Přednáška

Publikováno 20.01.2022 11:40 Odbočka Bruntál


Začíná: 19.01.2022
Končí: 19.01.2022
Kde: Bruntál, Krnov a okolí

                                                                                                   KVĚTEN 2024  

 

                                                                                               ŘÁD NĚMECKÝCH RYTÍŘŮ

 

Dne 16.5.2024 se členové OO SONS BRUNTÁL setkali na další přednášce pod názvem ŘÁD NĚMECKÝCH RYTÍŘŮ pan Zámečník slovem provázel celou připravenou výstavou.

Členové již ví, že v roce 1621 získal velmistr Karl von Österreich pro řád německých rytířů bruntálské panství a za jeho nástupců řád nejen srůstal s regionem, ale i naopak region tvořivě proměňoval. Proměnilo se místní hospodářství, proměnily se lesy a změny pronikaly také do místní společnosti a její životní úrovně. Členové řádu byli nejen dobří ekonomové a podnikatelé, ale ovlivňovali i vzhled krajiny, podobu vzdělávání a v neposlední řadě i zdravotnictví a lázeňství. Řád tak zanechal hlubokou stopu, která ač překryta lavinou proměn 20. století zůstává v regionu patrná dodnes.

Výstava představuje výběr z předmětů ve sbírkách Muzea v Bruntále, který umožňuje nahlédnout na všestrannost, s níž řád působil na Bruntálsku až do druhé světové války.

Náklady na výstavu dosáhly 2 mil. Kč, nejdražší samostatnou položkou byla výroba digitální interaktivní mapy, která na reliéfu krajiny znázorní působení řádu v různých odvětvích.

Výstava byla velmi zajímavá a členové se již těší na další přednášku.

Výstavu pak bude možné navštívit od 14. dubna do 31. října v běžné otevírací době zámku Bruntál.

 

 

   

     

           

 

 

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________      

 

                                                                                                    DUBEN 2024

 

 

                                                                                                 OS SONS BRUNTÁL 

 

Dne 26.04.2024 se konalo OS SONS Bruntál . Na úvod byli všichni srdečně přivitání předsedkyni spolku , která jim předsatvila hosty Mgr. Pavlu Sohrovou za sociální odbor MěúÚ Bruntál dále pána Ing. Pavla Novotného zakladatel Nadačního fondu, dále předsedkyně spolku SONS Bruntál  přivítala taneční skupinu Dambra Bruntál pod vedením paní Zdeňka Rysové

Předsedkyně spolku Eva Poppová zahájila OS a předala slovo panu Ing. Novotnému  který členskou základnu seznámil s Nadačním fondem Pavla Novotného, předsatvit jejich činnost a termíny onkologické poradny v Krnově. Krátké videa předsavili všechny aktivity, které v rámci Nadačního fondu poskytují na závěr popřál zraví všem přítomným. Následoval představení akcí pro tento rok pro členy SONS Bruntál.

Následovalo taneční vystoupení kde slovem provázela paní Zdeňka Rysová a dalším bodem programu byl vstup Mgr. Pavly Sohrové , která členy seznámila s novinkami v sociálních službách v rámci Bruntálu a co vše poskytují a na koho se mohou členové obrátit dále přinesla propagační materiály a alarmy , které si mohli členové rozebrat domů. Na závěr bylo opět taneční vystoupení skupiny Dambra pod vedením p.Rysové. Holčičky byli nádherné , tanec poutavý a atmosféra fantastická.

Celé OS provázela vůně vonné keramiky , kterou dovezla paní Hanka Malíková.

Na závěr předsedkyně spolku SONS Bruntál Eva Poppová poděkovala všem přítomným za účast a již se těší na další setkání na našich akcích a aktivitách.

 

 

 

     

 

     

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

                                                                                  RELAXACE V ŽIVOTĚ SENIORA 

 

Dne 18.4.2024 se sešli členové SONS Bruntál v prostorách Studiu jógy a relaxace na další zdravotní přednášku pod názvem "Relaxace v životě seniora", kterou slovem provázela paní Renata Rychlíková.

Členové již ví, jak je důležitá relaxace ke správnému fungování paměti. Proběhlo cvičení prstů jednoduché procvičení, které mohou dělat i doma. Poté proběhla tichá pošta, u které se všichni zasmáli a dále následovalo procvičení paměti jednoduchými úkoly jako např. vymyslet co nejvíce slov zvířat, aby neobsahovala písmeno A ani O. Bylo zajímavé. co vše členové vymysleli a napsali.

Dále se také dotkli tématu komunikace. jak je důležité a jakým způsobem jde číst i když mlčíme. Patří zde gesta, gestikulace rukou, intenzita očního kontaktu. drčení těla atd.

Přednáška byla opět velmi zajímavá a všichni přítomní si odnesli domů nové informace. 

Předsedkyně spolku SONS Bruntál Eva Poppová děkuje paní Renatě Rychlíkové Fosanima o.p.s. za přednášku a paní Svačinkové za pronájem prostor.

