Oblastní odbočka Ostrava

 
Adresa:

nám. Msgre Šrámka 1760/4, 702 00 Ostrava

Provozní hodiny:
Pondělí a Středa  9:00 - 12:00 a 12:30 - 16:30

 

Kontakt na jednotlivé pracovníky:

sociální pracovnice: Tereza Sahbi
tel.: 777 479 487

vedoucí: Eva Plačková
tel.: 776 305 022; mail: ostrava-odbocka@sons.cz

Líbí se Vám naše činnost? Chcete podpořit naše aktivity?

Platby pomocí tohoto QR kódu jsou směřovány na sbírkový účet Bílé pastelky, číslo účtu: 8888332222/0800, variabilní symbol 175. Předvyplněná částka je 100 Kč, ale můžete ji změnit.

Děkujeme za vaši přízeň.

Bílá pastelka

 

 

Naše činnost je realizována díky finanční podpoře:
MPSV_graficka_znacka_barva   moravskoslezsky_kraj_logo   ostrava_logo   ostrava_poruba (2)    
Ministerstvo práce a sociálních věcí   Moravskoslezský kraj   Město Ostrava   Městský obvod Ostrava Poruba    

 

 

Děkujeme za propagaci letošního 22. ročníku sbírky Bílá pastelka:
zikado   dopravní podnik ostrava_logo   hlucin   hat    
ZIKADO s.r.o.   Dopravní podnik Ostrava   Město Hlučín   Obec Hať    

 


Počítadlo zobrazení: 4527

Příspěvky

Publikováno 15.06.2021 12:05, Odbočka Ostrava

Vítání léta

Obrázek

Zveme vás na pravidelnou akci Vítání léta, která se uskuteční 23. 6. ve známém prostředí Vinárny Sklípek ve Vřesině. Sraz účastníků je ve 13:30 na zastávce Vřesinská. Užijeme si tradiční společné grilování a posezení u kávy. Těšíme se na vás :)


Datum: 23.06.2021

 

Publikováno 15.06.2021 12:03, Odbočka Ostrava

25. výročí založení SONS

Obrázek

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých vznikla dne 16. června 1996 sloučením tří subjektů: České unie nevidomých a slabozrakých (dále „Unie“), Společnosti nevidomých a slabozrakých v České republice (dále „SNS“) a Společenství organizací nevidomých a slabozrakých (dále „Společenství“). Na sjednocení hnutí nevidomých má lví podíl posledně jmenované Společenství a jeho výkonný ředitel Václav Polášek, dnešní prezident SONS. Byla to vlastně organizace bez individuálních členů – tvořily ji Unie a SNS, a sice kvůli jednotnému zastoupení českých nevidomých v zahraničí a společným kulturním aktivitám často přesahujícím rámec obou organizací.

Unie vznikla 3. prosince 1989 s vizí svépomocného spolku spoléhajícího především na vlastní síly, nicméně neodvrhujícího dobročinnost ani podporu státu. SNS byla ustavena 21. dubna 1990 jako nástupnická odnož dřívější celostátní organizace zdravotně postižených zvané Svaz invalidů v ČSR.

Po rozpadu československé federace se Unie a SNS scházely na půdě Společenství a vůle ke sjednocení nebyla zpočátku příliš patrná: SNS žila z tradice a soustřeďovala se na typicky spolkovou činnost (setkávání, výlety apod.), zatímco Unie zakládala a bouřlivě rozvíjela nové služby (sociální rehabilitaci v Tyfloservisu a na Dědině, Knihovnu digitálních dokumentů, odstraňování bariér apod.).

Obě organizace usilovaly o státní podporu a bylo čím dál jasnější, že nemohou očekávat žádoucí štědrost. Statutární představitelé obou organizací, jakož i výkonný ředitel Společenství si byli dobře vědomi skutečnosti, že v naší malé zemi si těžko můžeme dovolit dlouhodobě pěstovat dva velmi podobné spolky. Zároveň dobře věděli, že oba spolky jsou natolik silné, že jeden ten druhý hned tak nepohltí. A když se do věci vložil výkonný ředitel Společenství s nabídkou, že proces sjednocení bude moderovat a dotáhne ke konečnému cíli, byl ke sloučení dán první silný popud.

Od konce roku 1994 se pod jeho patronací scházeli vyjednávači obou organizací na řadě sjednocovacích schůzek, až dosáhli dohody. Tu pak schválila oddělená shromáždění Unie i SNS a 16. června 1996 se sešlo ustavující shromáždění dnešní SONS. Tvořilo je 65 delegátů SNS a 65 delegátů Unie a jejich usnesení o sjednocení bylo jednomyslné.

Sjednocení bylo správným krokem. Bylo utlumeno hašteření uvnitř komunity nevidomých a slabozrakých a SONS má dnes nezastupitelnou pozici jak v očích státu, tak v očích veřejnosti.

