Praha bezbariérová x bariérová


Praha bezbariérová x bariérová? rok 2020 (aktualizace k 12/2020)

Chybný signální pás (jpg; 10 KB)

V Praze, ve veřejném prostoru, jsou trvalé problémy s bezpečným a samostatným pohybem osob se zrakovým postižením.

Jedná se zejména o: 

- nedodržování legislativy při řešení předzahrádek a mobiliáře, 

- používání a odkládání kol, elektrokol a elektrokoloběžek v prostorech pro pěší, 

- parkování aut na přechodech, na místech pro přecházení, na chodnících i prvcích pro nevidomé - na signálních a varovných pásech, 

- stavby na komunikacích pro chodce nezajištěné nebo zajištěné chybně, 

- nenajitelné zastávky MHD, např.: Bariérové zastávky MHD (pdf; 550 KB)

- Časté chyby na komunikacích pro pěší (pdf; 1 MB) tj. prostředí pro zrakově postižené nebo s prvky vůbec neosazenými neb osazenými chybně, nebezpečně, Chyby na pěších komunikacích 2020 (pdf; 1 MB)

- značení pěších zón, kdy neodpovídá dopravní značení stavebním úpravám a dochází k zásadní záměně začátku a konce zóny. 

I na menších lokalitách a trasách jsou viditelné opakující se neřešené problémy a bezpečnostní rizika: 

1) Praha a koloběžky... trvalé náhodné, nebezpečné překážky: 

2) Praha bariérová - elektrokoloběžky 2020 10:

3) Praha bariérová - cyklisté z pohledu osob se zrakovým postižením 2020 10:

4) Praha bariérová - parkování, přechody, místa pro přecházení atd. - trvalé náhodné překážky, porušování silničního i stavebního zákona: 

5) Praha bariérová - trasa na jedné, krátké ulici .... s překážkami, porušení jak legislativy (stavebního zákona, silníčního zákona...), tak problém s bezpečností chodců se zrakovým postižením:  

6) Praha bariérová zastávka tram pro OSSO (nepoužitelné, nenajitelné, bariérové zastávky MHD): 7) Praha bariérová aneb půl dne po městě: 

8) Praha bariérová a značení pěších zón - nebezpečné, nepoužitelné, snižující přístupnost: 

9) Praha bariérová a pěší zóny: 

10) Praha - zásadní pochybení, přístupy na přechody

11) Praha - zásadní pochybení, přístupy na přechody, část 2

 

... a co je zde v pořádku?


Metodické centrum odstraňování bariér SONS ČR, z. s.