Tato akce je finančně podpořena Městem Bruntál.

 

 

 

      

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                          Přednáška "Pravěká keramika"

 

Dne 11.4.2024 se členové SONS Bruntál sešli na další přednášce  pod názven PRAVĚKÁ KERAMIKA. Slovem je provázela paní  Šuhejová.

Co je vlastně keramika jsou to výrobky vyrobené z hlíny.

Dělí se na

  • stavební, jako jsou omítky domů, pece atd.
  • předměty každodeního života nádoby , hračky atd.
  •  jílová hlína s určitou příměsí písku nebo jiného materiálu trávy, kamínky a jiné.

Seznámila také členky jaký je rozdíl mezi konzervací a restaurováním.

Konzervace je úprava člověkem vytvořených objektů as minimálním materiálovou a informační ztrátou v zájmu jejich relativního uchování.

Restaurování je úprava člověkem vytvořených objektů v zájmu obnovy jejich původního stavu a umocnění jejich tvůrčí hodnoty.

Také jak se pravěká keramika a ostatní předměty skladují  a mnoho dalších zajímavostí .

Po ukončení přednášky následovala tvořivá dílnička kde si členky vyzkoušeli vytvořit svůj vlastní výrobek .Děkuje p.Lesákové a p.Šuhejové a kolegyni za pomoc při tvoření .

Předsedkyně spolku SONS Bruntál děkuji všem za účast a již se těší na další přednášku.

 

 

 

 

   

 

           

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

                                                                                                                  BŘEZEN 2024

 

                                                                                                                 Jarní tvoření

 

Jaro už klepe na dveře a velikonoční svátky se nám nezadržitelně blíží, tak nadešel ten správný čas si vytvořit jarní dekoraci.

Dne 20.3.2024 se v prostorách Bruntálského zámku sešli členky OO SONS Bruntál k další klubové činnosti

Námětem bylo tentokrát JARNÍ TVOŘENÍ, které ozdobí nejen okno, dveře, ale i interiér každé domácnosti. Na výrobky použili skořápky od vajíček, věnečky, vajíčka, peříčka, dekorace zajíčků a další materiál určený k výrobě krásné dekoraci.

Tvoření šlo všem krásně od ruky a výsledné výrobky byli překrásné. Fantazie a zručnost členek je neuvěřitelná. Horký čaj a dobrá káva je zahřála v chladném ránu. Humor a příjemná atmosféra panovala po celou dobu dopolední klubové činnosti.

Jako další část bylo pro členky SONS Bruntál připravené drátkování vajíček pod vedením výtvarnice paní Zdeňky Šipošové, která členkám ukázala jak se tvoří krásné ozdoby z drátků její tvorba je překrásná.

Závěrem patří poděkování všem přítomným za účast a paní Janě Lesákové za krásnou spolupráci a také možnost využití prostor zámku na klubovou činnost SONS Bruntál.

 

    

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

                                                                                                     SOVINECKÁ KNIHOVNA 

 

Dne 14.3.2024 se sešli členky na pravelné přednášce na Bruntálském zámku na téma SOVINECKÁ KNIHOVNA. Přenáškou slovem provázel Mgr Jan Zámečník a informoval členky o tom , že Sovinecká knihovna je částečne tvořena knihovnou na zámku v Bruntále. Protože v renezanci představovaly knihovny důležitý reprezentační prvek na sídlech šlechty . Knihovna je kulturní památka . Kniha není jen předmětem, je historickým i dnešním fenoménem, je kultovním objektem, symbolem, schránkou informací nebo imaginací. 

Výstava se dělí na tři části. první část je příběh Sovinecké knihovny, knihy a jejich materiály,a knihy jako materiály.

Knihy sloužili jako informace   například technicky zaměřené , přírodní vědy , lázeňství, ekonomické knihy , jazyky a pedagogika , beletrie , cestopisy, příprodní vědy, geodrafie , architektůra , příručka pro hospodařeníi a další .

Výstava má také zajimavosti například knihu jak vázat kravaty , jak se dává pejskům náhubek , vše o stolování , kniha o výuce plavání ,, také knihia science fiction  utopické fikce .

Paní předsedkyně spolku poděkovala panu Zámečníkovi za přednášku a již se těší na další .

 

 

   

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

                                                                                                      MDŽ V SONS BRUNTÁL 

 

8.3.2024  jsme s člennkami spolku SONS BRUNTÁL oslavili MDŽ.

Na programu byla zdravotní přednáška pod vedením Melánie Kautzové na téma JARO a jeho očista. Členky již ví co mají jíst,, pít a jak se celkově stravovat .Jak je důležitý půst pro organizmus .Také jim byli dány různé tipy na pitný režim jaké koření a ovoce nebo zaleninu zařadit do jídelníčku . Také se nezapomnělo na kvašené potraviny jak na to a čím je prospěšné pro zdraví a jak působí na orgány.

Dále bylo členkám předáno malé překvapení ručně dělané čtyřlístky, které jim ozdobí klíče.

