Jak jsme navštívili Jaroměř a železniční muzeum Výtopna v Jaroměří

Publikováno 10.05.2023 09:36 Odbočka Náchod


Výlet do Jaroměře a návštěva železničního muzea-Výtopna Jaroměř

Oblastní odbočka SONS Náchod a Trutnov 3. 5. 2023

Na jaroměřském nádraží jsme se přivítali s přáteli z Trutnova a přešli k železničnímu muzeu. Téma komentované přehlídky bylo zaměřeno technicky, ale díky poutavému výkladu průvodce pana Černého zaujalo každého.

V první části výstavy jsme se seznámili se složitou a odpovědnou prací železničářů od samých počátků existence drah. Bylo tu vše jako ve filmu s Vlastou Burianem Přednosta stanice. Výhybky, návěstidla, fotografie a modely.

V druhé části muzea ve velké hale stály vozy a lokomotivy vyrobené v 19. století. Kdysi se řítily třicetikilometrovou rychlostí a svou hmotností a velikostí budily hrůzu a obdiv.

Ale jistě i my důchodci pamatujeme dýmající obry, funící lokomotivy plné páry a jisker, romantiku starých nádraží, kdy po peroně pobíhali prodavači a volali: Horké párky, studené pivo.

Nejvíce nás však zaujala lokomotiva MÁŇA a dlouho funkční s č. 310, která stála od roku 1932 před nádražím v Hradci Králové. Zvláštní byl vagón, který se spíše podobal dostavníku z Divokého západu.

Dnes tu všechny stroje stojí na zasloužilém odpočinku. Jejich éra století páry skončila a byla nahrazena elektřinou. Ale i pro duše poetické se tu objevilo překvapení. Bratr básníka Karla Hynka Máchy věnoval celý život práci na železnici. Michal Ignác Mácha bydlel v Předměřicích a je pohřben v Lochenicích. Právě on se zasloužil o zachování díla bratra Karla. V muzeu je tomuto tématu věnován celý panel.

Posledním pohledem jsme se rozloučili s mohutnými obry ze železa. Klobouk dolů před jejich tvůrci a pracovníky drah.

Opouštíme dobu páry a vracíme se do 21. století atomového věku. Jakým tempem půjde vývoj techniky dál, těžko pomyslet. Bude to vždy jen ku prospěchu nebo vrcholná technika zničí naši krásnou planetu Zemi?

Ovšem výlet skončil optimisticky. Jako vždy u dobrého oběda. Rozloučili jsme se s přáteli z Trutnova i s vynikajícím průvodcem panem Černým. Rozjeli jsme se k domovu a těšíme se na další setkání.

Zpracovala členka OO SONS Náchod

Mgr. Běla Hejzlarová


Obrázky