SUDOKU pro zrakově postižené - pravidla, jak luštit SUDOKU - text.

Publikováno 08.06.2020 20:42 Novotný Karel


Obrázek

 

 

Pravidla a návod, jak luštit SUDOKU.

 

 

 

 

 

 

 

Pravidla SUDOKU

 

SUDOKU je hra zaměřená na logické myšlení. Tvoří ji čtverec sestavený z 81 políček. Má tedy 9 sloupečků a 9 řádek. Čtverec je uvnitř rozdělen na 9 menších čtverečků, z nichž je každý tvořen 9 políčky - má tedy 3 sloupečky a 3 řádky. V zadání je vždy do políček vepsáno několik číslic.

 

Do prázdných políček luštitel postupně, na základě logické úvahy, doplňuje čísla od 1 do 9, tak aby se každá číslice nacházela právě jen jeden krát v každém řádku, v každém sloupci a v každém čtverečku o 3x3 polích. Vyluštěné sudoku tedy obsahuje číslice od 1 do 9 v každém sloupečku, řádce a čtverečku.

 Jak luštit sudoku

 

V podstatě jakkoliv. Musíme se snažit vytvořit kompletní řadu číslic od 1 do 9 (nepravidelně uspořádanou) tak, aby se číslice nikde v řádku, sloupci nebo ve čtverci o devíti čtverečkách neopakovaly. Takže když se rozhodujete o umístění číslice do některého políčka, musíte mít zkontrolováno, zda se v dané řadě, sloupci nebo čtverci (3x3 pole) už někde jinde nevyskytuje.

 

Jestliže v řadě nebo čtverci či ve sloupci chybí pouze jedna číslice, tak sem doplníte tu, která ještě nebyla použita. To je nejsnadnější úroveň řešení sudoku. Když chybějí dvě, často se můžete podle dalších čísel v příslušném sloupci nebo řádku či čtverci rozhodnout, kam kterou z číslovek umístíte.

 

SUDOKU má vždy jen jedno správné řešení, takže napsat číslo a čekat, jestli to vyjde, není ten správný způsob. Vždy je nutno si logicky odůvodnit, proč toto číslo musí být právě na tomto místě. Existuje několik úrovní obtížností. Začněte s těmi nejjednoduššími a když už jste si jisti, že je zvládáte, klidně se pusťte do těžších SUDOKU.

 

Než se pustíme do luštění první hry, musíme si upřesnit, jak budeme označovat jednotlivá pole na herní ploše.

 

Budeme používat starší způsob záznamu, kdy je vypsáno všech 81 čísel. Tam kde není vyplněno žádné číslo je nula.

 

Takto by tedy vypadal zápis našeho prvního cvičného SUDOKU:

 

000 000 000

008 000 370

060 009 004

 

200 005 001

307 000 268

814 200 005

 

005 004 009

003 000 120

000 000 000

 

 

Druhý (starší) zápis budeme používat např. při nápovědě, jak luštil. Tři číslice v pořadí: řádek/sloupec/číslo. Označení 238 tedy znamená: na druhém řádku shora, v třetím sloupci zleva je číslo osm.

Takto tedy vypadá záznam našeho prvního sudoku:

 

238, 273, 287

326, 369, 394

412, 465, 491

513, 537, 572, 586. 598

618, 621, 634, 642, 695

735, 764, 799

833, 871, 882

 

Naučit se luštit SUDOKU bez pomoci je dost těžké stejně jako šachy. Postupně zde budeme vkládat popis, jak začít, ale lepší je, když se stavite v KC Vrchlická a my vám se začátky pomůžeme. Můžeme vám i ukázat herní desku pro nevidomé. 

 

Společně si vyluštíme jedno lehké SUDOKU.

Jeden z ukazatelů, jak je SUDOKU těžké, je počet vyplněných políček. V tomto SUDOKU je z 81 polí vyplněno celkem 54. Je to opravdu hodně jednoduché SUDOKU. Je však důležité naučit se pracovat s návodem na těch nejsnazších, abychom příště mohli luštit složitější a složitější. Ve škole se také učíte nejprve jednoduché věci proto, abyste se časem naučili věci složitější (a ty jednoduché zapomněli).