Dalším bonusem bylo zpívání našich členek jejich repertoár byl veliký a bylo to krásné zakončení svátku MDŽ .

Předsedkyně spolku SONS Eva Poppová poděkovala všem přítomným za účast a popřála všem krásný sváteční den .

                                                                                                                   Přání k MDŽ

Žena je jako květina, silná a křehká zároveň. Umí rozzářit úsměv na rtech i poškrábat svými trny. Když ji zahrneš láskou a péčí, rozkvete ti nádhernými květy. Když na ni ale zapomeneš, uschne. Být ženou je náročné, ale i krásné. Znamená to být silnou kotvou v přístavu i nekonečnou studnicí lásky. Raduj se z toho, že jsi žena!

Přeji Vám krásný Mezinárodní den žen, ať nadále kvetete a záříte tak jako dnes!

 

 

     

 

 

     

         

                                       

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

                                                                                                                      ÚNOR 2024

 

 

                                                                                                   Přednáška na téma konzervace kovů

 

 

Členky OO SONS Bruntál měli další klubovou činnost a to přednášku na Bruntálském zámku. Téma přednášky bylo Konzervace kovů , kterou slovem  a  praktickou ukázkou, provázela Terka A. Kilnar.

Členky již ví co je 

KONZERVACE = úprava člověkem vytvořených objektů a minimální materiálovou a informační ztrátou v zájmu jejich ralativního uchování.

RESTAUROVÁNÍ = úprava člověkem vytvořených objektů v zájmu obnovy jejich původního stavu a umocnějí jejich tvůrčí hodnoty.

 

Druhy kovů železo a litina, barevné kovy, zlato ,železo, stříbro, cín, měď, mosaz ,bronz. Každý kov se čistí jiným způsobem a byla i praktická ukázka jaký je rozdíl mezi původním a vyčištěným kovem. Členky měli i zajimavé dotazy na čištění v domácnosti a dostali dobré rady a tipy jak na to.

 

Již se těšíme na další zajimavou přednášku. 

   

                

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

                                                                                                         AKCE LEDEN 2023                                                                                                                  

 

                                                                                                    EVŽEN HABSBURSKÝ A JESENÍKY

 

Dne 11.1.2024 byla první přednáška na bruntálském zámku na téma EVŽEN HABSBURSKÝ A JESENÍKY, Přednáškou provázel slovem pán  Mgr. Igor Hornišer, pro kterého je to srdcová záležitost a prozradil i pár zajímavých informací o jeho životě. Arcivévoda Evžen se narodil 21. 5. 1863 na zámku v Židlochovicích na Moravě. Arcivévoda Evžen byl intronizován velmistrem Řádu německých rytířů roku 1894. Byl vojákem od narození .

Pod jeho vedením zámek prošel rekonstrukcí , byli zde provedeny velké úpravy . Zboural pivovar a vystavěl nový dále od zámku .Nyní je zde na jeho místě Sall Terrena . Zahrady za jeho působení velmi vzkvétaly a rozšířili se , byl průkopníkem , který se zasadil o to do Jeseníků dovezl kamzíky a pokoušel se je zde vysadit,  o to se pokoušel i u různých jiných druhů zvířat a živočichů . Na dobu kdy žil byl velmi vysoký měl skoro 2 metry.  Dle vyprávění se lidé domnívají , že má potomka v okolí hradu Bouzov , kde často trávil čas a vracel se zde pravidelně.

Výstava představila jak život a osobnost rakouského arcivévody Evžena Habsburského, tak i jeho aktivity v Jeseníkách. 

 

Eva Poppová poděkovala za přednášku a již se těší na další.

   

        

               

 

 

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::                                                                             

                                                                                    AKCE PROSINEC 2023

 

                                                                                              Tvořivá dílniška 

 

Poslední tvořivou dílničku pro členky SONS Bruntál připravila 7.12.2023 paní Bc. Jana Lesáková, která přípravila aktivitu drobné dárky na štědrovečerní stúl.

Bylo úžasné sledovat jak se členky zapojili do tvoření a fantazii se meze nekladli.Materiál byl různorodý do tvoření přidali čokoládu Merci a Ferrero Rocher a výsladné výrobky si odnesli domů a budou zdobit jejich stoly. Jejich nadčení bylo krásné sledovat.

Předsedkyně spolku SONS Bruntál paní Eva Poppová poděkovala za celoroční krásnou spolupráci paní Lesákové a popřála všem krásný advetní čas.

 

                 

   

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

                                                                                    Přednáška na téma Evřen Habsburský 

Dne 7.12.2023 se členky spolku SONS Bruntál zúčastnili poslední přednášky pod názvem Evžen Habsburský a Jeseníky. Přednáška byla velmi poutavá sloven je provázela Mgr. Veronika Juriková. Výstava představila jak život a osobnost rakouského arcivévody Evžena Habsburského, tak i jeho aktivity v Jeseníkách. Byl vojákem od narození, jeho život byl velmi pestrý měl hodně zájmů a zálib. Rád cestoval navštívil Jeseníky  byl na hradě Bouzov na bruntálském zámku ale i na Sovinci , také v Karlově Studánce kde byli pořízeny i dobové fotografie.

