Oblastní shromáždění odbočky Kroměříž

Publikováno 28.11.2016 12:55 Odbočka Kroměříž


Obrázek

Ve středu 2. listopadu se sešlo Oblastní shromáždění u příležitosti volby Oblastní rady a jejího předsedy.

Přítomni byli mimo stálých členů i hosté: vedoucí oddělení pro Oblastní odbočky a celostátní kluby SONS pan Jan Pakoš, předsedkyně Krajské koordinační rady paní Marta Zemanová v doprovodu soc. pracovnice paní Pavly Andrýskové a pracovník Soc. odboru MÚ v Kroměříži Mgr. Vratislav Snídal.

Po přivítání se s hosty byly předneseny zprávy o chodu a hospodaření odbočky za uplynulé období a návrh plánu činnosti na rok 2017.

Po přestávce proběhly volby. Oblastní rada bude pracovat příští 4 roky v následujícím složení: předseda pan Roman Miklík, místopředseda pan Antonín Nesvadba, pokladník paní Erika Hanzalová, člen rady pan Jan Kurek, členka rady paní Mária Müllerová, členka rady paní Yvona Šťastná, členka rady paní Ludmila Večerková.

Nakonec byl dán prostor podnětům a otázkám členů shromáždění, na které naši hosté rádi odpovídali.


Obrázky