Zpráva ze 7. zasedání RR SONS

Publikováno 15.03.2018 12:52 Volejník Rudolf


Zasedání Rady tentokrát řídil prezident. Po uvítání, kontrole usnášeníschopnosti (bylo nás 20 z 21) a schválení programu přednesl svoje zprávy. Začal personálními záležitostmi a hned zkraje nás, ani sebe nepotěšil. Ze SONS totiž odchází osoba, která se za rok a devět měsíců působení ve spolku všestranně osvědčila ve funkci výkonné ředitelky: kromě organizačních schopností a odborné zběhlosti v otázkách hospodářských nám významně pomohla při řešení krizových situací i v oblasti styku s veřejností. S díky se s Ing. Věrou Hrádeckou přátelsky loučíme. Jejího nástupce v době přeplácení schopných řídících pracovníků budeme hledat jen velmi nesnadno.

Prezident a viceprezident podali zprávu o zasedání 4. evropského parlamentu osob se zdravotním postižením, na které byla SONS spolu s NRZP za Českou republiku pozvána poslankyní Evropského parlamentu a předsedkyní mezistranické poslanecké skupiny pro zdravotně postižené Olgou Sehnalovou. Záznam našeho vystoupení je stažitelnou součástí tohoto příspěvku.

Naše aktivity v oblasti přístupnosti elektronické komunikace čas od času pokročí vpřed. Nejnovějším dokladem je memorandum o spolupráci mezi SONS a ministerstvem vnitra ČR, které si můžete prohlédnout na https://www.sons.cz/Memorandum-o-spolupraci-P4005313.html. Díky dobré pověsti našich odborníků, která se šíří státní správou, nás začínají brát rozhodující orgány veřejné moci čím dál vážněji; teď už záleží jen na nás, zda si příznivé postavení dokážeme udržet a rozvinout ku prospěchu českých nevidomých a slabozrakých.

Již od roku 2012 sledují spolek i nečlenové vleklou bitvu s Českou televizí o mluvený překlad cizojazyčných vstupů v hlavních zpravodajských pořadech. Po několikerých marných výzvách z naší strany k jednání přikročila SONS i na základě konzultací s úřadem veřejné ochránkyně práv ke krajnímu řešení: občan-fyzická osoba podává na Českou televizi antidiskriminační žalobu (k této věci bude v nejbližších dnech vydána zvláštní zpráva SONS pro média).

Od 1. ledna t. r. má veřejná ochránkyně práv na starosti dohled nad dodržováním Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením. Její speciální útvar zřizuje poradní orgán sestavený ze zástupců dotčené veřejnosti včetně osob se zdravotním postižením. Při sestavování tohoto orgánu ochránkyně dosud neoslovila reprezentativní organizace osob se zdravotním postižením. Cílem SONS je zajištění našeho členství v tomto orgánu; svoje aktivity koordinujeme s NRZP, která má přirozeně stejný oprávněný cíl.

SONS má dlouhá léta vlastní společnost s ručením omezeným Taktila. Od doby, kdy přestala organizovat masérské služby, nevyvíjí žádnou činnost; musí však mít statutární orgán. RR jakožto valná hromada společnosti vzala na vědomí rezignaci V. Hrádecké na funkci jednatele a novým jednatelem jmenuje J. Pakoše.

K věčnému problému přístupnosti se vrátili J. Šnyrych a L. Zajíc ve zprávě o vypořádání připomínek k zákonu o přístupnosti webu a mobilních aplikací. Jde o přenos evropské směrnice do našeho vnitrostátního práva, a jak to bývá u bariér všeho druhu zvykem, čím delší projednávání, tím větší nebezpečí odbourání užitečných ustanovení. Dovolím si nepouštět se do podrobností. Kdo má odborný zájem, nechť pozorně sleduje přílohu Zory Téčko.

Letošní 24. ročník festivalu Dny umění na Moravě koordinuje D. Filgasová. Jde především o vystoupení a výstavy profesionálních hudebních umělců a výtvarníků. Akce trvá od 1. dubna do 30. září. Více informací k letošnímu festivalu najdete na https://www.sons.cz/dun.

Na rozdíl od Dnů umění nevidomých na Moravě je Tyfloart přehlídkou zájmové umělecké činnosti amatérů. 26. ročník proběhne ve dnech 20.-23. září ve Vsetíně.

Čas od času přijímá RR nové individuální členy SONS, a to tehdy, kdy se jedná o cizí státní příslušníky trvale žijící mimo území ČR. Tentokrát jsme tak učinili na žádost OO Opava, která mezi sebou přivítá dva dávné přátele ze Slovenska.

Republiková rada se na dalším řádném zasedání sejde v pátek 8. června 2018.


Video


Zasedání Evropského parlamentu zdravotně postižených