K vidění byl model původní věže na Pradědu, nazývána Habsburgwarte. rohledna Habsburk, kterou nechal vystavět Moravský sudetský horský spolek. Stavba byla dokončena v roce 1912. ovšem kvůli povětrnostním vlivům a zanedbané údržbě věž chátrala a již v roce 1959 se zřítila.

 

Co se připracuje na rok 2024

Výstava představí jak život a osobnost rakouského arcivévody Evžena Habsburského. K vidění bude na bruntálském zámku na přelomu let 2023 a 2024, kdy si zároveň budeme připomínat dvě významná výročí - 160 let od narození arcivévody (1863) a 130 let od jeho nástupu do funkce velmistra Řádu německých rytířů (1894). 

 

Eva Poppová poděkovala za poslední přednášlu a skvělou spolupráci po celý rok 2023 a všem zaměstnancům popřála krásný adventní čas a do Nového roku 2024 pevné zdraví .

 

 

 

 

 

   

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

                                                                                            AKCE LISTOPAD 2023

 

                                              Mít emoce pod kontrolou

 

 

Členky SONS BRUNTÁL se sešli 30.11.2023 na poslední zdravotní přednášce pod názvem Mít emoce pod kontrolou. K dispozici měli karty emocí, kde si každá vzala kartu podle toho, jak se cítí, jak se nechtějí cítit a přítomným jí ukázala a ve zkratce řekli proč to tak cítí a co zrovna prožívají.

Psychologie emocí popisuje sedm základních emocí.

Jsou jimi strach, smutek, radost, hněv, znechucení, překvapení a důvěra. Tyto emoce bývají snadno rozpoznatelné podle výrazu ve tváři, řeči těla, chováním atd.

Funkcí emocí je příprava jedince k reakci na konkrétní událost. Kromě toho emoce facilitují vštípení zážitku. Například strach má jedince připravit na nebezpečí a vtisknout danou situaci do paměti jako nebezpečnou. Emoce tak vedou k vymezení a hierarchizaci hodnot, vytvoření schopnosti seberegulace.

Celou přednáškou panovala uvolněná nálada a předsedkyně SONS Bruntál poděkovala paní Rychlíkové za spolupráci v tomto roce a již se těší na příští rok a nové zdravotní přednášky. Velké poděkování patří také Městu Bruntál za podporu klubové činnosti ONS Bruntál a paní Svačinkové za pronájem prostor pro konání akce.

 

Tato akce byla finančně podpořena z rozpočtu Města Bruntál.

 

 

 

   

     

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

                                                                                 OS SONS BRUNTÁL 

 

Dne 24.11.2023 se konalo OS SONS Bruntál . Na úvod byli včichni srdečně přivitání na OS , byl předsatven host  Mgr. Ivana Májková, které bylo předáno úvodní slovo členy seznámila s novinkami v sociálních službách a poděkovala za spolupráci při konání Veletrhu sociálních služeb a Komunitním plánování  v roce 2023 a nastínila dění v roce 2024. Poté bylo členům spolku SONS předána kronika , kde se na fotografiiích uchovali vzpomínky na proběhlé akce V ROCE 2023 na naší odbočce, Následovala zpráva o hospodažení odbočky a poté byl mikrofon předán Martinu Motýlovi , které zde měl připravený hudební blok nejen k poslechu ,ale i k tanci .Nálada byla úřasná a děvčata se tořili v kole, ale i jednotlivě. 

 

Děkuji včem , kteří se podíleli na přípravě OS a také děkuji všem za krásnou spolupráci v tomto roce. 

 

 

 

               

 

   

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________-

 

 

                                                                     Vánoce budou ve znamení šišek

 

 

Sníh pokryl stromy a nebe se zatáhlo, a to je ideální chvíle na vánoční tvoření. Další klubová činnost SONS Bruntál se konala 22.11.2023 v prostorách klubovny, kde se členky pustili do kreativního tvoření.

K dispozici měli čerstvě nařezané větvičky, šišky, dřevěné podstavce, svíčky, baňky a spoustu další vánoční dekorace

Tavné pistole se nahřívali a pod rukama členek začali vznikat překrásné ozdoby a dekorace na stůl, komodu nebo okno.

Tvoření šlo všem velmi dobře a lepidlo budou z prstů dostávat ještě dlouho. Můžete sami posoudit, jak se jim Vánoční dekorace povedli z fotografie. Fantazie a zručnost členek je neuvěřitelná i přes jejich postižení..

Předsedkyně spolku Eva Poppová děkuje členkám za účast a paní ředitelce Muzea v Bruntále Ing. Emě Havelkové za prostory na tvoření.

Tento projekt byl finančně podpořen z rozpočtu MěÚ Bruntál.