Postupujte podle návodu. Může se vám podařit najít i jiná čísla, ale nevyplňujte je dříve, než na ně narazíme společně. Zároveň nepokračujte, pokud nebudete doopravdy vědět, proč jsme vyplnili právě toto číslo na tomto místě. Zkuste nad tím přemýšlet, dokud na to nepřijdete. Pokud vám to však stále nepůjde, napište mi, kde jste skončili a já vám trochu poradím, abyste měli možnost na to přijít.

 

ŠKOLA SUDOKU, 1 - začínáme

 

270 850 601

034 091 507

108 706 203

 

006 037 854

781 025 030

540 908 710

 

392 600 075

810 370 460

007 519 028

 

Úkol č. 1

Zaměřte se na první čtverec.

Vyplňte čísla 5, 6, 9.

Správné řešení:

139 - První řádek, třetí sloupec číslo 9

216 - Druhý řádek, první sloupec číslo 6

325 - Třetí řádek, druhý sloupec číslo 5

 

Úkol č. 2

Zaměřte se na druhý čtverec.

Vyplňte čísla 3, 2, 4.

Správné řešení:

163 - první řádek, šestý sloupec číslo 3

242 - druhý řádek, čtvrtý sloupec číslo 2

354 - třetí řádek, pátý sloupec číslo 4

 

Úkol č. 3

Zaměřte se na třetí čtverec.

Vyplňte čísla 4, 8, 9.

Správné řešení:

184 - první řádek, osmý sloupec číslo 4

288 - druhý řádek, osmý sloupec číslo 8

389 - třetí řádek, osmý sloupec číslo 9

 

Úkol č. 4

Zaměřte se na čtvrtý čtverec.

Vyplňte čísla 2, 3, 9.

Správné řešení:

422 - čtvrtý řádek, druhý sloupec číslo 2

633 - šestý řádek, třetí sloupec číslo 3

419 - čtvrtý řádek, první sloupec číslo 9

 

Úkol č. 5

Zaměřte se na pátý čtverec.

Vyplňte čísla 1, 4, 6.

Správné řešení:

441 - čtvrtý řádek, čtvrtý sloupec, číslo 1

544 - pátý řádek, čtvrtý sloupec číslo 4

656 - šestý řádek, pátý sloupec číslo 6

 

Úkol č. 6

Zaměřte se na šestý čtverec.

Vyplňte čísla 2, 6, 9.

Správné řešení:

692 - šestý řádek, devátý sloupec číslo 2

596 - pátý řádek, devátý sloupec číslo 6

579 - pátý řádek, sedmý sloupec číslo 9

 

Úkol č. 7

Zaměřte se na sedmý čtverec.

Vyplňte čísla 4, 5, 6

Správné řešení:

914 - devátý řádek, první sloupec číslo 4

835 - osmý řádek, třetí sloupec číslo 5

926 - devátý řádek, druhý sloupec číslo 6

 

Úkol č. 8

Zaměřte se na osmý čtverec.

Vyplňte čísla 2, 4, 8

Správné řešení:

862 - osmý řádek, šestý sloupec číslo 2

764 - sedmý řádek, šestý sloupec číslo 4

758 - sedmý řádek, pátý sloupec číslo 8

 

Úkol č. 9

Zaměřte se na devátý čtverec.

Vyplňte čísla 1, 3, 9

Správné řešení:

771 - sedmý řádek, sedmý sloupec číslo 1

973 - devátý řádek, sedmý sloupec číslo 3

899 - osmý řádek, devátý sloupec číslo 9

 

Teď máme v každém řádku, v každém sloupci a v každém čtverci všechna čísla od jedničky po devítku. A to je správně!

 

279 853 641

634 291 587

158 746 293

 

926 137 854

781 425 936

543 968 712

 

392 684 175

815 372 469

467 519 328

 

Pokud se vám to zdálo moc jednoduché, zkusíme si příště společně vyluštit soutěžní SUDOKU č. 1.

 

2 – Společně si vyluštíme tentokrát již trochu těžší SUDOKU.

