Cech zrakově postižených masérů

 

Cech zrakově postižených masérů v ČR sdružuje lidi, které spojuje nejen zrakový hendikep, ale především profesní zaměření na oblast masáží a rehabilitace. 

Samostatné stránky cechu zrakově postižených masérů