 

         

 

 

             

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

                                                                    Kreativní dílna SONS Bruntál

 

Podzim je zde vánoční svátky se nám blíží, tak nastal ten správný čas si vytvořit krásné výrobky, které poslouží jako dárek pro své nejbližší 16.11.2023 se v prostorách Muzea v Bruntále sešli členky OO SONS Bruntál k další klubové činnosti.

Enkaustika je známá také jako malování horkým voskem, který se nanáší na žehličku. Techniku si členky vyzkoušeli pod vedením paní Jany Lesákové, která jim vysvětlila a ukázala, jak se vosk nanáší a různé techniky a děvčata se pustili do tvoření. Výsledné pohlednice budou použité jako dárek pro nejbližší nebo jako poděkování za podporu našeho spolku SONS Bruntál.

Další klubovou činnost, kterou si vyzkoušeli bylo malování na textil. Jako materiál měli k dispozici látkové tašky s dlouhým uchem, na kterých byla vytištěna mandala a bylo jen na fantazii členek jakou barevnou škálu si vybrali a následně vybarvili. Při těchto aktivitách si procvičí nejen zrak, ale také jemnou motoriku a také se naučíli nové techniky tvoření.

Tvoření šlo všem krásně od ruky a výsledné výrobky byli překrásné. Fantazie a zručnost členek je neuvěřitelná i přes jejich postižení. Sluníčko za okny, vůně kávy a dobrá nálada provázela celou dobu tvoření.

Předsedkyně spolku Eva Poppová děkuje členkám za účast a paní ředitelce Muzea v Bruntále Ing. Emě Havelkové za prostory na tvoření.

Tento projekt byl finančně podpořen z rozpočtu MěÚ Bruntál.

 

                                               

   

                                               

     

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

                                      Bruntálské hudební večery

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

                                                                 Upoutávka

 

Pozvánka na zpřístupnění zlatého nálezu z Opavska, které proběhne na zámku Bruntál ve dnech 2. až 5. listopadu 2023. Tento významný předmět má Muzeum v Bruntále ve své sbírce od minulého podzimu. Po roční spolupráci Muzea v Bruntále s Archeologickým ústavem Brno AV ČR, kdy obě instituce společně pracovaly na komplexním zpracování nálezu i jeho dokumentaci, proběhne první oficiální vystavení „zlatého pokladu“ na zámku Bruntál.

 

 

 

  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                               

 

                                                                                  AKCE ŘÍJEN 2023

                                                        Zdravotní přednáška pod názvem "Hýčkejme svou paměť"

 

 

Dne 31.10.2023 se členové spolku SONS Bruntál sešli na zdravotní přednášce pod názvem Hýčkejme svou paměť. Pod vedením Renaty Rychlíkové měli možnost si vybrat kartu svých emocé a krátce říci něco o svých emocech a pocitech.

Dále proběhlo cvičení jak krátkodobé tak dlouhodobé paměti formou her slovní fotbal , doplnění výrazů nebo spojování číselné řady a zapsání čísel , které chybí . Dále přednáška pokračovala další činností měli vyhledat ve slovech co nejvíce výrazů , které jsou tam ukryté a dávají smysl.

Celou přednáškou se prolínal smích a dobrá nálada ke které se také počítá dobrá káva ,čaj a malé občerstvení .

 

Předsedkyně spolku SONS Bruntál děkuje Renatě Ryhlíkové za  přednášku a všem přítomným za účast .

Tento projekt byl finančně podpořen z rozpočtu MěÚ Bruntál.

 

         

 

 

 

 

   

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                           DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

 

Dne 26.10.2023 uspořádala OO SONS BRUNTÁL a Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ .

Na úvod byli přítomní seznámeni s novinkami ze sociální poradny, dále jim byli představeny kompenzační pomůcky jako například platové lupy a simulační brýle , kde si mohli na vlastní oči vyzkoušet jak vidí lidé s rúznou vadou zraku. Informovala jsem přítomné o spolupráci  s firmou Spektra a jaké mají novinky na trhu . Také proběhla informace z dění na naší OO SONS BRUNTÁL ,nastínění akcí do konce roku 2023 a pozvánka na zdravotní přednášku , která se bude konat 30.10.2023 pod názvem Hýčkejme svou paměť.

Poté se slova ujala Bc. Jana Krystýnová , která měla připravenou prezentaci na téma žádosti o příspěvky na bydlení , příspěvek na mobilitu a jiné . Dále nabízí pomoc a orientaci v sociálních službách  s vyřízením stíáních příspěvků a dávek .Dále pomoc při podání a odvolání návrhů na soud., při vyřízení kompenzačních pomůcek a přípravou životopisů a motivačních dopisů ,Také přítomným nastínila jak probíhá žádost o danou dánvku a co je potřeba doložit. Následovala přezentace všech služeb , které poskytují a kde mají sídlo a také detašované pracoviště .

Pčededkyně spolku SONS Bruntál Eva Poppová děkuje Bruntálskému zámku za prostory a všem přítomnám za účast.