Škola SUDOKU Č. 2 - základy již umíme!

 

Zadání pro nevidomé:

000 503 000

070 000 020

351 000 896

 

900 050 001

000 609 000

700 030 009

 

 

684 000 512

090 000 040

000 104 000

 

Dnes si společně zkusíme vyluštit soutěžní SUDOKU č. 1.

Ve čtvrtém díle školy SUDOKU jsme si společně vyzkoušeli jedno velmi jednoduché SUDOKU. Společně jsme se naučili, jak budeme používat návod a popis hracího pole. Předpokládáme, že nejjednodušší SUDOKU již máte všichni za sebou a pustíme se společně do trochu těžšího.

Jeden z ukazatelů, jak je SUDOKU těžké, je počet vyplněných políček. V SUDOKU, které jsme vyplňovali minule, bylo vyplněno celkem 54 políček. Dnes je jich jen téměř polovina, takže z 81 polí je vyplněno 28 polí.

Postupujte podle návodu. Může se vám podařit najít i jiná čísla, ale nevyplňujte je dříve, než na ně narazíme společně. Zároveň nepokračujte, pokud nebudete doopravdy vědět, proč jsme vyplnili právě toto číslo na tomto místě. Zkuste nad tím přemýšlet, dokud na to nepřijdete. Pokud vám to však stále nepůjde, napište mi, kde jste skončili a já vám trochu poradím, abyste měli možnost na to přijít.

 

Nejprve se zaměříme na sloupce, řádky či čtverce, které jsou nejvíce vyplněné. Můžeme se také zaměřovat na čísla, kterých je vyplněno více. Abyste nemuseli vždy prohledávat, na co se zaměřit, tak vám to pro dnešek usnadním a poradím, na co se máte zaměřit. V úkolu je nejprve všeobecnější nápověda. Pokud vám nepomůže využijte další nápovědy. Pak zkontrolujte, zda jste postupovali správně.

Ještě jednou vás žádám, nevypisujte čísla, pokud nevíte, proč na tomto místě mají být. Lámejte si hlavu, přemýšlejte, dejte si přestávku a přemýšlejte znovu. Když už si nebudete rady vědět, napište mi, nebo mi zavolejte, ale hlavně se nepodvádějte.

 

Úkol č. 1

Zaměřte se na sedmý čtverec.

Vyplňte číslo 1.

Správné řešení:

811 - Osmý řádek, první sloupec číslo 1.

 

Úkol č. 2

Zaměřte se na sedmý řádek.

Vyplňte číslo 3, pak 9, pak 7

Správné řešení:

743 - Sedmý řádek, čtvrtý sloupec číslo 3.

759 - Sedmý řádek, pátý sloupec číslo 9.

767 - Sedmý řádek, šestý sloupec číslo 7.

 

Úkol č. 3

Zaměřte se na číslo devět.

Doplňte devítky ve čtverci 9, pak ve čtverci 2, pak ve čtverci 1 Správné řešení:

979 - Devátý řádek, sedmý sloupec číslo 9.

249 - Druhý řádek, čtvrtý sloupec číslo 9.

139 - První řádek, třetí sloupec číslo 9.

Devítky máme již vyplněné všechny.

 

Úkol č. 4

Zaměřte se na číslo pět.

Doplňte pětky ve čtverci 3, pak ve čtverci 8 Správné řešení:

295 - Druhý řádek, devátý sloupec číslo 5.

865 - Osmý řádek, šestý sloupec číslo 5.

 

Úkol č. 5

Zaměřte se na třetí čtverec, kde je vyplněno již pět čísel.

Doplňte číslo 3, pak 1, pak 4, pak 7

Správné řešení:

273 - Druhý řádek, sedmý sloupec číslo 3.

171 - První řádek, sedmý sloupec číslo 1.

194 - První řádek, devátý sloupec číslo 4.

187 - První řádek, osmý sloupec číslo 7.

 

Úkol č. 6

Zaměřte se na šestý sloupec.

Doplňte číslo 6, pak 1, pak 8, pak 2

Správné řešení:

266 - Druhý řádek, šestý sloupec číslo 6.

