Sloupky a jejich kontrast


Sloupky a jejich kontrast

Sloupky a jejich kontrast z pohledu stavebního zákona, jeho prováděcích vyhlášek a ČSN s ohledem na bezpečný a samostatný pohyb osob se sníženou schopností orientace

Legislativa:

Vyhláška MMR č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb formuluje požadavky v Příloze č. 1 vyhlášky v bodě 1.2.11., v Příloze č. 3 vyhlášky v bodě 1.2., 4.2. Vyhláška včetně příloh ke stažení: vyhláška zde

Příloha č. 1, bod 1.2.11: „Dodržen musí být vizuální kontrast sloupů veřejného osvětlení, světelného signalizačního zařízení pro chodce, svislého dopravního značení, celoskleněných ploch, nástupního a výstupního stupně každého schodišťového ramene, dveří od výtahu i do místností, zařizovacích předmětů jako je umyvadlo a záchodová mísa a jejich ovládacích prvků, madel a klik vůči okolí. Zásadní je umístění nápisů a jejich osvětlení. Pro grafické značky platí příslušné normové hodnoty.” Další podrobnosti a výklad vyhlášky viz Renata Zdařilová: Bezbariérové užívání staveb.  Metodika k vyhlášce č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb:

Kniha 

Komentář str. 72. Mimo jiné je zde uveden i požadavek na vizuální kontrast sloupů veřejného osvětlení, který se provádí pruhem kontrastní barvy ve výšce 1400 – 1600 mm. Normové hodnoty jsou obsahem ČSN ISO 3864-1 Grafické značky – bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Část 1: Zásady navrhování bezpečnostních značek na pracovištích a veřejných prostorech.

Kontrastní značení sloupků je důležité pro bezpečný pohyb zejména slabozrakých osob, ale zajišťuje bezpečnost i ostatním chodcům. Značení musí sloužit pro osoby stojící, ale i sedící (např. na vozíku), osoby menšího vzrůstu nebo děti. Z tohoto důvodu musí být kontrast prováděn ve dvou výškových úrovních očí: sedících i stojících. Kontrastní značení nesmí splývat s prosklenou plochou a okolím.

Správné řešení viz obr.:

Sloupky a jejich kontrast (jpg; 33 KB)

 


Metodické centrum odstraňování bariér SONS ČR, z. s.