Překonejme bariéry - Fakulta architektury


Bezbarier-logo (jpg; 7 KB) 

Překonejme bariéry - Fakulta architektury ČVUT, Praha 6, Thákurova (informace pro akci)

Všeobecné informace pro přístupnost z pohledu osob se sníženou schopností orientace - legislativa a uživatelské potřeby

Video prezentace: obecné informace

totéž viz video zde

Prováděcí vyhláška stavebního zákona MMR 398/2009 Sb. , o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

MMR metodika k vyhlášce 398/2009 Sb. - formát pdf 

MMR - seznam norem s normovými hodnotami (aktulizováno 2018):

Pro usnadnění aplikační praxe odbor stavebního řádu MMR ČR vede seznam českých technických norem, který je uspořádán podle jednotlivých ustanovení vyhlášky obsahujících odkazy na normové hodnoty. 

MMR - poradenství:  pomoc s řešením bezbariérovosti

MMR - cyklistická infrastruktura a stavební zákon

MMR - koridor tramvajového pásu a hmatové prvky

Přístupné objekty občanské vybavenosti a veřejné správy pro bezpečný a samostatný pohyb osob se sníženou schopností orientace ve vztahu k legislativě (sumárně SONS ČR, z. s. 2017/08)

Technické návody TZÚS (certifikace materiálů), nutný podklad pro realizaci a kolaudaci:

(aktualizace 2017) dle nařízení vlády ČR č. 163/2002 v aktuálním znění

seznam TN TZÚS:

TN TZÚS 12.03.04 - Dlažební kostky a dlažební desky se speciální hmatovou úpravou (výstupky, reliéfní povrch) použitelné pro exteriér pro zrakově postižené
TN TZÚS 12.03.05 - Dlažební kostky a dlažební desky se speciální hmatovou úpravou (výstupky, reliéfní povrch) použitelné pro interiér pro zrakově postižené
TN TZÚS 12.03.06 - Dlažební kostky a dlažební desky se speciální hmatovou úpravou (drážky) použitelné pro umělé vodicí linie a vodicí linie sloučené s funkcí varovného pásu (železnice, nástupištní konzolové desky) určené pro exteriér pro zrakově postižené
TN TZÚS 12.03.07 - Akustické orientační a informační majáky pro zrakově postižené

viz: Certifikace prvků - hmatných dlažeb dle TN TZÚS

a související: dlažba a hmatový kontrast

Interiérové vodící prvky - viz výrobce

 

Hmatové prvky z přírodního materiálu - certifikované r. 2017

Výrobce a dodavatele výrobků a zařízení - kontakty

 

Schody a jejich značení

Proskleně stěny a jejich řešení

 

Informační systém pro osoby se sníženou schopností orientace (např. odjezdové a příjezdové digitální tabule teminálů): 

použití a ovládání

 

Hmatné štítky - reliéfní a braillské, legislativa a řešení - technické řešení

Štítky na označnících a madlech - řešení

Braillské písmo a dopravní stavby

Městský mobiliář a jeho osazení - z hlediska OSSO

Vyhláška 294/2015 - světelná a akustická signalizace na přechodech

Chodecké tlačítko pro světelnou signalizaci s přízpůsobením okolnímu hluku

Předzahrádky - bezpečnost chodců a vyhláška

Majáčky a příklady frází

 

Železniční stanice a přístupnost pro OSSO - aktuálně

 

ČKAIT - Poradenství pro bezbariérové řešení staveb 

   

www stránky s foty z hlediska osob se sníženou schopností orientace

Jeden den po Praze z hlediska pohybu těchto osob 

Praha 1, smíšený provoz: nedodržení leg…

Praha 2, I.P.Pavlova - nám. Míru

Chybná řešení ve veřejné prostoru !!!

  

========================================

Jak se zachovat:

  • Kdo vyrábí haptické reliéfní x barillské štítky a jak vypadají? - odkaz viz výše
  • Autobusový terminál, nádraží - nový, před nebo při výstavbě, má obsahovat: Autobusove-terminaly nutno vždy konzultoavt ! na ČKAIT - kontakt viz výše 
  • Informační digitální odjezdové / příjezdové tabule, tabule úřadu apod. - musí mít vždy akustický výstup? po r. 2001 ano, viz Informační systém pro nevidomé
  • Jak mají být přístupné objekty občanské vybavenosti - úřady veřejné správy, soc. úřady práce - nové, po rekonstrukci (po r. 2009) - viz Pristupne-objekty
  • Lze na dlažby - signální a varovné pásy použít žulu x přírodní materiál - ano viz výše, ale musí být certifikován 

Metodické centrum odstraňování bariér SONS ČR, z. s.