Projekt Navigační centrum 2017


Od 1.1.2017 do konce roku 2017 je za podpory Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška realizován provoz Navigačního centra SONS. Nadační fond Českého rozhlasu ze sbírky světluška příspívá na mzdové prostředky operátorů Navigačního centra.

Projekt zajišťuje provoz Navigačního centra SONS. Jedná se o  unikátní univerzální asistenční služby, které pomáhají zrakově postiženému v mnoha situacích, kdy potřebuje pomoc někoho vidícího, ale zrovna nikdo není na blízku. Usnadňuje nevidomým a slabozrakým samostatné cestování a pohyb v neznámém prostředí tak, aby byl snazší, rychlejší a především bezpečnější, a zároveň pomáhá v rámci každodenních činností jako pomocník na dálku.

logo Nadačního fondu Českého rozhlasu  logo sbírky Světluška