Z Republikové rady SONS – 30. 8. 2021, 0. zasedání v 8. funkčním období

Publikováno 17.09.2021 07:54 Šnyrych Jan


S novým funkčním obdobím Republikové rady SONS přichází také novinka v podobě pravidelných zpráv pro veřejnost o jejich jednáních. Po každém zasedání Republikové rady vyjde primárně na webu SONS a případně i v dalších informačních kanálech text shrnující to nejdůležitější, co bylo Republikovou radou projednáno. Nulté vydání zpráv z Republikové rady je právě před vámi.

Proč je tato zpráva nultá a tak trochu nestandardní? Protože i úvodní jednání Republikové rady nese označení nulté a vymyká se těm běžným.

Republiková rada se, jak bývá zvykem, sešla už na Celostátním shromáždění SONS, a to 30. srpna ihned po volbě jejich přímo volených členů. Radní se sešli v plném počtu, nově zvolený prezident Luboš Zajíc a viceprezident Jan Šnyrych tak mohli v pozdních večerních hodinách po nabitém dni na jednání přivítat nezměněnou sestavu jedenácti předsedů krajských koordinačních rad a následujících sedm přímo zvolených členů: Pavla Andrýsková, Viktor Dudr, Dagmar Filgasová, Renata Jandrtová, Václav Polášek, Rudolf Volejník a Radek Žalud. Pojďme ale k agendě zasedání.

Protože Republiková rada často probírá důvěrná či citlivá témata, bývá na začátku každého jejího funkčního období prvním bodem jednání dohoda všech členů o dodržování mlčenlivosti ve všech záležitostech, které to vyžadují. Členové se na tomto domluvili jednomyslně vzájemnou gentlemanskou ústní dohodou.

Naopak v druhém bodě jednání se Republiková rada usnesla na tom, že kromě interních zápisů bude v rámci co největší otevřenosti z každého zasedání vyhotovena také zpráva pro veřejnost. Takže vše, co nespadá mezi interní a důvěrné informace, budou případní zájemci o činnost Republikové rady nacházet v její rubrice na webu SONS.

Samotná zasedání budou stejně jako dříve probíhat vždy v první pátek ve 3., 6., 9. a 12. měsíci roku a bude jim předsedat střídavě prezident a jeden z jím pověřených přímo volených členů. Snad už nám situace nebude bránit pořádat je fyzicky. V každém případě mimo pravidelná jednání zůstává hlavním komunikačním prostředkem pro členy elektronická konference Republikové rady.

Důležitou pravomocí, ale současně i povinností Republikové rady vyplývající ze stanov je určení výše odměn statutárních zástupců SONS. Aby mohli radní tuto záležitost diskrétně prodiskutovat, odebrali se prezident a viceprezident mimo jednací místnost, a až se rada usnesla, byl jim oznámen výsledek.

Posledním bodem, který byl z podnětu některých členů zařazen, byla žádost o zvážení změny výše minimálních členských příspěvků. Republiková rada se ale jednomyslně dohodla minimální členské příspěvky centrálně neměnit a jejich případné navýšení nechat na uvážení jednotlivých odboček a klubů.

A to je z nultého zasedání Republikové rady v jejím 8. funkčním období vše. Úvodní jednání rady v rámci programu Celostátního shromáždění SONS je vždy krátké, a proto je krátká i tato zpráva. Příští první řádné zasedání, které proběhne 3. prosince, už bude plnohodnotné, můžete k němu tedy očekávat už také plnohodnotnou zprávu o všem podstatném, co by veřejnost z činnosti Republikové rady měla vědět. Další informace z Republikové rady budete moci i nadále sledovat prostřednictvím její rubriky na adrese sons.cz/republikovarada.