Braillovo písmo - pozemní a dopravní stavby


Braillovo písmo (i pro pozemní a dopravní stavby)

Legislativa

Braillské písmo - dle ČSN EN ISO 17351

 Barillské písmo technicky popis obrázek (jpg; 48 KB)

 

Pro ČR platí standard Marbung Medium s parametry:

Průměr bodu: 1,6 mm  

Výška bodu: 0,5 mm +/- 5 %

Vzdálenost mezi body (a) - horizontální : 2,5 mm +/- 4 %

Vzdálenost mezi body (b) – vertikální: 2,5 +/- 4 %

Vzdálenost mezi znaky (c) (identickými body) : 6,0 mm +/- 10 %

Vzdálenost mezi řádky (identickými body) : 10,1 mm +/- 9 %

Písmo nelze geometricky měnit, upravovat, zmenšovat nebo zvětšovat, protože jinak se staává nepoužitelné a nefunkční. 

 

Zákldadní sada znaků:

Braillské písmo - základní sada (jpg; 312 KB) 

 

a další znaky:

Braillské písmo - interpunkce (jpg; 222 KB)

 

ukázka - foto:

Braillské písmo - foto ukázka (jpg; 17 KB) 

 

Základní použití

malá písmena - viz výše uvedená běžná tabulka

velké písmena - stejná jako malá, ale uvozena předznakem

čísla - budy stejé jako začátek abecedy, tj. 1=a, 2=b, atd., ale tento znak je uvozen číselnýnm předznakem

 

Ukázka hmatných štítků v kombinaci reliéf x brailské pásmo

 

Podklady:

http://www.geekblind.cz/?page_id=98

 

 


Metodické centrum odstraňování bariér SONS ČR, z.s. 2018 (c)