 

   

 

   

                                           

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

                                                                                       SONS JE PŘIPRAVEN NA VÁNOCE

 

Dne 17.10.2023 měli členové spolku SONS Bruntál v rámci klubové činnosti připravenou komentovanou prohlídku a následnou tvořivou dílničku ve SLEZSKÉ TVORBĚ v Opavě.

Ve vyhřáté recepci bylo přivítání všech přítomných a následovalo krátké představení družstva. Výrobní družstvo SLEZSKÁ TVORBA bylo založeno v roce 1951. Zabývá se výrobou tradičních skleněných ručně foukaných a malovaných vánočních ozdob. Patří mezi největší výrobce skleněných vánočních ozdob v České republice. Dozvěděli se, že Vánoční ozdoby ze Slezské tvorby jsou prodávány po celém světě například USA, Velká Británie, Německo, a další

Následovala cesta do výroby, kde měli možnost zjistit, jak vznikají krásné ozdoby na vánoční stromeček. Jako první se seznámili, co je stříbření baněk a postupovali do výrobní části, kde pod šikovnýma rukama zdejších děvčat vznikají krásné ozdoby. Poté následovala prohlídka dílny zdejších malířek, kde vznikají překrásné ornamenty a nápisy podle přání zákazníků a firem.

Poslední části prohlídky byla připravená kreativní dílna, kde si členové měli možnost vlastníma rukama vytvořit krásnou ozdobu. Techniku, vzhled a posyp si každý člen tvořil dle vlastní kreativity a fantazie a všem se to moc povedlo.

Předsedkyně spolku Eva Poppová děkuje zaměstnancům Slezské tvorby za úžasný zážitek a pomoc při prohlídce a MěÚ Horní Benešov, za finanční podporu této klubovou činnost.

 

   

 

   

 

   

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

                                                                                         

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

                                                                                             Co jsou MILITÁRIA

 

Přednáškou dne 12.10.2023 na téma MILITÁRIA VE SBÍRKÁCH Muzea v Bruntále členky provázet pán Mgr. Jan Zámečník.

Členky se dozvěděli, jak se zbraně dělí podle funkce, použití, vzdálenosti, uživatele, regionu a času.

Dále zjistili, co jsou chladné zbraně jako řadový kord a úřednická šavle, lovecký tesák a zákopnický tesák Rakousko uherské armády. Palné zbraně terčovnice, měli možnost si vzít do ruky a zjistili, jak jsou těžké. Na projektoru měli možnost porovnat dobové uniformy vojáků a jak se měnili s dobou a stoletím. Měli srovnání kolik vážila uniforma  v 1 světové válce a nyní . Co se  opakuje po staletí  například láhev na vodu , nůž  nebo krabička na jídlo.

Byla to opět zajímavá přednáška a členky se těší na další.

 

 

     

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                       

                                                                                                 TVOŘENÍ VOSKEM

 

Dne 12.10.2023 se opět sešli členky SONS Bruntál při krásném tvoření pod vedením paní Lesáková , která jim ukázala zajimavou techniku pod názvem  ENKAUSTIKA.

 

Slovo ENKAUSTIKA je odvozeno od latinského základu „kaustikos“, tedy „schopný hořet“ a jeho použití ve formulaci „encaustic“ by se dalo vyložit jako „malovaný voskem,kdy jsou do uměleckého díla aplikovány různými způsoby barevné pigmenty teplem“. Dokončená malba se s podkladem spojila horkým voskem – byla vpálena – „enkaustována“. Zjednodušeně se pro tuto malířskou techniku používá vyjádření „malba voskem“.

 

Členky děkují paní Lesákové za krásnou aktivitu a příjemnou atmosféru.

Tento projekt byl finančně podpořen z rozpočtu MěÚ Bruntál.

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________-

 

                                                                                                   Den sociálních služeb v Horním Benešově

 

Dne 6.10.2023 se konal ve sportovní hale v Horním Benešově Den sociálních služeb.

Den začal v brzkých ranních hodinách, kdy se musela hala připravit na první návštěvníky, kterou tvořili děti z Mateřské a Základní školy v Horním Benešově. Program byl rozdělen do 3 části, první byla prohlídka požární techniky, dále stánky poskytovatelů sociálních a návazných služeb, kde si děti plnili různé úkoly a třetí část byla v kongresovém sále kde současně probíhala resuscitace přednášková a ukázková činnost.

Odpolední program byl věnován široké veřejnosti o úvodní slovo se postaral pán starosta Pavel König, který přivítal všechny účastníky dne sociálních služeb , poskytovatele a pořadatele. Následovalo vyhlášeni veřejné sbírky pro Nadační fond Pavla Novotného určenou pro obyvatele Domova se zdravotním postižením SAGAPO v Horním Benešově, do které se aktivně zapojila paní vychovatelka Táňa Knapová a děti ze 3. oddílu družiny ZŠ.

