Zámek Sychrov

Publikováno 07.04.2021 12:05 Hejčová Alena


Obrázek

Památka k návštěvě: Zámek Sychrov

Lokalita: mapa

Zámek Sychrov se nachází v Libereckém kraji ve stejnojmenné obci nedaleko města Turnova. Je dostupný jak ze zastávky autobusu „Paceřice, Rohanka“ nebo „Sychrov, zámek“, tak z vlakové zastávky „Sychrov“. Osobním automobilem nebo zájezdovým autobusem, je k dispozici zpoplatněné parkoviště přímo před zámeckým areálem. 

Možnosti prohlídky:        

Komentované prohlídky jednotlivých tras jsou maximálně přizpůsobeny zrakově postiženým návštěvníkům s ohledem na velkou historickou hodnotu exponátů. Na pokladně zámku jsou k dispozici k zapůjčení dva texty v Braillově písmu s haptickými prvky, obsahující základní informace o zámku a jeho dispozici.

Zámek Sychrov nabízí několik prohlídkových okruhů.

Celoročně lze navštívit základní prohlídkový okruh „Novogotický klenot Rohanů“. Během komentované šedesátiminutové prohlídky projdou návštěvníci reprezentační pokoje zámku a také soukromá apartmá knížete a kněžny. Postupně se dozví vše o historii zámku a rodu Rohanů, který zde pobýval.

Dalším celoročně nabízeným okruhem je „Zlatý poklad“. Jedná se o jednu trezorovou místnost s kolekcí vzácných, převážně liturgických předmětů ze sychrovských sbírek, jako například zlacené monstrance, kalichy či slonovinové sošky. Druhou část expozice tvoří sbírka autorských šperkařských plastik turnovského rodáka Františka Khynla. Veškeré vystavené předměty jsou umístěny v zabezpečených vitrínách. Tento prohlídkový okruh je bez výkladu, průvodce je zde pouze jako doprovod skupiny. Samotná prohlídka trvá maximálně 15 minut.

Dále zámek Sychrov nabízí prohlídky interiérů druhého patra východního křídla zámku, které představují soukromá apartmá Arthura a Gabriely Rohanových. Prohlídka je komentovaná v délce 50 minut a lze ji navštívit v omezeném počtu maximálně 8 osob.

V letních měsících lze část zámku navštívit s princeznou. Tato trasa je určena především pro nejmenší návštěvníky zámku, které princezna během 25 minut provede hravou formou po nejkrásnějších soukromých a reprezentačních prostorách zámku.

Posledním prohlídkovým okruhem v zámeckých interiérech je výstavní prostor nacházející se v přízemí východního křídla zámku. Pořádané výstavy jsou dočasné, proto je třeba sledovat aktuální informace na  webových stránkách. Prohlídka je bez výkladu, průvodce je zde pouze jako doprovod skupiny.

Samozřejmě lze navštívit také zámecký areál. Jedná se o vstup na zámecké nádvoří s přilehlým anglickým parkem o rozloze 26 ha. Vstupné zahrnuje i sklepení pod jižním a východním křídlem zámku, kde se nachází výstava obrázků „Ze života medvědího klanu“. Prohlídka areálu je bez průvodce.

Bližší informace o jednotlivých prohlídkových okruzích naleznete na webových stránkách zámku.

Objednávání:

Komentovanou prohlídku předem vybrané prohlídkové trasy pro nejméně 10 člennou skupinu je třeba objednat předem telefonicky, nebo emailem. Prohlídkové trasy se mohou v průběhu roku měnit v souvislosti s možným natáčením v interiérech zámku, pořádáním svatebních obřadů či různými opravami. Vždy je třeba vše aktuálně ověřit na webových stránkách. 

Kontakt: Telefon: +420 482 416 011, e-mail: sychrov.rezervace@npu.cz

Otevírací doba:

Zámek Sychrov je pro návštěvníky otevřen celoročně. Časy konání jednotlivých prohlídkových tras jsou přizpůsobovány aktuálnímu provozu zámku. Je třeba je vždy předem ověřit na webových stránkách. 

Vstupné:

Novogotický klenot Rohanů (základní okruh) – Držitel průkazu ZTP a ZTP/P 160 Kč, Průvodce držitele průkazu ZTP/P zdarma

Soukromá apartmány Arthura a Gabriely Rohanových –  Jednotná cena 300 Kč, Průvodce držitele průkazu ZTP/P zdarma

Zlatý poklad – Jednotná cena 100 Kč, Průvodce držitele průkazu ZTP/P zdarma

Areál – Jednotná cena 30 Kč, Průvodce držitele průkazu ZTP/P zdarma

Prohlídka s princeznou – Jednotná cena 100 Kč, Průvodce držitele průkazu ZTP/P zdarma

Vstupné pro ostatní a aktuální vstupné naleznete na oficiálních webových stránkách.  

