Kontakty na ústředí

 

Mgr. Václav Polášek
prezident SONS (první statutární představitel), člen Řídícího výboru Evropské unie nevidomých
e-mail: prezident@sons.cz

Rudolf Volejník
viceprezident SONS (druhý statutární představitel), zástupce SONS v komisi EBU pro styk s EU
tel.: 221 462 469
e-mail: volejnik@sons.cz

Mgr. Veronika Pokorná
výkonná ředitelka
tel.: 221 462 463
e-mail: pokorna@sons.cz

Jan Pakoš
vedoucí Oddělení pro Oblastní odbočky a celostátní kluby SONS ČR
tel: 221 462 466
e-mail: pakos@sons.cz

Ing. Marie Kuncová
vedoucí Oddělení sociálních služeb
tel.: 221 462 435
e-mail: sia@sons.cz

Mgr. Luboš Zajíc
vedoucí Sociálně právní poradny
tel.: 221 462 432
e-mail: pravni@sons.cz

Ing. Jiří Ježek
vedoucí Tyflokabinetu - metodického centra elektronických kompenzačních pomůcek
tel.: 221 462 422
e-mail: pomucky@sons.cz

Zdeněk Bajtl
vedoucí Knihovny digitálních dokumentů a Navigačního centra
tel: 221 462 483
e-mail: digitech@sons.cz, navigace@sons.cz

Marek Salaba
vedoucí Technické podpory
tel: 221 462 484
e-mail: salaba@sons.cz

Jan Šnyrych
konzultant přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací
tel: 221 462 426
e-mail: snyrych@sons.cz

Ing. František Brašna
vedoucí Metodického centra odstraňování bariér
tel.: 221 462 443
e-mail: brasna@sons.cz

PhDr. Václav Senjuk
vedoucí Oddělení pro vydavatelskou činnost
šéfredaktor časopisu Zora
tel.: 221 462 472, fax: 221 462 471
e-mail: zora@sons.cz

Alžbeta Suková
vedoucí Prodejny tyflopomůcek Praha
tel.: 221 462 464, fax: 221 462 461
e-mail: prodejna-pha@sons.cz

Jindřiška Dvorská
vedoucí Prodejny tyflopomůcek Olomouc
tel., fax: 585 415 130
e-mail: prodejna-ol@sons.cz

Ing. Radek Šváb
Oddělení zdrojů
tel.: 221 462 454
e-mail: zdroje@sons.cz