Zvýšení kvality a efektivity poskytovaných sociálních služeb


Logo OPZ (jpg; 173 KB)

Projekt

ZVÝŠENÍ KVALITY A EFEKTIVITY POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

je spolufinancován Evropskou unií.


Cílem projektu (registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_099/0015113) je komplexní vyhodnocení procesů poskytování sociálních služeb v SONS ČR, z.s. nevidomým a slabozrakým osobám, ověření systému hodnocení efektivity, vnitřní a vnější komunikace, organizační struktury a souvisejících vzdělávacích potřeb zaměstnanců.

Zahájení projektu:1. 6. 2020

Ukončení projektu: 31. 10. 2022

 

Indikátory projektu (analytické a strategické dokumenty):

Plán rozvoje organizace (pdf; 286 KB)

Zpráva z procesního auditu (pdf; 202 KB)

Závěrečná evaluace projektu (pdf; 301 KB)