Program byl otevřen tanečním vystoupením děvčat z Eurotopie. O zpěv a hudební vložku se postarala Zdeňka Kotková. Následovalo představení sociálních služeb a návazných aktivit. Veletrh navštívil ředitel nemocnice Krnov MUDr. Ladislav Václavec, MBA., který všechny účastníky pozdravil a měl připravenou krátkou přednášku. Pokračoval hudební blok a následovala přednáška pod vedením Mudr. Marie Lachčina na téma gynekologie a porodní praxe. Program pokračoval a na řadu přišlo téma o bezpečí seniorů o které se postarali PČR. Dále měli přednášku nutriční terapeutky a přítomné sestřičky, měřili tlak a cukr v krvi. Proběhlo druhé kolo představení sociálních služeb a návazných aktivit a poté se o hudební část postaral DJ.

 

Sluníčko a dobrá nálada panovala celý den jak mezi žáky, tak poskytovateli, kteří si tuto akci také užili.

Všichni přítomní se již těší na další ročník a děkují organizátorům za krásnou akci.

 

 

       

   

 

       

 

                                                                                    

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                   

                                                                                        Tisková zpráva sbírky Bílá pastelka 2023 

 

Bílá pastelka se i letos chystá do ulic. Podaří se vybrat mezi dárci více než v předešlých ročnících?

Letošní 24. ročník sbírky Bílá pastelka proběhne ve dnech 9.-11. října po celé republice. Jako každý rok budou dobrovolníci brázdit ulice českých a moravských měst a za příspěvek do sbírky nabízet bílé pastelky. Cíl je jasný, pomáhat nevidomým a slabozrakým lidem.

 

Stejně jako v předchozích ročnících sbírky Bílá pastelka se začátkem října po celém Česku rozběhnou téměř tři tisícovky dobrovolnických dvojic se sbírkovými kasičkami, platebním QR kódem a s logem sbírky na tričku, a budou i tentokrát nabízet bílé pastelky, symbol podpory lidem se zrakovým postižením.

 

Příspěvky do sbírky pomáhají s realizací speciálních služeb pro nevidomé a slabozraké, poskytované v síti poboček rozmístěných po celé České republice. Každý, kdo za svůj příspěvek získá bílou pastelku, tak podpoří například nácvik chůze s bílou holí, výcvik vodicích psů pro nevidomé, výuku speciální práce s počítačem a zaměstnávání lidí se zrakovým postižením, ale i mnoho dalších prospěšných projektů a služeb.

Mediální kampaň 2023, Bílá pastelka - pomáhá vidět svět, také letos promlouvá hlasem herce Michala Dlouhého, a na obrazovkách ji lidé uvidí koncem září ve vysílání České televize. Slyšet ji pak mohou také z různých rozhlasových stanic nebo zahlédnout na veřejných obrazovkách. 

Pořadatelem sbírky je Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z.s., ve spolupráci s Tyfloservisem o.p.s. a krajskými TyfloCentry.  

 

Kontakt: 

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z.s. 

Mgr. Veronika Pokorná, výkonná ředitelka

pokorna@sons.cz

www.sons.cz

www.bilapastelka.cz

www.facebook.com/bilapastelka

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

                                                                                             

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

                                                                                                   AKCE ZÁŘÍ 2023

 

                                                                                                 Přednáška o soli

 

Dne 14.9.2023 se sešli členky u Bruntálského zámku na přednášku pod názvem Tajemství soli, slovem je provázela paní Ing. Iveta Svobodová.

Informovala je kdy sůl pomáhá a kdy škodí a že se jedná o životně důležitý minerál.  Sůl je dobrý sluha, ale zlý pán – naše tělo ji potřebuje, ale nesmí se s ní přehánět. Sůl představila jako chemický prvek ,nerostem, ochucovadlo ale i konzervant. V dnešní době je možné se se solí setkat v různých formách a druzích.

Sůl je fenomén, zasahující do mnoha odvětví lidského života, je důležitou surovinou pro potravinářský ale i chemický průmysl.

Dozvěděli se, že se solí se obchodovalo po celém světě, existovaly staré solné stezky. Dobývala se a dodnes dobývá různými způsoby.

Členky měli možnost vyzkoušet čokoládu se solí nebo slaným karamelem dále zde byli připravené vzorky různých druhů soli, a další exponáty spojené se „solí“, například ze Slaného sbírka slánek či ukázky využití soli např. při zabijačce, nakládaní zelí nebo zavařování

Přednáška se všem moc líbila a již se těší na další.

 

     Solná Lampy, Sůl, Solný Krystal, Svíčka

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

                                                                                              SONS NA CESTÁCH

 

Sluneční paprsky provázeli 13.9.2023 členy spolku SONS Bruntál, kdy se konal poznávací zájezd do Marlenky.

Pracovnici návštěvnického centra členy přivítali a usadili do krásných prostor, kde je slovem provázel pán Lanča. Při exkurzi se seznámili se zajímavým příběhem společnosti, ochutnali medové dezerty s originální kávou a kdo měl zájem si objednal Armenian Brandy. Obsluha byla velmi příjemná a ochotná. Následovala komentovaná prohlídka, kde měli možnost náhlednou do provozu, kde se medové dobroty připravují. Podniková prodejna členům nabídla k nákupu veškerý sortiment výrobků MARLENKA včetně posledních novinek a dalších specialit arménské kuchyně.

