Den vzácných onemocnění

Publikováno 20.02.2022 01:09 Odbočka Opava


Vážení přátelé, podpořte prosím spolu s námi Mezinárodní den pro vzácná onemocnění.

Vzácných onemocnění je velké množství (více jak 6.000), celkově se týká přibližně 5% populace. V České republice jde tedy cca o 500 000 lidí.

Vzácná onemocnění zahrnují např. dědičné metabolické poruchy, systémová autoimunitní a revmatologická onemocnění, některá kardiovaskulární a endokrinologická onemocnění, poruchy imunity, autoinflamatorní onemocnění, nervosvalová onemocnění, či onkologické nemoci.

Existují také specifické a vzácné oční vady, jako jsou onemocnění živnatky, oční zornice, oční sítnice, případně onemocnění zrakového nervu. Většinou se jedná o geneticky podmíněné vzácné oční vady, jejichž léčba je individuální.

V ČR máme vybudovanou síť špičkových očních pracovišť a klinik s mezinárodně uznávanými odborníky.

Například Oční klinika VFN a 1. LF UK je prvním pracovištěm v ČR, které se stalo členem Evropské referenční sítě pro vzácná onemocnění oka (ERN-EYE).

 

Za OO Opava

Lenka Martínková

organizační pracovník


Obrázky

Baner Podporujeme Den vzácných onemocnění Baner Podporujeme Den vzácných onemocnění
Den vzácných onemocnění - Jak podpořit tento den Den vzácných onemocnění - Jak podpořit tento den

 


Video


Oficiální video ke Dni vzácných onemocnění