Rubriky


Informační systém pro nevidomé - infotabule a ovládání


Bezbarier-logo (jpg; 14 KB)

 

Informační systém - infotabule

Vydáno k 30. 6. 2012, aktualizace k 31. 12. 2014

 

Digitální informační odjezdové a příjezdové tabule, v odbavovacích halách, podchodech, vestibulech, označnících atd. pro vlaky, autobusy, tramvaje, trolejbusy s linkami, časy odjezdů, zpožděním apod., čtyřřádkové, šestiřádkové s akustickým výstupem, tzn., čte právě zobrazované.

---

z legislativy:


Prováděcí vyhláška stavebního zákona:
Vyhláška 398/2009 Sb. ze dne 5. listopadu 2009, 
o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 194 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon):
Příloha 1
Obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb
Pro následující situace se používají tyto trylky: ...
d) informační systémy se označují trylkem infosystém.
1.2.9. Dálkové ovládání akustických prvků.
Dálkové ovládání musí být zabezpečeno prostřednictvím přijímače elektronických kódovaných povelů vysílaných ze vzdálenosti nejméně 40 m na kmitočtu 86,790 MHz.
Pro jednotlivé povely platí tato pravidla: ...
f) Povelem č.6 se aktivuje hlasový výstup elektronických informačních systémů a obdobných zařízení.

(není zde výjimka)

--- 

Funkce a ovládání:

Tabule o rozsahu do 4 řádek (včet.), například umístěná na nástupišti (podchod, odbavovací hala, označník..).

Po stisku tlačítka VPN č. 6 je akustický výstup aktivován. Na začátku čtení zazní specifický trylek (IS). Po trylku jsou postupně přečteny všechny řádky tabule. Po přečtení všech řádků tabule zazní zvuk CVAK.
Po té lze spustit stejným tlačítkem čtení znovu o stejném rozsahu.
Pokud je tabule prázdná, zazní po trylku pouze zvuk CVAK.

Po zvuku CVAK se akustický výstup vypíná! Znovu se aktivuje tlačítkem č.6!

(specifický, jednoznačný trylek musí být odlišný od znělky staničního rozhlasu)
 
Tabule o rozsahu nad 4 řádky, například odjezdová v hale.

Po stisku tlačítka č. 6 je akustický výstup aktivován. Na začátku čtení zazní specifický trylek (IS). Po trylku jsou postupně čteny všechny řádky tabule. Pokud je tabule prázdná, zazní po trylku jen zvuk CVAK.

Po zvuku CVAK se akustický výstup vypíná! Znovu se aktivuje tlačítkem č. 6!

Stiskem tlačítka č. 5 lze čtení příslušného řádku přerušit (zastavit). Dalším stiskem tlačítka č. 5 lze zopakovat čtení zastaveného řádku. Tlačítko č. 5 lze použít pro čtení zastaveného řádku opakovaně.

Po použití tlačítka č. 5 je vždy nutné pro pokračování čtení znovu stisknout tlačítko č. 6. Po stisknutí tlačítka č. 6 je čten řádek tabule následující po zastaveném a další řádky tabule do konce. Po přečtení všech řádků tabule zazní zvuk CVAK. Je-li zastavený řádek na tabuli poslední, je tabule čtena znovu od prvního řádku.

Pokud není po přerušení čtení a opakování tlačítkem č. 5 do 10 s stisknuto žádné tlačítko, přejde zařízení do základního (výchozího) stavu, tedy aktivuje se pouze tlačítkem č. 6 čtením od prvního řádku, jak je výše uvedeno.
 

U označníků nebo v jiných lokalitách, kde není majáček a není možné zařízení jinak identifikovat, je na tlačítko č. 1 VPN oznámeno: trylek info, čtena lokace (název zastávky a směr nebo nástupiště).
Akustický trylek-znělka musí být minimálně o 1/3 akustického tlaku silnější.

U přijímačů v zařízeních je nutné! ověřit funkčnost na všechny typy VPN (dosud VPN01,02,03,03a) včetně normového dosahu.
Reproduktor na zařízení musí mít dostatečnou hlasitost a zajistit i směrovost (!), s tím, že se nesmí rušit s dalšími zařízeními.

 

Celý dokument ve formátu pdf ke stžení zde:

Informačni systém ovládání infotabulí (pdf; 25 KB)

 

SONS 12/2014


Metodické centrum odstraňování bariér SONS Praha

http://www.sons.cz/bariery

 


Podpora

Technické informace

811592 (od 28.10.2012)

Web technicky provozuje:

K jakémukoliv užití textů a obrázků uvedených na tomto serveru je třeba souhlas provozovatele.
Copyright © 2012 - 2018 SONS ČR, z. s.

Ochrana osobních údajů (GDPR)

 

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.