Projekt Digitální knihovna - místo pro vzdělání i zábavu


Projekt Digitální knihovna je zaměřen na rozvoj digitální knihovny umožňující nevidomým a slabozrakým lidem získat tištěné dokumenty (knihy – poezie, beletrie, pro děti, učebnice, časopisy) v textovém formátu, který je pro ně přístupný prostřednictvím čtecích zařízení v PC, tabletu, telefonu nebo braillského řádku.

Projekt je realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška, a to v období od ledna 2022 do prosince 2022.

Výše příspěvku byla 95.567 Kč.

logo Světlušky a Nadačního fondu Českého rozhlasu