661 - Šestý řádek, šestý sloupec číslo 1.

468 - Čtvrtý řádek, šestý sloupec číslo 8.

362 - Třetí řádek, šestý sloupec číslo 2.

 

Úkol č. 7

Zaměřte se na číslo jedna.

Doplňte zbývající čísla jedna ve čtverci 2, pak ve čtverci 4 Správné řešení:

251 - Druhý řádek, pátý sloupec číslo 1.

521 - Pátý řádek, druhý sloupec číslo 1.

Jedničky máme již vyplněné všechny.

 

Úkol č. 8

Zaměřte se na druhý řádek, kde chybí jen dvě čísla.

Doplňte číslo 4, pak číslo 8.

Správné řešení:

214 - Druhý řádek, první sloupec číslo 4.

238 - Druhý řádek, třetí sloupec číslo 8.

 

Úkol č. 9

Zaměřte se na první řádek, kde chybí jen tři čísla.

Doplňte číslo 8, pak číslo 6, pak číslo 2 Správné řešení:

158 - Prvý řádek, pátý sloupec číslo 8.

126 - Prvý řádek, druhý sloupec číslo 6.

112 - Prvý řádek, prvý sloupec číslo 2.

 

Úkol č. 10

Zaměřte se na číslo osm.

Doplňte číslo 8 do čtverce 4, pak do čtverce 6, pak do čtverce 8 a čtverce 9.

Správné řešení:

518 - Pátý řádek, prvý sloupec číslo 8.

688 - Šestý řádek, osmý sloupec číslo 8.

848 - Osmý řádek, čtvrtý sloupec číslo 8.

998 - Devátý řádek, devátý sloupec číslo 8.

Osmičky máme již vyplněné všechny.

 

Úkol č. 11

Doplníme chybějící číslo v prvním sloupci.

Správné řešení:

915 - Devátý řádek, první sloupec číslo 5.

 

Úkol č. 12

Zaměřte se na číslo pět.

Doplňte číslo 5 do čtverce 6, pak do čtverce 4.

Správné řešení:

585 - Pátý řádek, osmý sloupec číslo 5.

635 - Šestý řádek, třetí sloupec číslo 5.

Pětky máme již vyplněné všechny.

 

Úkol č. 13

Zaměřte se na číslo šest.

Doplňte číslo 6 do čtverce 4, pak do čtverce 6, pak do čtverce 9 a do čtverce 8.

Správné řešení:

436 – Čtvrtý řádek, třetí sloupec číslo 6

676 - Šestý řádek, sedmý sloupec číslo 6.

986 - Devátý řádek, osmý sloupec číslo 6.

856 – Osmý řádek, pátý sloupec číslo 6

Šestky máme již vyplněné všechny.

 

Úkol č. 14

Doplníme chybějící číslo v osmém čtverci.

Správné řešení:

952 - Devátý řádek, pátý sloupec číslo 2.

 

Úkol č. 15

Zaměřte se na sedmý čtverec. 

Doplňte číslo 2, pak číslo 7, pak číslo 3 Správné řešení:

832 - Osmý řádek, třetí sloupec číslo 2.

937 - Devátý řádek, třetí sloupec číslo 7.

923 - Devátý řádek, druhý sloupec číslo 3.

 

Úkol č. 16

Zaměřte se na devátý čtverec. 

Doplňte číslo 3, pak číslo 7

Správné řešení:

893 - Osmý řádek, devátý sloupec číslo 3.

877 - Osmý řádek, sedmý sloupec číslo 7.

 

Úkol č. 17

Doplníme chybějící číslo v osmém sloupci.

Správné řešení:

483 - Čtvrtý řádek, osmý sloupec číslo 3.

 

V tuto chvíli je konec na dosah a pořadí doplňování je již jen na vás. Správné řešení:

533, 597, 357, 554, 344, 447, 572, 474, 422, 624, 642.

 

Zde si můžete zkontrolovat, zda jste luštili správně:

 

269 583 174

478 916 325

351 472 896

 

926 758 431

813 649 257

745 231 689

 

684 397 512

192 865 743

537 124 968

 

 

 

Karel Novotný

novotny@sons.cz