Vzdělávání dospělých

Publikováno 20.11.2019 09:42 Odbočka Jičín


Obrázek

     Tak jako v minulém roce i letos uspořádal Úřad práce Týden vzdělávání dospělých. Pro širokou veřejnost byly připraveny zajímavé vzdělávací přednášky. Svůj blok zde měly vyhrazeny i Sociální služby a Neziskové organizace působící v Jičíně a blízkém okolí. Jičínská odbočka SONS ČR letos opět přislíbila svou účast. 

     Připravili jsme si tedy klasickou prezentaci organizace s ukázkou některých pomůcek pro nevidomé. S ukázkou technicky náročnějších pomůcek, jako je např.: ozvučený smartphone, elektronický zápisník se zvětšovací aplikací nebo s hlasovým výstupem (notebook) přijel z pražského Tyflokabinetu pan Jan Šnyrych. Dospělí návštěvníci a úředníci MÚ Jičín měli možnost mnohem více poznat, jak v dnešní době pomáhají moderní ozvučené pomůcky nevidomým usnadnit život. 

     Jsme velmi rádi, že se město věnuje vzdělávání našich spoluobčanů a lidé mají možnost tímto způsobem nejen získávat nové vědomosti, ale i v případě potřeby pomoci i možnosti získání kontaktu na odborná pracoviště organizací. V příštím roce opět  naviděnou.


Obrázky