Projekt Digitální knihovna - místo pro vzdělání i zábavu


Projekt Digitální knihovna je zaměřen na rozvoj digitální knihovny umožňující nevidomým a slabozrakým lidem získat tištěné dokumenty (knihy – poezie, beletrie, pro děti, učebnice, časopisy) v textovém formátu, který je pro ně přístupný prostřednictvím čtecích zařízení v PC, tabletu, telefonu nebo braillského řádku.

Projekt je realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška, a to v období od března 2024 do února 2025.

Výše příspěvku činí 199 320 Kč.

logo Světlušky a Nadačního fondu Českého rozhlasu