Praha bezbariérová x bariérová


Praha bezbariérová x bariérová ? rok 2020

V Praze, ve veřejném prostoru, jsou trvalé problémy s bezpečným a samostatným pohybem osob se zrakovým postižením.

Jedná se zejména o: 

- nedodržování legislativy při řešení předzahrádek a mobiliáře, 

- používání a odkládání kol, elektrokol a elektrokoloběžek v prostorech pro pěší, 

- parkování aut na přechodech, na místech pro přecházení, na chodnících i prvcích pro nevidomé - na signálních a varovných pásech, 

- stavby na komunikacích pro chodce nezajištěné nebo zajištěné chybně, 

- stavby po dokončení zhoršující stav prostředí pro zrakově postižené nebo s prvky vůbec neobsazenými, 

- značení pěších zón, kdy neodpovídá dopravní značení stavebním úpravám a dochází k zásadní záměně začátku a konce zóny. 

I na menší lokalitách a trasách jsou viditelné opakující se neřešené problémy a bezpečnostní rizika: 

Praha a koloběžky... trvalé náhodné překážky: 

Praha bariérová - elektrokoloběžky 2020 10:

Praha bariérová - cyklisté z pohledu osob se zrakovým postižením 2020 10:

Praha bariérová - parkování, přechody, místa pro přecházení atd. - trvalé náhodné překážky, porušování silničního i stavebního zákona: 

Praha bariérová - trasa na jedné, krátké ulici .... s překážkami, porušení jak legislativy (stavebního zákona, siln. zákona...), tak problém s bezpečností chodce se zrakovým postižením:  

Praha bariérová zastávka tram pro OSSO (nepoužitelné, nenajitelné z bariérové zastávky MHD): Praha bariérová aneb půl dne po městě: 

Praha bariérová a značení pěších zón - nebezpečné, nepoužitelné: 

Praha bariérová a pěší zóny: 

... a co je zde v pořádku?


Metodické centrum odstraňování bariér SONS ČR, z. s 2020 (c)