Trasa

Vlakem: Vystoupíte ve stanici Sychrov. Po projití kolem nádražní budovy se dáte vpravo a po silnici budete stoupat směrem k obci Radimovice. Dále budete pokračovat přes obec již po rovině až ke vchodu do malého parku před zámkem, který projdete v přímém směru, kde se nachází vchod do zámku s pokladnou. Celá cesta je dlouhá cca 1 km.

Autobusem: Vystoupíte na zastávce „Paceřice, Rohanka“. Autobus Vás doveze na konec aleje, která vede přímo k zámku. Po procházce lipovou alejí dorazíte k zadní bráně sychrovského parku. Ta není ovšem pro veřejnost otevřená, je tedy na Vás, zda park obejdete zleva či méně frekventovanou cestou zprava. Obě varianty jsou zhruba stejně dlouhé, přibližně 1,8 km. Nabízí se i možnost využít autobusové zastávky „Sychrov, zámek“. Sem však zajíždí pouze místní autobusová linka z obce Turnov. Od zastávky Sychrov zámek, přejdete přes parkoviště a stále v přímém směru budete pokračovat parkově upraveným prostorem čestného dvora před zámkem, kolem kašny přímo do hlavního vchodu zámku, kde se také nalézá pokladna.

Vyhledat spojení    

Automobil/Zájezdový autobus:

Pojedete-li na Sychrov autem či zájezdovým autobusem, stačí, když pro vyhledání místa a trasy zadáte na www.mapy.cz  „zámek Sychrov“. Parkoviště, které je ve správě obce Sychrov, leží přímo u vstupu do čestného dvora zámku.

Poloha a přístup k objektu a orientace v něm – pro lepší představu nevidomých

Zámecký areál se nachází ve stejnojmenné obci Sychrov. Do areálu zámku se vstupuje přes prostor čestného dvora, který je parkově upraven a vymezen na západě ohradní zdí se třemi bránami. Na východě budovou zámku, na kterou po stranách navazuje na jižní straně Bertino křídlo a na severní straně zámecká galerie. Bývalá konírna, dnes restaurace a sídlo správy zámku společně s domem č. p. 2 uzavírají severní okraj dvora. Při jižní straně je situovaná další bývalá konírna, která je bránou spojená s Bertiným křídlem. Zámek má uzavřenou čtyřkřídlou dispozici, ve tvaru čtverce. K jeho východnímu traktu přiléhá na severní straně Bretaňská věž, a na jižní Rohanská věž a zámecká kaple Nanebevzetí Panny Marie. Přes vnitřní nádvoří lze projít do zámeckého parku který je členěný třemi osami paprsčitě se rozbíhajícími od kamenného schodiště před východním průčelím zámku. Hlavní osa vede středem kočárového okruhu, přes louku se dvěma fontánami až k oranžérii. Okraje průhledu jsou rozvolněné skupinami stromů. Levá osa tvořená javorovou alejí je ukončená Arturovým hradem, který se nachází za oplocenou částí zámeckého parku. Pravé stromořadí pyramidálních dubů směřuje k východu a za bývalou hlavní bránou střeženou dvěma domky je prodlouženo lipovou alejí zvanou Rohanka. Park je v romantickém duchu doplněný drobnou architekturou např. dřevěnou chaloupkou, holubníkem, vodárenskou věží, Rudolfovou vyhlídkou atd. Jižní strana zámeckého areálu je chráněná ohradní zdí s cimbuřím a dvěma baštami.

Pokladna zámku je situovaná v předním průjezdu směrem od čestného dvora (přístup od parkoviště).

Po zakoupení vstupenky je možné projít přes vnitřní nádvoří a pokračovat přímo do zámeckého parku nebo počkat na průvodce, který v určitý čas zahájí v zadním průjezdu prohlídku zámeckých interiérů. Prohlídka základního okruhu probíhá částečně v přízemí, ve větší míře pak v prvním patře, do kterého se návštěvníci dostanou po širokém schodišti s nízkými stupni. Mezi křídly zámku jsou výškové rozdíly, proto je nutné dbát zvýšené opatrnosti při pohybu mezi jednotlivými trakty, ale také samotnými pokoji, kde  jsou vu některých vyšší prahy. Vzhledem ke stáří budovy i vnitřních prostor nejsou tyto překážky na trase nijak označeny.  Schody v zámku jsou z důvodu historické hodnoty neoznačeny. WC je přístupno po několika neoznačených schodech nahoru a nachází se v levé zadní části zámeckého nádvoří. Dveře nejsou označeny reliéfními, nebo Braillskými popiskami.

Web objektu: Zámek Sychrov

Poznámka

Areál i zámecké interiéry je možné navštívit v doprovodu vodicího psa.

Toalety se nachází na nádvoří zámku a jsou přístupné po několika schodech nahoru. Lze je použít po zakoupení vstupenky do areálu nebo na prohlídku zámeckých interiérů.

Informace jsou platné k datu zveřejnění.

Fotogalerie: Zonerama      

Audio pozvánka k přímému poslechu i ke stažení v Mp3     


Mp3


SPUSTIT/STÁHNOUT | Státní zámek Sychrov - audiopozvánka