Poté následoval oběd v příjemném prostředí a na programu byla návštěva Muzea meteoritů, kde měli členové možnost si hmatem meteorit osahat a zjistili, jak je těžký a velký. Po ukončení komentované prohlídky si mohli zakoupit originální šperky nebo vltavíny na památku.

 

Poté již následovala cesta domů plná smíchu a dobré nálady.

Předsedkyně spolku SONS Bruntál Eva Poppová děkuje za finanční podporu Městu Krnov, díky které se zájezd mohl pořádat a také všem účastníkům za krásný výlet a nevšední zážitek.

„ZÁJEZD BYL HRAZEN Z ROZPOČTU MĚSTA KRNOV“

 

                           

   

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                      XVI. Veletrh sociálních služeb v Bruntále

 

Dne 12.9.2023 se konal na náměstí Míru v Bruntále XVI. Veletrh sociálních služeb. O úvodní slovo se postarali pán místostarosta Radek Zatloukal a vedoucí odboru sociálních věcí Mgr. Bc. Ivana Májková.

Poté následoval pestrý program Aktivní senioři Bruntálu zatančili svou sestavu a pokračovala hudební část o které se postarala Bruntálská dílna Polárka o.p.s. hrou  na bubny djembe.

Každá sociální služba, která působí na území Bruntálu, měla rozhovor s moderátorkou, kde seznámila návštěvníky, jaké služby poskytuje a kde služba sídlí.

Celým odpolednem zněl náměstím zpěv Radka Žaluda, a byla to krásná energie kterou předal všem návštěvníkům.

Canisterapie, hipoterapie a muzikoterapie byla velkým zpestřením pro dospělé i děti.

Veletrh provázelo krásné počasí a příjemná atmosféra.

Závěrečné slovo měla Mgr. Bc. Ivana Májková, která poděkovala všem poskytovatelům a návštěvníkům za krásné odpoledne.

 

   

 

 

 

 

 

 

                   

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

                                                         

                                                       

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

                                                                                                 AKCE SRPEN 2023

 

                                                                        Ohlédnutí za výstavou v rámci DUN

 

V období letních prázdnin od 1.7.2023 do 31.8.2023 se v rámci 29.ročníků festivalu Dny umění nevidomých konala vernisáž a výstava obrazů zrakově postižené malířky Zlaty Zumrové pod názvem "Putování do vnitřního vesmíru".

Malířka se v průběhu své tvůrčí činnosti postupně věnovala figurální i abstraktní malbě, používala techniky jako olej, tempera, pastel, tuš nebo fix. Od 90. let se věnuje osobité tvorbě janter a mandal.

Jantra je geometricky řešený útvar, který v mnoha rysech připomíná mandalu. Hlavní rozdíl je ve způsobu použití. Na rozdíl od mandaly je jantra určená k opakovanému používání například jako prostředek k léčení, harmonizaci organismu, k určitému druhu meditací apod.

Souběžně maluje také obrazy inspirované přírodou, pro něž si jako výtvarnou techniku zvolila olejový pastel.

Ve spolupráci s Bruntálským zámkem byla výstava umístěna do RYTÍŘSKÉHO SÁLU ten je nejkrásnější místností bruntálského zámku. Je barokně vyzdobený, stěny jsou zdobeny nástěnnými malbami. Dominantou sálu jsou nádherná kachlová kamna, místnost je osvětlena 7 honosnými lustry. Jedná se o tzv. slezský křišťál, sklo s příměsí cínu, vyrobený byl v městě Jeseník.

Pokud si návštěvník zámku zakoupil vstupenku na hlavní okruh měl možnost výstavu v rámci prohlídky navštívit bylo jich obdivuhodných 7 000, dle ohlasů měla výstava velký úspěch.  Všichni obdivovali zručnost a krásu maleb a barev, která i přes zrakovou vadu je obdivuhodná a uvědomili si, jakou mají sami výhodu zdravých očí.

Závěrem předsedkyně spolku SONS Bruntál paní Eva Poppová děkuje Zlatě Zumrové za zapůjčení obrazů a možnosti je vystavovat v krásných prostorách. Všem návštěvníkům kteří výstavu v rámci prohlídky viděli.

Také paní ředitelce zámku Ing. Emě Havelkové za skvělou spolupráci. Za pomoc s instalací patří velké poděkování paní Janě Lesákové, která svým profesionálním přístupem vždy pomůže při každé akci, kterou pořádá OO SONS Bruntál v prostorách zámku .

Co napsat závěrem bylo to krásné letní období a již se těšíme na další ročník  festivalu.

Přejeme výstavě , která nyní bude v Novém Jičíně  spoustu spokojených návštěvníků.

 

 

_

 

 

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                     

                                           

 

                                           

 

                                         

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

                                                                              AKCE ČERVENEC 2023 

                                                         

 

                                 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                

                                                                         

<st

 

 


Obrázky