Rudolf Volejník, viceprezident SONS ČR z.s. 

Publikováno 09.06.2021 12:45, Odbočka Ostrava

Informátor k 25. výročí založení SONS


 

Publikováno 25.05.2021 12:45, Odbočka Ostrava

On-line beseda

Oblastní odbočka Ostrava zve všechny své příznivce na on-line besedu s paní Bělou Svobodovou, pracovnicí zvukového oddělení Knihovny města Ostravy. Zájemci se mohou hlásit emailem nebo telefonicky.


Datum: 28.05.2021 10:00

 

Publikováno 13.05.2021 14:15, Odbočka Ostrava

Nabídka respirátorů a dezinfekce

Nadace prof. Vejdovského zajistila pro osoby s těžkým zrakovým postižením certifikované respirátory třídy FFP2. Pro zájemce z řad našich členů i uživatelů jsou k dispozici zdarma na odbočkách SONS po celé ČR. Každý z nich na vyžádání obdrží 3 respirátory. Dále máme pro vás k dispozici dezinfekci. Pokud máte zájem, kontaktujte nás na výše uvedeném emailu nebo telefonních číslech.


Datum: 13.05.2021

 

Publikováno 13.05.2021 13:52, Odbočka Ostrava

On-line beseda

Dne 14. 5. od 10:00 proběhne na online platformě Microsoft Teams beseda, kterou si pro nás připravila pracovnice paní Karla Mikulová. Provede nás ostrovem Malta. Zájemci se mohou hlásit na telefonních číslech nebo emailech uvedených výše.


Datum: 14.05.2021

 

Publikováno 04.05.2021 14:06, Odbočka Ostrava

On-line beseda

Dne 7. 5. se můžeme těšit na další on-line cestovatelský zážitek. Tentokrát se podíváme na západní pobřeží USA. Naše cesta začne na letišti v Los Angeles a dále se přesuneme na jih až do San Diega. Cestou navštívíme San Francisco i Las Vegas, prohlédneme si národní parky plné úžasných přírodních krás a navštívíme i známou věznici Alcatraz. Besedu si pro nás připravila pracovnice paní Tereza Sahbi. Zájemci se mohou hlásit na výše uvedených kontaktech.


Datum: 07.05.2021

 

Publikováno 27.04.2021 14:02, Odbočka Ostrava

On-line beseda

Dne 30. 4. proběhne další on-line beseda. Tentokrát se společně vydáme na cestu po Velké Británii. Dozvíme se zajímavosti ze života královské rodiny i běžných angličanů, zjistíme, co dobrého si dát v tradičním "pubu" a která místa určitě navštívit. 


Datum: 30.04.2021

 

Publikováno 07.04.2021 13:57, Odbočka Ostrava

On-line beseda

Dne 9. 4. proběhne on-line beseda na téma Alžírsko, kterou si pro nás připravila pracovnice paní Tereza Sahbi. Provede vás Alžírskem, zemí Sahary, krásného pobřeží a dobrého jídla. Zájemci se mohou hlásit na emailu nebo telefonních číslech uvedených výše.


Datum: 09.04.2021

 

Publikováno 08.01.2021 12:17, Odbočka Ostrava

Ohlédnutí za rokem 2020

Vážení klienti, přátelé a příznivci oblastní odbočky Ostrava,

rádi bychom se s vámi ohlédli za uplynulým rokem, který byl zvláštní a náročný, ale věříme, že nás i mnohému naučil. I přes množství různých vládních nařízení, která z pochopitelných důvodů činnost naší odbočky omezovala a spousta plánovaných akcí se tak nemohla uskutečnit, se nám podařilo společně s našimi klienty užit si alespoň některé.

Pojďme si je připomenout:

Procházka a posezení v Třebovickém parku, který má zajímavou historii a rostou zde památné stromy.

Procházka lesoparkem Myslivna.

Loučení s létem spojené s posezením ve venkovní restauraci a grilováním.

Řecké odpoledne s hudbou a občerstvením, za které děkujeme majitelům Zámečku Poruba.

Workshop s vůní kávy, kde měl každý možnost ochutnat několik druhů výborné kávy a dozvědět se zajímavosti o jejím pěstování i pražení.

Vánoční tvoření, kdy si zájemci měli možnost vyrobit a odnést domů krásný svícen. 

Vše dobré a pevné zdraví v novém roce Vám všem ze srdce přejí pracovnice OO Ostrava.

