Oblastní odbočka Ostrava

 
Obrázek

Adresa

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek
Oblastní odbočka Ostrava
nám. Msgre Šrámka 1760/4, 702 00 Ostrava

Kontaktní den:      Pondělí   9:00 - 12:00 a 12:30 - 16:30 hodin

                             Středa    9:00 - 12:00 a 12:30 - 16:30 hodin

Celoroční QR kód pro sbírku Bílá pastelka. 

Platby pomocí tohoto QR kódu jsou směřovány na sbírkový účet Bílé pastelky, číslo účtu: 8888332222/0800, variabilní symbol 175. Předvyplněná částka je 50 Kč, dárce ji může změnit.

PODPORUJÍ NÁS


Počítadlo zobrazení: 3922

Příspěvky

Publikováno 20.08.2021 11:06, Odbočka Ostrava

Záchranná stanice Bartošovice

Obrázek

Ve středu 18. 8. jsme navštívili Záchrannou stanici v Bartošovicích. Absolvovali jsme komentovanou prohlídku a dozvěděli jsme se mnoho nového o volně žijících živočiších našeho kraje. Výlet jsme zakončili dobrým obědem v restauraci, kde jsme měli možnost sdílet navzájem své dojmy. 


Počet obrázků: 9
Datum: 18.08.2021

 

Publikováno 17.08.2021 11:47, Odbočka Ostrava

Malování v kancelářských prostorech oblastní odbočky Ostrava

Od 6. 9. bude v kancelářích oblastní odbočky Ostrava probíhat malování. Prosíme tedy všechny, kdo chtějí přijít osobně na odbočku, aby nás předem telefonicky kontaktovali na výše uvedených číslech. 

Děkujeme a věříme, že toto období společně zvládneme co nejlépe :)


Datum: 06.09.2021

 

Publikováno 17.08.2021 11:45, Odbočka Ostrava

Informátor 8/2021


 

Publikováno 26.07.2021 15:00, Odbočka Ostrava

Informátor 7/2021


 

Publikováno 26.07.2021 12:19, Odbočka Ostrava

Dny umění nevidomých

Obrázek

Vážení členové, přátelé a příznivci SONS,

s potěšním vás zveme na 27. ročník festivalu Dny umění nevidomých na Moravě, který zahájíme dne 23.08.2021 v 16:00 hodin setkáním s autorem hry QUARDO, které se uskuteční v Knihovně města Ostravy. Celý program naleznete v přiloženém plakátu.

Těšíme se na setkání s vámi.


Datum: 23.08.2021 16:00

 

Publikováno 13.07.2021 11:34, Odbočka Ostrava

Letiště v Hati

Obrázek

Akce na letišti v Hati měla velký úspěch. Měli jsme možnost seznámit se s modely letadel, projet se na koni, vyzkoušet si společný tanec v sedě a popovídat si u dobrého jídla.


Počet obrázků: 9
Datum: 09.07.2021

 

Publikováno 24.06.2021 14:27, Odbočka Ostrava

Vítání léta

Obrázek

Takto jsme letos společně přivítali léto dobrým jídlem ve skupině příjemných lidí, kteří si mají stále o čem povídat :)


Počet obrázků: 4

 

Publikováno 22.06.2021 13:13, Odbočka Ostrava

Letiště v Hati

Obrázek

Vážení přátelé,

zveme Vás na přehlídku modelů letadel, kterou pro vás připravili nadšenci z Model klubu Hať a jízdu na koni pod vedením hippoterapeutky paní Miroslavy Waszkové Cigánkové, to vše spojeno s grilováním. Dopravu máme zajištěnu autobusem z Ostravy do Hati a zpět. Prosíme zájemce o přihlášení na telefonním čísle 777 479 487 nebo emailu ostrava-odbocka@sons.cz do 30. 6.

Místo konání: Hať u Hlučína

Kdy: 09. 7. 2021

Čas: 11:00 – 16:30


Počet obrázků: 3
Datum: 09.07.2021 11:00

 

Publikováno 16.06.2021 09:31, Odbočka Ostrava

Tisková zpráva k 25. výročí založení SONS

Obrázek

SONS je tu pro nás už 25 let

MOTTO: Nejsme organizace, která za nevidomé rozhoduje a jedná; jsme nevidomí a slabozrací občané, kteří rozhodují a jednají sami za sebe. Zásady našeho počínání jsou: svépomoc, partnerství, solidarita, úcta k lidské důstojnosti, svobodná volba, zdravý rozum.

