Přístupné bankomaty


Obrázek

Bankomaty pro nevidomé a slabozraké

Česká spořitelna, a. s., (ČS) a Československá obchodní banka, a. s., (ČSOB) Poštovní spořitelna postupně zavádějí bankomaty (ATM) upravené hlasovým výstupem pro samostatné užívání nevidomými osobami a vůbec všemi, kteří nemohou zrakem sledovat údaje na obrazovce. Za to patří těmto dvěma bankám velký dík!

Bankomaty ČSOB a nový typ ovládání objevující se po 1.11.2019 je podrobněji popsán zde.

Bankomat upravený pro ovládání bez zrakové kontroly poznáme podle toho, že na jeho čelní stěně se mj. nachází zdířka pro zasunutí konektoru sluchátek v polokulovité prohlubni a vedle ní nebo nad ní naopak vystouplé tlačítko k nastavení hlasitosti. Relativně aktuální seznamy upravených bankomatů jsou uvedeny níže, na této webové stránce. Zcela aktuální stav najdeme na webových stránkách bank.

Ovládání bankomatu poslepu je tak jednoduché, že je možno si troufnout k němu přistoupit i bez čtení dlouhého návodu. Proto k tomu jen několik poznámek.

Nejprve se musíme seznámit s umístěním jeho jednotlivých komponentů:

  • obrazovky;
  • numerické klávesnice s hmatově označeným tlačítkem pro číslici „5";
  • funkčními tlačítky vpravo od numerické klávesnice a jejich funkcí (storno, oprava a OK);
  • zdířkou pro sluchátka a tlačítkem pro nastavení hlasitosti;
  • štěrbinami pro vložení karty, pro odběr bankovek a stvrzenky.

Po zasunutí konektoru Vašich sluchátek do zdířky a vložení karty (v tomto pořadí) stačí pozorně poslouchat hlasové pokyny a potom volit příkazy podle své potřeby. Tlačítkem u zdířky pro sluchátka se může nastavit hlasitost ve třech stupních. Bankomat se ovládá pouze z numerické klávesnice a třemi funkčními klávesami vpravo od numerické klávesnice. V každém kroku se ozve zvuková nápověda. Můžeme ovšem též stisknout STORNO pro ukončení seance a vrácení karty (STORNO je obvykle první funkční tlačítko nahoře, vedle numerické klávesnice). STORNO lze použít jen když bankomat očekává vstup, tedy ne po výběru transakce (po definitivním potvrzení zvolené částky).

Méně zkušeným doporučujeme pro naučení trasy a první seznámení s bankomatem využít asistence důvěryhodné vidící osoby nebo služeb nejbližšího Tyflocentra, o. p. s., či Krajského ambulantního střediska Tyfloservisu, o. p. s.

Každý uživatel pracuje s bankomatem na vlastní nebezpečí! Riziko je významně omezeno tím, že bankomaty jsou obvykle umístěny pod přímou kontrolou bezpečnostní služby nebo pod kontrolou bezpečnostních kamer. V případě, že si k bankomatu sami netroufnete, můžete během provozní doby požádat o asistenci personál pobočky banky. Vlastní transakci pak provedete sami.

K dispozici máme tyto služby bankomatu:

  • Výběr nastavené částky hotovosti.
  • Výběr částky podle vlastní volby do denního nebo týteního limitu.
  • Dobíjení kreditu předplacených služeb operátorů mobilních telefonů.
  • Dotaz na zůstatek na Vašem účtu.
  • Změna PIN - možno jen u bankomatu Vaší banky.

Česká spořitelna: 

Aktuální seznamy ozvučených bankomatů ČS (ve formátu xlsx):

Bankomaty_České_spořitelny xls (xlsx; 115 KB)

a ve formátu txt: 

Bankomaty_České_spořitelny txt (txt; 335 KB)

Pobočky České spořitelny včetně majáčků říjen 2023:

Pobočky-čs-majáčkem (xlsx; 45 KB)

 

Pobočky České spořitelny s manažéry haly včetně kontaktů a majáčků a jejich frází:

Česká spořitelna a pobočky s manažéry haly 2021 (xlsx; 26 KB)

ČSOB:

Aktuální seznamy ozvučených bankomatů ČSOB (ve formátu xls):

Bankomaty ČSOB - xls (xls; 254 KB)

a ve formátu txt: 

Bankomaty ČSOB - txt (txt; 229 KB)

Seznam poboček ČSOB (ve formátu xlsx)

ČSOB pobočky - xls (xlsx; 180 KB)

Jak probíhá standartní výběr se zrakovou kontrolou u bankomatů České spořitelny: 


Metodické centrum odstraňování bariér SONS ČR, z.s. 2023 (c) 2023 03 01