BÍLÁ PASTELKA

Publikováno 23.09.2020 11:26 Odbočka Olomouc


Obrázek
Začíná: 12.10.2020
Končí: 14.10.2020
Kde:

Bílá pastelka pomáhá nevidomým

Ve dnech 12. až 14. října proběhne u příležitosti Mezinárodního dne bílé hole již 21. ročník celonárodní veřejné sbírky Bílá pastelka. Sbírka podporuje aktivity, díky nimž mohou nevidomí vést co nejvíce plnohodnotný život. Samotná pastelka připomíná svou barvou bílou hůl a život zrakově postižených. Symbolizuje odvahu překonávat překážky spojené se ztrátou zraku.

V tyto dny můžete v ulicích Olomouce potkat dobrovolníky v bílých tričkách, kteří vás za příspěvek 30 Kč odmění bílou pastelkou (s bílou i barevnou tuhou).
Je možno přispět také bezhotovostně prostřednictvím QR kódu umístěných přímo na kasičkách. Dobrovolníci budou vybaveni zapečetěnou kasičkou, jmenovkami s plnou mocí a na požádání předloží osvědčení o konání sbírky.

Výtěžek sbírky jde na služby pro zrakově postižené v celém Olomouckém kraji i mimo něj. Podpoří služby, které poskytuje obecně prospěšná společnost Tyfloservis a její zakladatel zapsaný spolek Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR.
Vloni činil výtěžek sbírky v celé republice 3.213.371 Kč. Regionální střediska obou organizací sídlí v Olomouci na adrese I. P. Pavlova 69 (tel: 585 428 111). Bezplatné služby jsou dostupné všem, kteří mají v dospělém věku vážné potíže s viděním.

Tyfloservis pomáhá těžce zrakově postiženým nacvičit nezbytné dovednosti pro samostatný život: orientaci v prostoru, sebeobslužné dovednosti, psaní na klávesnici bez zrakové kontroly, čtení a psaní Braillovým písmem. Jednoduše řečeno: Poskytujeme služby, které lidé s vážnou poruchou zraku jinde nenajdou. Výuka často probíhá u klienta v domácím prostředí. Častým důvodem návštěvy v Tyfloservisu je také výběr vhodné optické pomůcky, která může pomoci, pokud brýle již nestačí.

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR v Olomouci nabízí zrakově postiženým širokou škálu služeb a činností sociálně právním poradenstvím počínaje a volnočasovými aktivitami konče. Výtěžek sbírky se využije také na výcvik vodicích psů, odstraňování orientačních a informačních bariér i při vydávání časopisů pro zrakově postižené.
Organizátoři děkují všem dárcům i dobrovolníkům.
Více informací na www.bilapastelka.cz, www.tyfloservis.cz, www.sons.cz

 


Obrázky