Zvýšení kvality a efektivity poskytovaných sociálních služeb


Logo OPZ (jpg; 173 KB)

Projekt

ZVÝŠENÍ KVALITY A EFEKTIVITY POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

je spolufinancován Evropskou unií.


Cílem projektu je komplexní vyhodnocení procesů poskytování sociálních služeb v SONS ČR, z.s. nevidomým a slabozrakým osobám, ověření systému hodnocení efektivity, vnitřní a vnější komunikace, organizační struktury a souvisejících vzdělávacích potřeb zaměstnanců.

Zahájení projektu:1. 6. 2020

Ukončení projektu: 31. 5. 2022