Projekt Braillomat


Projekt Braillomat poskytne všem zájemcům v ČR snadnou možnost tisku v Braillově písmu. Služba bude nabízena na webu SONS ČR, z.s. Vyškolený odborný pracovník, dohodne detaily, vyhotoví cenovou nabídku a následně realizuje a zašle tisk. Braillský tisk tak bude dostupný i všem, kdo nevlastní braillskou tiskárnu.

Projekt je realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška, a to v období od ledna 2022 do prosince 2022.

Výše příspěvku byla 155.740 Kč.

logo Světlušky a Nadačního fondu Českého rozhlasu