Vyhláška 294-2015Sb O provozu na pozemních komunikacích


Bezbarier-logo (jpg; 14 KB)

 

Vyhláška 294/2015 Sb.       ze dne 27. října 2015,

 

kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích

V této Vyhlášce je uvedeno za jakých podmínek a jak je zajištěna akustická signalizace na přechodech pro chodce.

citace :

HLAVA II
SVĚTELNÉ A AKUSTICKÉ SIGNÁLY

§ 13
Světelné signály
(1) Světelné signály pro chodce musí být doplněny příslušným akustickým signálem.
(2) Druhy, provedení, význam, popřípadě užití světelných signálů je uvedeno v příloze č. 9 k této
vyhlášce.

§ 14
Akustické signály
(1) Akustické signály informují osoby se zrakovým postižením o aktuálním světelném signálu na křižovatkách a přechodech pro chodce řízených světelnými signály. V místech křížení dráhy pozemní komunikací akustické signály informují o aktuálním světelném signálu dvou vedle sebe umístěných
střídavě přerušovaných červených světel.
(2) Akustické signály na přechodech pro chodce mají zvuk tikání nebo krátkých tónů o frekvenci
450 až 550 Hz.
(3) Zařízení pro akustickou signalizaci musí umožňovat osobě se zrakovým postižením, která
přistupuje k místu (stožáru) s akustickou signalizací, bezpečně rozlišit, je-li v jejím směru chůze signál
pro chodce se znamením „Stůj!“ nebo signál pro chodce se znamením „Volno“.
(4) „Signál pro chodce se znamením Stůj!“, „Signál pro chodce a cyklisty se znamením Stůj!“ a
„Signál dvou vedle sebe umístěných střídavě přerušovaných červených světel“ jsou vyjádřeny
akustickým signálem. Fáze červeného světelného signálu je navěštěná akustickým signálem o kmitočtu 1,5 Hz (1,5 tepů za sekundu). Na světelném přejezdovém zabezpečovacím zařízení je zvuk akustického signálu o oktávu vyšší.
(5) „Signál pro chodce se znamením Volno“ a „Signál pro chodce a cyklisty se znamením Volno“
jsou vyjádřeny akustickým signálem. Fáze zeleného světelného signálu je navěštěná akustickým
signálem o kmitočtu 8 Hz (8 tepů za sekundu). Na světelném přejezdovém zabezpečovacím zařízení je
zvuk akustického signálu o oktávu vyšší.

 

celá verze ke stažení v textovém formátu pdf s možností vyhledávání (11MB):

Vyhláška294-2015Sb-o-provozu-na-pozem-komunikacich (pdf; 11 MB)

 

zdroj informací:

www.fulsoft.cz