"Hleď si klidnou mysl zachovat i v dobách zlých" Horatius

 


Počet obrázků: 10
Začátek: 01.01.2020
Konec: 31.12.2020

 

Publikováno 20.11.2020 09:28, Odbočka Ostrava

Koncert Radka Žaluda a Filipa Moravce

Milí přátelé,
přesto, že jsme plánovaný koncert v rámci DUN, který měl proběhnout 14. 11.  v Kostele sv. Václava,  s Radkem Žaludem a Filipem Moravcem byli nuceni přesunout, dovolte nám, abychom vám tento zážitek dopřáli alespoň touto cestou.  Věříme, že on-line koncert, který byl připraven pro naši odbočku vám v této nelehké době přinese alespoň malé pohlazení na duši.
Pevné zdraví a pozitivní mysl
vám přejí
pracovnice SONS Ostrava  

Publikováno 13.11.2020 19:05, Odbočka Ostrava

Mezinárodní den nevidomých

Od roku 1946 si 13. listopad připomínáme jako Mezinárodní den nevidomých. Tento den se v roce 1745 narodil Valentin Haüy, učitel a vychovatel nevidomých dětí a zakladatel prvního výchovného a vzdělávacího ústavu pro nevidomé v Paříži.

 


Datum: 13.11.2020

 

Publikováno 11.11.2020 14:06, Odbočka Ostrava

Povzbuzení č. 2

Druhé číslo časopisu Povzbuzení, ve kterém naleznete zajímavosti a informace z kraje Vysočina. 

Publikováno 11.11.2020 13:59, Odbočka Ostrava

Časopis Povzbuzení

Vážení přátelé,

rádi bychom Vám v této obtížné době dopřáli povzbuzení i pomocí časopisu stejného jména. Doufáme, že v něm můžete nalézt inspiraci a potěšení pro sebe i své blízké a věříme, že se opět ve zdraví setkáme. 

Publikováno 12.10.2020 11:06, Odbočka Ostrava

21. ročník sbírky Bílá pastelka 2020

www.bilapastelka.cz

 

 


Začátek: 12.10.2020
Konec: 31.10.2020

 

Publikováno 12.10.2020 10:52, Odbočka Ostrava

Festival Dny umění nevidomých na Moravě 2020

Vážení klienti, přátelé a příznivci,

vzhledem k vyhlášení nouzového stavu jsme nuceni Vám oznámit, že plánované akce v rámci Dnů umění nevidomých na Moravě se v původních termínech neuskuteční. O náhradních termínech Vás budeme včas informovat.


Datum: 13.10.2020

 

Publikováno 08.09.2020 13:43, Odbočka Ostrava

Dny umění nevidomých na Moravě

Obrázek

Srdečně vás zveme na 26. ročník festivalu Dny umění nevidomých na Moravě.

"Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy".


Počet obrázků: 3
Začátek: 13.10.2020
Konec: 14.11.2020

 

Publikováno 03.09.2020 11:11, Odbočka Ostrava

Kavárna POTMĚ Ostrava

Zbrusu nová kavárna otevře letos poprvé s menším zpožděním v Ostravě.

  • 15. září - 19. září 2020
  • 10:00
  • Černá louka
 

Kavárna je letos navíc součástí Divadelní poutě bez bariér (17. - 18. 9.).

 


Počet obrázků: 1
Začátek: 15.09.2020 10:00
Konec: 19.09.2020

 

Publikováno 05.08.2020 13:20, Odbočka Ostrava

Vycházka Lesopark Poruba

Plánujeme pro vás vycházku krásným Lesoparkem Ostrava Poruba, který zakončíme posezením v restauraci Myslivna. Zájemci hlaste se emailem nebo telefonicky.


Datum: 13.08.2020 14:00

 

Publikováno 04.06.2020 17:28, Odbočka Ostrava

Online koncert

Vážení přátelé,

přijměte pozvání na další online koncert pořádaný opět Aktivklubem SONS čR. Konat se bude 5.6.2020 v 18:00 Po předchozím úspěšném streamu, přinášíme další a ještě lepší. Tentokrát opět s osobou Radima Vojtka, ale nyní v roli primáše cimbálové muziky Falešnica. Vysílat. se bude z domku lidových tradic v Boršicích u Blatnice. V této obci Falešnica vznikla, a je domovinou podstatné části členů kapely. Koncertem bude provádět lidový vypravěč Radek Dula, který sám Falešnicu založil, takže se můžete těšit na opravdu výživný zážitek.  Opět se vysílání uskuteční na platformě youtube a to konkrétně na kanálu Aktivklub SONS ČR. Stejně jako minule se  na webuAktivklubu nebo facebooku také objeví přímý odkaz na vysílání a to v den vysílání, tzn. 5.6.2020 v 16:30 Tento odkaz vás pak nasměruje přímo na konkrétní vysílání, takže nebudete muset hledat.

Budeme se na vás těšit a doufáme, že se akce bude líbit stejně jako minulá.

Odkaz pro příme sledování najdete v den konání v příspěvku na odkaze níže:

https://www.sons.cz/Online-stream-koncertu-cimbalove-muziky-Falesnica-P4008926.html

Nebo na :

https://www.facebook.com/events/2643637189240790/


Datum: 05.06.2020

 Zobrazena stránka 2 z 4 (celkem 62 záznamů)
Jít na stránku: 1 2 3 4