraží nepojede nikdo z vedení, takže pokud budete potřebovat nějakou dopomoc, tak kontaktujte Lenku Kyselákovou.
 • Občerstvení Na Splávku se nachází naproti autobusové zastávky v Domamyslicích přes cestu, projdete uličkou kolem parkoviště aut a před vámi již bude Splávek.

  

Publikováno 31.05.2023 11:24, Prostějov Odbočka

byli jsme na super výletě na zámku v Tovačově

Obrázek

přidejte s k nám a můžete chodit na naše aktivity, rádi vás přivítáme v našem SONSu


Počet obrázků: 6

 

Obrázek
 

Publikováno 25.05.2023 12:20, Prostějov Odbočka

naše uživatelky a členky při pletení pedigu

Obrázek
 

Obrázek
 

Publikováno 25.05.2023 12:16, Prostějov Odbočka

suprová čarodějnice, kterou vytvořila naše členka paní Šenková

Obrázek
 

Publikováno 25.05.2023 12:14, Prostějov Odbočka

vánočně opletená láhev z pedigu z tvorby naší členky paní Šenkové

Obrázek
 

Publikováno 25.05.2023 12:11, Prostějov Odbočka

Chdíme hrát pravidelně bowling

Obrázek

Pojďte s námi hrát bowling, rozhýbeme naše těla a popovídáme si Zobrazena stránka 1 z 8 (celkem 159 záznamů)
Jít na stránku: 1 2 3 4 5 6 7 8

Počítadlo zobrazení: 6264