Institucionální dárci

 

Děkujeme za podporu naší činnosti následujícím orgánům státní správy a samosprávy:

MZCR_RGB_p Ministertvo kultury ČR  
Moravskoslezský kraj logo_1 olomoucký kraj - logo_1 Pardubický kraj - znak
středočeský kraj - logo Jihomoravský kraj - logo Logo hl.m.Prahy
Zlínský kraj     

 

Poděkování Moravskoslezskému kraji

Děkujeme Moravskoslezskému kraji za podporu námi poskytovaných sociálních služeb

Kraj nás také podporuje v našich kulturních činnostech a pravidelně přispívá na festival Dny umění nevidomých. V posledních letech to bylo:

 • V roce 2024 částkou ve výši 100.000 Kč
 • V roce 2023 částkou ve výši 64.600 Kč
 • V roce 2022 částkou ve výši 76.500 Kč
 • V roce 2021 částkou ve výši 55.000 Kč
 • V roce 2019 částkou ve výši 80.000 Kč
 • V roce 2018 částkou ve výši 68.000 Kč

 

Poděkování Olomouckému kraji

Děkujeme Olomouckému kraji za podporu našich kulturních akcí v rámci festivalu Dny umění nevidomých:

 • V roce 2023 za částku ve výši 20.000 Kč
 • V roce 2022 za částku ve výši 35.000 Kč
 • V roce 2021 za částku ve výši 35.000 Kč
 • V roce 2020 za částku ve výši 30.000 Kč
 • V roce 2019 za částku ve výši 30.000 Kč

 

Poděkování Pardubickému kraji

Děkujeme Pardubickému kraji za dlouholetou finanční podporu projektu „Integrace zrakově postižených do společnosti v oblasti sociálně aktivizačních služeb a odborného sociálního poradenství“.

V rámci víceletého financování byl tento projekt podpořen:

 • V roce 2021 částkou ve výši 37.000 Kč pro Sociálně aktivizační služby a částkou ve výši 35.000 Kč pro Odborné sociální poradenství
 • V roce 2020 částkou ve výši 37.000 Kč pro Sociálně aktivizační služby a částkou ve výši 35.000 Kč pro Odborné sociální poradenství
 • V roce 2019 částkou ve výši 37.000 Kč pro Sociálně aktivizační služby a částkou ve výši 35.000 Kč pro Odborné sociální poradenství
 • V roce 2018 částkou ve výši 27.000 Kč pro Sociálně aktivizační služby a částkou ve výši 29.000 Kč pro Odborné sociální poradenství

Přidělené finanční prostředky pomohly zajistit služby pro zrakově postižené spoluobčany v oblasti Ústí nad Orlicí a Svitav.

 

Poděkování Jihomoravskému kraji

Děkujeme Jihomoravskému kraji za podporu festivalu Dny umění nevidomých
 • v roce 2023 částkou ve výši 20.000 Kč
 • v roce 2022 částkou ve výši 20.000 Kč
 • v roce 2021 částkou ve výši 20.000 Kč
 • v roce 2019 částkou ve výši 20.000 Kč
 

Poděkování Zlínskému kraji

Rádi bychom poděkovali Zlínskému kraji za finanční podporu 25. ročníku festivalu Dny umění nevidomých na Moravě, který se konal v roce 2019 ve městech Zlínského kraje.