V České republice žije podle střízlivých odhadů a porovnání se sousedními vyspělými zeměmi přibližně 19 000 úplně nevidomých lidí a asi 70 000 dalších osob se závažnou poruchou zraku – tedy těch, kdo by např. neměli v žádném případě řídit auto nebo střílet vzduchovkou po vrabcích. Tito lidé mají již přes sto let vlastní svépomocné organizace, jejichž nejnovější hrdou pokračovatelkou je Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých. Tento celostátně působící zapsaný spolek oslaví 16. června pětadvacáté narozeniny – a to bez fanfár a táborů lidu; žijeme v kovidové době a nezbývá než setkávat se převážně on-line. To nám však nebrání ve sdělení veřejnosti, čeho jsme dosáhli, co od veřejnosti čekáme, zač jí vděčíme a kam kráčíme.

Svět kolem nás je z drtivé většiny o dívání,“ říká Rudolf Volejník, viceprezident a tiskový mluvčí SONS, „a my musíme lidi, kteří vidět přestanou nebo přestávají, naučit ve vizualizovaném světě žít bez zraku. V tom se skrývá jedno z našich poslání – vracet lidi zpátky do života, znovu samostatně chodit, starat se o domácnost, číst a psát, rekvalifikovat se nebo se vrátit do původního zaměstnání, bavit se, cestovat atd., atd. SONS i její dceřiné společnosti poskytují registrované sociální služby i další služby, které zájemci nikde jinde nenajdou. Každý, kdo nás může potřebovat, se může obrátit na oblastní odbočku SONS v místě svého bydliště, na krajské TyfloCentrum nebo celostátní Tyfloservis. Učíme však také příkladem: Při spolkových aktivitách (výlety, besedy, tematická setkávání) se scházejí lidé s podobným údělem, vyměňují si zkušenosti a ti noví mezi námi zjišťují, že ztrátou zraku či jeho vážným poškozením život nekončí.

Dotacemi nám pomáhá stát, pomáhají kraje, obce, firmy i jednotlivci. Jsme zvlášť hrdí na programy, kde stát pomáhá minimálně a my je přesto dokážeme udržet a rozvíjet. Jedním z nich je Knihovna digitálních dokumentů, která zahrnuje na 32 000 elektronických knih, periodika, učebnice – je zkrátka pokladnicí umění, zábavy a vzdělání. Existuje již po 30 let mimo systém veřejných knihoven a jakožto autorizovaný subjekt poskytující autorská díla v alternativních formátech ji uznává i Světová organizace duševního vlastnictví. Další službou, která není nijak štědře dotovaná, je navigační centrum, jehož pracovníci pomáhají nevidomým lidem při samostatném cestování za použití moderních technologií. Ve vydavatelství Zora vydáváme vlastní časopisy určené všem nevidomým a slabozrakým i veřejnosti.

Vlajkovou lodí, která láká návštěvníky každého věku (když se to smí), je naše středisko výcviku vodicích psů, člen Mezinárodní federace výcvikových škol.

SONS je tu pro každého - mládeží počínaje a seniory konče. Vítáme ve svých řadách i příznivce, přátele a rodinné příslušníky bez zrakové vady.

Od roku 2000 má SONS i svoji celonárodní veřejnou sbírku Bílá pastelka. Skrze její pořádání se opakovaně přesvědčujeme o kladném vztahu veřejnosti k nevidomým a slabozrakým lidem. 

