Projekt Metodické školení lektorů obsluhy náročných pomůcek pro zrakově postižené


ROK 2018

Díky projektu Metodické školení lektorů obsluhy náročných pomůcek pro zrakově postižené, se uskuteční ve dnech 4. – 6. dubna 2018  pobytové metodické školení lektorů obsluhy náročných pomůcek pro zrakově postižené. V rámci interaktivních workshopů budou lektoři teoreticky i prakticky proškoleni jednak v oblasti zpřístupnění nejnovějších technologií, jednak si budou moci vyměnit cenné zkušenosti z výuky během řady diskusí.

Hlavním výstupem budou dvě metodické příručky pro zrakově postižené „Přístupné Webové prohlížeče“ a „Softwarové technologie pro zpřístupnění matematiky a přírodních věd“. Obě příručky budou následně dostupné široké laické i odborné veřejnosti.

Projekt je realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška, a to v období od prosince 2017 do dubna 2018.

Výše příspěvku Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška byla 100.000,- Kč.


ROK 2016

Díky projektu Metodické školení lektorů obsluhy náročných pomůcek pro zrakově postižené, se uskuteční v listopadu pobytové metodické vzdělávání lektorů obsluhy náročných pomůcek pro zrakově postižené. V rámci interaktivních workshopů budou lektoři teoreticky i prakticky proškoleni jednak v oblasti zpřístupnění nejnovějších technologií, jednak si budou moci vyměnit cenné zkušenosti z výuky pomůcek se speciálním programovým vybavením pro zrakově postižené.
V rámci projektu bude připravena metodická příručka „Jak na Windows 10 s odečítacím programem JAWS.“ Příručka bude nejen pro lektory, ale i pro širokou veřejnost.

Projekt je realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška, a to v období od srpna do prosince 2016.

Výše příspěvku Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška byla 90.000,- Kč.


Obrázky

Nadačního fondu Českého rozhlasu Nadačního fondu Českého rozhlasu
Světluška Světluška