Akustická signalizace pro nevidomé na železničních přejezdech


Obrázek

Akustická signalizace pro nevidomé na železničních přejezdech

Přecházení kolejí přes železniční přejezd je bez zrakové kontroly zvláště nebezpečnou činností.

Stavební předpisy na to pamatují a ukládají, aby při zřizování nebo při rekonstrukci takového přejezdu, který se nachází v obci (tj. v intravilánu), případně spojující dvě obytné zóny nebo na trase frekventované chodci, bylo pamatováno i na akustickou signalizaci pro nevidomé.

Akustická signalizace se aktivuje povelem číslo 5 slepecké vysílačky typu VPN, tedy stejně, jako signalizace na přechodech pro chodce. Rovněž charakter signálu je podobný: akustické tepy znamenající stůj jsou pomalé, s frekvencí cca 1,5 Hz , frekvence tepů asi 8 Hz znamená volno. Pro rozlišení od signálů na přechodu pro chodce na křižovatce je frekvence tónu akustických tepů na přejezdu cca 1000 Hz, na rozdíl od přechodů, na nichž slyšíme buď charakteristické „klepání", nebo pípání o frekvenci tónu cca 500 Hz.

Zdroj právě popsaných zvuků je umístěn na tomtéž sloupu, na němž jsou umístěna dvě střídavě blikající červená světla pro ostatní účastníky silničního provozu.

Níže uvádíme seznam všech takto upravených přejezdů v ČR, aktualizace k  31. 5. 2021:

(xlsx; 150 KB)

Ukázka zvuku z reálného místa - akustická signalizace:


Metodické centrum odstraňování bariér SONS ČR, z. s. 


Mp3


SPUSTIT/STÁHNOUT | Akustická signalizace na železničním přejezdu