Publikováno 15.06.2021 12:05, Odbočka Ostrava

Vítání léta

Obrázek

Zveme vás na pravidelnou akci Vítání léta, která se uskuteční 23. 6. ve známém prostředí Vinárny Sklípek ve Vřesině. Sraz účastníků je ve 13:30 na zastávce Vřesinská. Užijeme si tradiční společné grilování a posezení u kávy. Těšíme se na vás :)


Datum: 23.06.2021

 

Publikováno 15.06.2021 12:03, Odbočka Ostrava

25. výročí založení SONS

Obrázek

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých vznikla dne 16. června 1996 sloučením tří subjektů: České unie nevidomých a slabozrakých (dále „Unie“), Společnosti nevidomých a slabozrakých v České republice (dále „SNS“) a Společenství organizací nevidomých a slabozrakých (dále „Společenství“). Na sjednocení hnutí nevidomých má lví podíl posledně jmenované Společenství a jeho výkonný ředitel Václav Polášek, dnešní prezident SONS. Byla to vlastně organizace bez individuálních členů – tvořily ji Unie a SNS, a sice kvůli jednotnému zastoupení českých nevidomých v zahraničí a společným kulturním aktivitám často přesahujícím rámec obou organizací.

Unie vznikla 3. prosince 1989 s vizí svépomocného spolku spoléhajícího především na vlastní síly, nicméně neodvrhujícího dobročinnost ani podporu státu. SNS byla ustavena 21. dubna 1990 jako nástupnická odnož dřívější celostátní organizace zdravotně postižených zvané Svaz invalidů v ČSR.

Po rozpadu československé federace se Unie a SNS scházely na půdě Společenství a vůle ke sjednocení nebyla zpočátku příliš patrná: SNS žila z tradice a soustřeďovala se na typicky spolkovou činnost (setkávání, výlety apod.), zatímco Unie zakládala a bouřlivě rozvíjela nové služby (sociální rehabilitaci v Tyfloservisu a na Dědině, Knihovnu digitálních dokumentů, odstraňování bariér apod.).

Obě organizace usilovaly o státní podporu a bylo čím dál jasnější, že nemohou očekávat žádoucí štědrost. Statutární představitelé obou organizací, jakož i výkonný ředitel Společenství si byli dobře vědomi skutečnosti, že v naší malé zemi si těžko můžeme dovolit dlouhodobě pěstovat dva velmi podobné spolky. Zároveň dobře věděli, že oba spolky jsou natolik silné, že jeden ten druhý hned tak nepohltí. A když se do věci vložil výkonný ředitel Společenství s nabídkou, že proces sjednocení bude moderovat a dotáhne ke konečnému cíli, byl ke sloučení dán první silný popud.

Od konce roku 1994 se pod jeho patronací scházeli vyjednávači obou organizací na řadě sjednocovacích schůzek, až dosáhli dohody. Tu pak schválila oddělená shromáždění Unie i SNS a 16. června 1996 se sešlo ustavující shromáždění dnešní SONS. Tvořilo je 65 delegátů SNS a 65 delegátů Unie a jejich usnesení o sjednocení bylo jednomyslné.

Sjednocení bylo správným krokem. Bylo utlumeno hašteření uvnitř komunity nevidomých a slabozrakých a SONS má dnes nezastupitelnou pozici jak v očích státu, tak v očích veřejnosti.

Rudolf Volejník, viceprezident SONS ČR z.s. 

Publikováno 09.06.2021 12:45, Odbočka Ostrava

Informátor k 25. výročí založení SONS


 

Publikováno 25.05.2021 12:45, Odbočka Ostrava

On-line beseda

Oblastní odbočka Ostrava zve všechny své příznivce na on-line besedu s paní Bělou Svobodovou, pracovnicí zvukového oddělení Knihovny města Ostravy. Zájemci se mohou hlásit emailem nebo telefonicky.


Datum: 28.05.2021 10:00

 

Publikováno 13.05.2021 14:15, Odbočka Ostrava

Nabídka respirátorů a dezinfekce

Nadace prof. Vejdovského zajistila pro osoby s těžkým zrakovým postižením certifikované respirátory třídy FFP2. Pro zájemce z řad našich členů i uživatelů jsou k dispozici zdarma na odbočkách SONS po celé ČR. Každý z nich na vyžádání obdrží 3 respirátory. Dále máme pro vás k dispozici dezinfekci. Pokud máte zájem, kontaktujte nás na výše uvedeném emailu nebo telefonních číslech.


