Broumovský klášter

Publikováno 05.06.2019 12:15 Odbočka Trutnov


Obrázek

Na konci května jsme se vydali do Broumova, kde jsme navštívili Broumovský klášter. Jelikož nám nepřálo počasí, byla zima, déšť, větrno, tak jsme opustili od prohlídky města jako takového, klášterní zahrady i původně plánované návštěvy farmy Wenet. Ale i tak to stálo za to. Při prohlídce kláštera jsme si prohlédli refektář – bývalou klášterní jídelnu – ve které se nachází vystavená kopie Turínského plátna, látky, do níž byl zabalený Ježíš Kristus po sejmutí z kříže, a tato kopie je jediná na sever od Alp. Následovala návštěva klášterní knihovny s mnoha vzácnými tisky a sakristie. Součástí prohlídky byl také bohatě zdobený barokní kostel sv. Vojtěcha, v němž byla v roce 1999 objevena kopie Turínského plátna.

Na závěr nás pracovnice Maiwaldovi Akademie, která sídlí v klášteře, provedly středověkou klášterní písárnou a menší výstavou o krajině Broumovska.

 

 

 


Obrázky