Prezentace-CVUT-FSv-201904


Bezbarier-logo (jpg; 7 KB)          

Prezentace pro ČVUT FSv 2019 04:

MHMP-prezntace-20190319SONSprezentaceMHMP2019-nahled (jpg; 139 KB)

Prezentace pro ČVUT FSv 201904 (ppsx; 16 MB)

  

Všeobecné informace

Prováděcí vyhláška stavebního zákona MMR 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

MMR metodika k vyhlášce 398/2009 Sb. Doc. Renata Zdařilová formát pdf x kniha

MMR - seznam norem s normový hodnotami (aktulizováno 2018):

Pro usnadnění aplikační praxe odbor stavebního řádu MMR ČR vede seznam českých technických norem

k vyhlášce 398/2009 (zdroj z www MMR) - fomát pdf ke stažení: zde

MMR - poradenství:  pomoc s řešením bezbariérovosti

MMR - cyklistická infrastruktura a stavební zákon

MMR - koridor tramvajového pásu a hmatové prvky 

Přístupné objekty občanské vybavenosti a veřejné správy pro bezpečný a samostatný pohyb osob se sníženou schopností orientace ve vztahu k legislativě (sumárně SONS ČR, z. s. 2017/08)

 

 

Technické návody TZÚS (certifikace materiálů), nutný podklad pro realizaci a kolaudaci:

(aktualizace 2017, 2018) dle nařízení vlády ČR č. 163/2002 v aktuálním znění:

seznam TN TZÚS:

TN TZÚS 12.03.04 - Dlažební kostky a dlažební desky se speciální hmatovou úpravou (výstupky, reliéfní povrch) použitelné pro exteriér pro zrakově postižené
TN TZÚS 12.03.05 - Dlažební kostky a dlažební desky se speciální hmatovou úpravou (výstupky, reliéfní povrch) použitelné pro interiér pro zrakově postižené
TN TZÚS 12.03.06 - Dlažební kostky a dlažební desky se speciální hmatovou úpravou (drážky) použitelné pro umělé vodicí linie a vodicí linie sloučené s funkcí varovného pásu (železnice, nástupištní konzolové desky) určené pro exteriér pro zrakově postižené
TN TZÚS 12.03.07 - Akustické orientační a informační majáky pro zrakově postižené

viz: Certifikace prvků - hmatných dlažeb dle TN TZÚS

a související: dlažba a hmatový kontrast

 

 

Hmatové prvky z přírodního materiálu - certifikace 2017

Výrobce a dodavatele výrobků a zařízení - kontakty

 

InfoTabule (jpg; 176 KB) 

Informační systém - infotabule pro osoby se sníženou schopností orientace (např. odjezdové a příjezdové digitální tabule teminálů): použití a ovládání

 

Hmatné štítky a leg. - technické řešení

 

Městský mobiliář - z hlediska OSSO

Předzahrádky - bezpečnost chodců a vyhláška

 

 

Autobusové terminály - podklady k zpřístupnění a zajištění samostatného a bezpčného pohybu

 

Bezbariérový veřejný prostor pro OSSO

 

ČKAIT - profesionální poradenství pro bezbariérové řešení staveb pro zrakově postižené

 

 

Nevidomí a dopravní stavby - ukázková videa 

Pohyb v dopravních stavbách - sumárně

 

Usnesení rady MHMP: Odstraňování bariér ve veřejné dopravě viz Koncepce

 

Stav, chyby a problémy: ! ! !

 

... a co je zde správně ?

Jeden den po Praze z hlediska pohybu osob se sníženou schopností orientace

Praha 1, smíšený provoz: nedodržení leg…

Praha 2: I.P.Pavlova - nám. Míru

Chyby a překážky na komunikacích

 

Ukázka: prez video:

 

Nový typ chodeckého tlačítka pro světelnou a akustickou signalizaci na přechodech

viz: PPB 01:  AKUSTICKÉ TLAČÍTKO PRO CHODCE PPB-01 (PDF; 989 KB) 

Organizační opatření:

Minimální desatero pro komunikaci se slabozrakým / nevidomým

viz: jak pomoci a "ne tak, ale tak"

 


Metodické centrum odstraňování bariér SONS ČR, z. s.