Projekt Přestupuj - databáze popisů přestupních tras v MHD


Projekt Přestupuj umožní vytvoření databáze informací pro navigaci v rámci přestupních stanic pražské hromadné dopravy. Databáze bude volně přístupná přes API rozhraní pro všechny poskytovatele vyhledávačů spojení. Cílem je zjednodušení samostatného a bezpečného pohybu osobám se zrak. postižením.

Projekt je realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška, a to v období od února 2022 do prosince 2022.

Výše příspěvku byla 151.542 Kč.

logo Světlušky a Nadačního fondu Českého rozhlasu