Datum: 13.05.2021

 

Publikováno 13.05.2021 13:52, Odbočka Ostrava

On-line beseda

Obrázek

Dne 14. 5. od 10:00 proběhne na online platformě Microsoft Teams beseda, kterou si pro nás připravila pracovnice paní Karla Mikulová. Provede nás ostrovem Malta. Zájemci se mohou hlásit na telefonních číslech nebo emailech uvedených výše.


Datum: 14.05.2021

 

Publikováno 04.05.2021 14:06, Odbočka Ostrava

On-line beseda

Obrázek

Dne 7. 5. se můžeme těšit na další on-line cestovatelský zážitek. Tentokrát se podíváme na západní pobřeží USA. Naše cesta začne na letišti v Los Angeles a dále se přesuneme na jih až do San Diega. Cestou navštívíme San Francisco i Las Vegas, prohlédneme si národní parky plné úžasných přírodních krás a navštívíme i známou věznici Alcatraz. Besedu si pro nás připravila pracovnice paní Tereza Sahbi. Zájemci se mohou hlásit na výše uvedených kontaktech.


Datum: 07.05.2021

 

Publikováno 27.04.2021 14:02, Odbočka Ostrava

On-line beseda

Obrázek

Dne 30. 4. proběhne další on-line beseda. Tentokrát se společně vydáme na cestu po Velké Británii. Dozvíme se zajímavosti ze života královské rodiny i běžných angličanů, zjistíme, co dobrého si dát v tradičním "pubu" a která místa určitě navštívit. 


Datum: 30.04.2021

 

Publikováno 07.04.2021 13:57, Odbočka Ostrava

On-line beseda

Obrázek

Dne 9. 4. proběhne on-line beseda na téma Alžírsko, kterou si pro nás připravila pracovnice paní Tereza Sahbi. Provede vás Alžírskem, zemí Sahary, krásného pobřeží a dobrého jídla. Zájemci se mohou hlásit na emailu nebo telefonních číslech uvedených výše.


Datum: 09.04.2021

 

Publikováno 08.01.2021 12:17, Odbočka Ostrava

Ohlédnutí za rokem 2020

Vážení klienti, přátelé a příznivci oblastní odbočky Ostrava,

rádi bychom se s vámi ohlédli za uplynulým rokem, který byl zvláštní a náročný, ale věříme, že nás i mnohému naučil. I přes množství různých vládních nařízení, která z pochopitelných důvodů činnost naší odbočky omezovala a spousta plánovaných akcí se tak nemohla uskutečnit, se nám podařilo společně s našimi klienty užit si alespoň některé.

Pojďme si je připomenout:

Procházka a posezení v Třebovickém parku, který má zajímavou historii a rostou zde památné stromy.

Procházka lesoparkem Myslivna.

Loučení s létem spojené s posezením ve venkovní restauraci a grilováním.

Řecké odpoledne s hudbou a občerstvením, za které děkujeme majitelům Zámečku Poruba.

Workshop s vůní kávy, kde měl každý možnost ochutnat několik druhů výborné kávy a dozvědět se zajímavosti o jejím pěstování i pražení.

Vánoční tvoření, kdy si zájemci měli možnost vyrobit a odnést domů krásný svícen. 

Vše dobré a pevné zdraví v novém roce Vám všem ze srdce přejí pracovnice OO Ostrava.

"Hleď si klidnou mysl zachovat i v dobách zlých" Horatius

 


Počet obrázků: 10
Začátek: 01.01.2020
Konec: 31.12.2020

 

Publikováno 20.11.2020 09:28, Odbočka Ostrava

Koncert Radka Žaluda a Filipa Moravce

Milí přátelé,
přesto, že jsme plánovaný koncert v rámci DUN, který měl proběhnout 14. 11.  v Kostele sv. Václava,  s Radkem Žaludem a Filipem Moravcem byli nuceni přesunout, dovolte nám, abychom vám tento zážitek dopřáli alespoň touto cestou.  Věříme, že on-line koncert, který byl připraven pro naši odbočku vám v této nelehké době přinese alespoň malé pohlazení na duši.
Pevné zdraví a pozitivní mysl
vám přejí
pracovnice SONS Ostrava  Zobrazena stránka 1 z 3 (celkem 51 záznamů)
Jít na stránku: 1 2 3