Jaroměřice u Jevíčka - Poutní místo Kalvárie 6. 8. 2019

Publikováno 06.08.2019 18:22 Odbočka Blansko


Obrázek
V úterý 6. 8. 2019 jsme vyrazili autobusem na klubovou akci do Jaroměřic. Zde jsme prošli křížovou cestou ke Kalvárii. Bohužel jsem si mohli prohlédnout jen okolí Loretánské kaple, fary a kostela Povýšení Svatého Kříže na Kalvárii. U kaple a fary probíhá oprava a kostel, pro nepřítomnost faráře, nám nemohl být zpřístupněn. Ale i tak jsme odjížděli domů spokojení, že jsme se opět někam podívali. 
 
 

Obrázky