Státní zámek Velké Losiny

Publikováno 19.02.2019 10:00 Hejčová Alena


Obrázek

Památka k návštěvě:

Státní zámek Velké Losiny

Aktualizováno: 29.3. 2021

Lokalita:  mapa  

Státní zámek Velké Losiny se nachází na jižním okraji lázeňské obce Velké Losiny, obklopen anglickým krajinářským parkem, kterým protéká říčka Losinka, a je vzdálen cca 10 minut pěší chůze od autobusové i vlakové zastávky Velké Losiny Zámek.

Možnosti prohlídky:

Komentovaná prohlídka s průvodcem je doplněná o haptickou prohlídku exponátů během trasy a 120 cm vysokých soch trpaslíků na nádvoří. Dřevěný model zámku je k dispozici na vyžádání v pokladně. Návštěvníci si mohou zvolit i promítání filmu o zámku s doprovodným slovem a hudbou. Zámecký park s naučnou stezkou o stromech je přístupný volně. Je zde možno hapticky zkoumat kůru vzácných dřevin, listy, jehličí i semena. K haptické prohlídce jsou v parku také dvě sochy: Herkules a Pitón roztrhán lvy. Prohlídku je možno zakončit návštěvou zámecké cukrárny.

Objednávání: Komentované prohlídky zámku jen po telefonickém objednání pro skupinu 10 až 30 osob včetně průvodců. Zámecký park s naučnou stezkou, sochami a cukrárnou je přístupný volně.

Kontakt: tel.: 770 160 361, 773 785 281 - pokladna zámku pro objednávání komentovaných prohlídek pro skupiny v době úterý až pátek, 9.00 až 15.00. E-mail zámku velkelosiny@npu.cz tel. zámku 420 583 248 380.

Otevírací doba:

duben a říjen, sobota a neděle 9:00 až 15:00,

květen, červen a září, úterý až neděle 9:00 až 16:00,

červenec a srpen, úterý až neděle 9:00 až 17:00,

listopad až březen je zavřeno. Otevřeno dle aktuální nabídky programů v období adventu, či Velikonoc.

Vstupné:

základní okruh Žerotínové na Losinách - držitel průkazu ZTP a ZTP/P 110,- Kč, průvodce 0 Kč.
videoprojekce - držitel průkazu ZTP a ZTP/P 60,- Kč, průvodce 0 Kč.

Trasa:

Vlakem: Po vystoupení z vlaku na zastávce Velké Losiny Zámek se vydáte proti směru jízdy. Po cca 20 metrech odbočíte vpravo na zpevněnou cestu, po které dojdete až na rušnou silnici. Zde odbočíte vlevo a minete autobusové zastávky pro příjezd i odjezd s označením „Velké Losiny Zámek“. Pojedete-li autobusem, vystoupíte právě zde. Dále budete pokračovat v přímém směru a na dalším rozcestí se dáte vpravo. Po této cestě, která pokračuje přes parkoviště u zámku se stánkem rychlého občerstvení, dojdete až před samotný zámek, kde se po pravé straně nachází hlavní vchod. Za vstupními vraty vlevo vejdete do místnosti, na jejímž konci vpravo je pokladna a prodejna suvenýrů. Po stranách vstupu do pokladny stojí dva velcí kamenní lvi, které je možno si v textilních rukavicích hapticky prohlédnout.

Vyhledat spoéjení

Poloha a přístup k objektu a orientace v něm – pro lepší představu nevidomých

Tento renesanční zámek leží na jižním okraji obce Velké Losiny mezi zalesněným kopcem Strážníkem a říčkou Losinkou. Za mnohá staletí prošel zámek ve Velkých Losinách četnými stavebními úpravami. Dnes známou podobu zámku tvoří trojkřídlý areál „vysokého zámku“ s trojpodlažními arkádami, na který navazují tři křídla „nízkého zámku“ a dvě rizality – přístavby: empírový dům a objekt salla terrena. Součástí komplexu budov je také osmiboká šestipodlažní věž se zámeckými hodinami, která je zdaleka viditelnou dominantou Losinského zámku, jehož nedílnou součástí je i prostorné nádvoří s kašnou a mohutným listnatým stromem.

Zámek představuje romantické letní sídlo s arkádovými ochozy, freskami a sgrafiti. Původní část zámku se zařízením, nábytkem, obrazy a gobelíny dochovaná v téměř nezměněné podobě je dokladem života starých šlechtických rodin 16. století. Zámek za dobu své téměř pětisetleté historie prošel nejrůznějšími přestavbami a obdobími. V 17. století neblaze proslul čarodějnickými procesy.

Přístupová cesta k tomuto panskému sídlu vede částí anglického parku, v jehož středu se zámek nachází, vzdálen od nejbližší vlakové i autobusové zastávky cca 10 minut pěší chůze. Za vstupními vraty vlevo vejdete do místnosti, Za vstupními vraty vlevo vejdete do místnosti, na jejímž konci vpravo je pokladna a prodejna suvenýrů. Po stranách vstupu do pokladny stojí dva velcí kamenní lvi, které je možno si hapticky prohlédnout. V zámku jsou neoznačené schody. Označené bezbariérové WC pro návštěvníky se nachází vpravo od vchodu na nádvoří. Zámeckou cukrárnu s venkovním posezením najdete v parku, vlevo od vchodu do zámku.

Na Státním zámku Velké Losiny byly natočeny mnohé dokumenty, pohádky a filmy, například: Kladivo na čarodějnice, Bathory, Pod ochranou Žerotínů, Putování J. A. Komenského, O poklad Anežky České, O králi Ječmínkovi, a další. V roce 1995 byl zámek prohlášen za národní kulturní památku.

Web objektu:

Státní zámek Velké Losiny

Web s informacemi o objektu: 

obec Velké Losiny-Státní zámek

Státní zámek Velké Losiny na Wikipedii                               

Přístupnost webových stránek je prověřena programem JAWS a NVDA. Přístupnost vyhovující. 

Poznámka:

Do zámku může vodicí pes po předchozí dohodě.

WC je volně přístupné v rámci otevírací doby na nádvoří zámku. Toalety jsou bez obsluhy, bezbriérové. WC pro invalidy je vybaveno tlačítkem pro přivolání pomoci v nouzi.

Doporučujeme, vzhledem k možnosti haptické prohlídky, mít s sebou vlastní textilní rukavice.

Informace jsou platné k datu aktualizace.

Fotogalerie: Zonerama

Audio pozvánka k přímému poslechu i ke stažení v Mp3


Mp3


SPUSTIT/STÁHNOUT | Státní zámek Velké Losiny audio pozvánka