Evropsky-tyden-mobility-zari-2021


Bezbarier-logo (jpg; 7 KB) 

Evropský týden mobility, Den bez aut - Praha září 2021

Praha-ETM-DBA-20210917 (jpg; 129 KB)

Prezentace pro MHMP a veřejnost: 

Úprava prostředí pro zrakově postižené - legislativa, chyby, podklady, zkušenosti, video prezentace (5:30m):

Navazující na:

Všeobecné informace

Prováděcí vyhláška stavebního zákona MMR 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

MMR metodika k vyhlášce 398/2009 Sb. - Vyhláška včetně příloh formát doc. ke stažení: zde

MMR - seznam norem s normový hodnotami (aktulizováno 2018): Pro usnadnění aplikační praxe odbor stavebního řádu MMR ČR vede seznam českých technických norem, který je uspořádán podle jednotlivých ustanovení vyhlášky obsahujících odkazy na normové hodnoty. 

MMR - poradenství:  pomoc s řešením bezbariérovosti

MMR - cyklistická infrastruktura a stavební zákon

MMR - koridor tramvajového pásu a hmatové prvky

Přístupné objekty občanské vybavenosti a veřejné správy pro bezpečný a samostatný pohyb osob se sníženou schopností orientace ve vztahu k legislativě (sumárně SONS ČR, z.s. 2017/08)

 

Technické návody TZÚS (certifikace materiálů), nutný podklad pro realizaci a kolaudaci:

dle nařízení vlády ČR č. 163/2002 v aktuálním znění

seznam TN TZÚS :

TN TZÚS 12.03.04 - Dlažební kostky a dlažební desky se speciální hmatovou úpravou (výstupky, reliéfní povrch) použitelné pro exteriér pro zrakově postižené
TN TZÚS 12.03.05 - Dlažební kostky a dlažební desky se speciální hmatovou úpravou (výstupky, reliéfní povrch) použitelné pro interiér pro zrakově postižené
TN TZÚS 12.03.06 - Dlažební kostky a dlažební desky se speciální hmatovou úpravou (drážky) použitelné pro umělé vodicí linie a vodicí linie sloučené s funkcí varovného pásu (železnice, nástupištní konzolové desky) určené pro exteriér pro zrakově postižené
TN TZÚS 12.03.07 - Akustické orientační a informační majáky pro zrakově postižené

viz: Certifikace prvků - hmatných dlažeb dle TN TZÚS

a související: dlažba a hmatový kontrast !!! nutná podmínka funkčnosti a certifikace i bezpečného a samostatného pohybu chodců se zrakovým postižením

 

Časté chyby na místních komunikacích!

Autobusové terminály a chyby z realizací

Zastávky s pojížděným mysem?

 

Hmatové prvky z přírodního materiálu - po 2017

Výrobce a dodavatele výrobků a zařízení - kontakty

 

Informační systém pro osoby se sníženou schopností orientace (např. odjezdové a příjezdové digitální tabule teminálů): použití a ovládání

 

Hmatné štítky a legislativa - technické řešení

Městský mobiliář - z hlediska OSSO

Předzahrádky - bezpečnost chodců a vyhláška

 

Profesní a profesionální poradenství

ČKAIT – Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a poradenství : dopravní stavby a zrakově postižení

Jeden den po Praze z hlediska pohybu osob se sníženou schopností orientace

Praha 1, smíšený provoz: nedodržení leg…

Praha 2: I.P.Pavlova - nám. Míru

 

Je Praha opravdu bezbariérová ??


Metodické centrum odstraňování bariér SONS ČR, z. s.,  2021/09/17