Dny umění nevidomých - Koncert spojený s předáním oceněním Cena SONS 2024

Publikováno 24.05.2024 13:23 Šváb Radek


Obrázek
Dne: 22.06.2024 15:00
Kde: Kostel U Salvátora, Salvátorská 1045/1, Praha 1

Zveme Vás na koncert spojený s předáním ocenění Ceny SONS 2024, který se koná v rámci 30. ročníku festivalu Dny umění nevidomých.

SONS letos již potřetí ocení osobnosti, které dlouhodobě působí nebo působily ve prospěch lidí se zrakovým postižením. Smyslem těchto ocenění je vyjádření vděčnosti a úcty těm, kteří během svého života učinili něco významného a dobrého pro nevidomé a slabozraké.

Stejně jako v minulých letech budou ceny uděleny v těchto čtyřech kategoriích:

  • Významná osobnost z řad komunity lidí s těžkým zrakovým postižením
  • Významná osobnost pro komunitu lidí se zrakovým postižením, sama bez zrakového postižení
  • Cena prezidenta SONS
  • Cena veřejnosti

 

Na koncertě vystoupí zrakově postižení sólisté:

  • Eva Blažková - soprán
  • Zbyněk Kladivo a Bohdan Prudkyi - klavír
  • Milan Arner - klarinet
  • Kristina Marková-Stepasjuková - klavír
  • Martina Říhovská - zobcová flétna
  • Monika Fukasová - klavír.

 a zazní následující skladby:

Georg Friedrich Händel: árie Dalindy "Il primo ardor" z opery Ariodante

          Eva Blažková – soprán, Kristina Marková-Stepasjuková – klavír

A Division on a Ground by Mr. Finger

Martina Říhovská – zobcová flétna, Monika Fukasová – perkusní doprovod

Ludwig van Beethoven: Sonáta pro čtyřruční klavír D dur op.6

  Allegro moderato, Rondo

           Bohdan Prudkyj a Zbyněk Kladivo (studenti Konzervatoře Jana Deyla) – klavír

Pete Rose: I´d rather be in Philadelphia - Shoe Store

Anonym 14. století: Trotto

Martina Říhovská - zobcová flétna, Monika Fukasová – klavír

 

Eduard Douša: Concertino per gioia

   Intráda, Passacaglia, Vivo

Milan Arner – klarinet, Kristina Marková-Stepasjuková – klavír

 

Svoji účast prosíme potvrďte na tel. 770 101 444 nebo na e-mailu: vstupenky@sons.cz.

Vstupné na koncert je dobrovolné. 

Koncert probíhá za finanční podpory Hlavního města Prahy a Městské části Praha 1.