Kontakty na ústředí

 

Mgr. Luboš Zajíc
prezident SONS (první statutární představitel)
e-mail: prezident@sons.cz

Jan Šnyrych
viceprezident SONS (druhý statutární představitel)
e-mail: snyrych@sons.cz

Mgr. Veronika Pokorná
výkonná ředitelka
tel.: 221 462 463
e-mail: pokorna@sons.cz

Ing. Romana Moravcová
vedoucí Útvaru vnitřních vztahů
tel: 221 462 493
e-mail: moravcova@sons.cz

JUDr. Václava Baudišová
Sociálně právní poradna
tel.: 221 462 434
e-mail: pravni@sons.cz

Mgr. Petra Schejbalová
vedoucí Tyflokabinetu - metodického centra elektronických kompenzačních pomůcek
tel.: 221 462 424
e-mail: pomucky@sons.cz

Zdeněk Bajtl
vedoucí Knihovny digitálních dokumentů a Navigačního centra
tel: 221 462 483
e-mail: digitech@sons.cz, navigace@sons.cz

Marek Salaba
vedoucí Technické podpory
tel: 221 462 484
e-mail: salaba@sons.cz

Jan Šnyrych
konzultant přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací
tel: 221 462 469
e-mail: snyrych@sons.cz

Ing. František Brašna
vedoucí Metodického centra odstraňování bariér
tel.: 221 462 443
e-mail: brasna@sons.cz

Daniela Thampy
vedoucí Oddělení pro vydavatelskou činnost
šéfredaktorka časopisu Zora
tel.: 221 462 472
e-mail: zora@sons.cz

Jindřiška Dvorská
vedoucí prodejen Tyflopomůcek
tel.: 585 415 130
e-mail: dvorska@sons.cz

Ing. Petra Kašparová
vedoucí Oddělení PR a fundraisingu
Tel.: 221 462 453
e-mail: pr@sons.cz